AVGJORT: Oslo tingrett behandlet straffesaken i sal 250 over to dager denne uken. FOTO: SCANPIX

Advokat tiltalt for brudd på taushetsplikten: Frikjent

Påtalemyndigheten ville bøtelegge advokaten for brudd på taushetsplikten i en grov narkotikasak på Østlandet i 2014. Retten var uenig – og frifant henne.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Hun opplever at det er en riktig avgjørelse i resultat. Hun er ikke enig i alle formuleringene i dommen, men det er underliggende for oss, sier advokatens forsvarer, advokat Rene Ibsen, til VG.

I april 2013 innledet politiet en skjult etterforskning i en omfattende narkotikasak på Østlandet – som blant annet inneholdt metoder som telefonavlytting og romavlytting.

Politiet fattet etter hvert mistanke mot to barndomskamerater på henholdsvis 40 og 36 år, og rettet deler av den skjulte etterforskningen mot dem.

les også

Vil straffe advokat for brudd på taushetsplikten

Dommen: Hun har gitt opplysninger om klienten

9. april 2014 ble den 40 år gamle mannen pågrepet og siktet for alvorlige narkotikaforbrytelser. Han ba da om den aktuelle advokaten som sin forsvarer.

I løpet av de to neste dagene hadde advokaten flere ganger kontakt med klientens barndomskamerat (36), både på telefon og i møter.

Advokaten var uvitende om at også barndomskameraten (36) var involvert i politiets etterforskning, og at samtalene mellom dem ble tatt opp på bånd.

Politiet mener at advokaten brøt taushetsplikten ved å dele saksopplysninger til barndomsvennen, noe hun selv har bestridt ulovligheten av.

«Retten er ikke i tvil om at advokaten forsettlig har forholdt seg som beskrevet i forelegget. Hun har gitt opplysninger om klienten, og hun har røpet opplysninger fra saksdokumentene som barndomsvennen ikke hadde innsyn i på det aktuelle tidspunktet.», står det i dommen.

De to barndomsvennene ble begge dømt til lange fengselsstraffer i narkotikasaken.

les også

Politiet om siktet forsvarsadvokat: Brøt taushetsplikten i grov narkotikasak

Uenighet

Tingretten bemerket at en forsvarer i straffesaker har taushetsplikt om det hun får kjennskap til av personlige forhold eller forhold som det er av særlig konkurransemessig betydning å holde hemmelig.

«Den som har krav på beskyttelse etter bestemmelsen, kan samtykke til at advokaten gir opplysningene videre. Et slikt fritak har ingen særskilte formkrav. Det kan gis stilltiende eller uttrykkelig, skriftlig eller muntlig.», står det i dommen.

Påtalemyndigheten var sterkt uenig under hovedforhandlingen, og mente at bestemmelsen ikke kan forstås slik at taushetsplikten oppheves ved et samtykke fra en klient.

«Retten har ikke funnet rettskilder som støtter en slik forståelse av bestemmelsen.»

FORNØYD: Advokat Rene Ibsen forsvarte den tiltale kollegaen i straffesaken i Oslo tingrett. FOTO. TROND SOLBERG

– Kan ikke straffes

Tingretten fant heller ingen holdepunkter for at advokaten hadde lekket informasjon fra klausulerte dokumenter i straffesaken.

«Retten mener derfor at advokaten ikke kan straffes for brudd på bestemmelsen.», står det i dommen.

– Det var det juridiske i saken som var viktig for oss hele veien. Det sentrale i dommen er at det ikke er begått noen straffbare handlinger, og det har vi ment hele veien, sier Ibsen, som presiserer at påtalemyndigheten er gitt klageinteresse til å bringe saker inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg.

– Påtalemyndigheten hadde muligheten til å bringe saken inn for organer som behandler spørsmål om advokatetikk. Da ville man ha fått en avgjørelse på det etiske, som er noe helt annet enn det strafferettslige.

«Hvorvidt hennes opptreden skal få andre følger enn straff, vil det være disiplinær- og bevillingsmyndighetene å vurdere.», står det i dommen.

Vurderer anke

Politiadvokat Nora Pedersen i Øst politidistrikt opplyser til VG at hun har sendt dommen til statsadvokaten og at de sammen vil vurdere ankespørsmålet.

– Vi må gå gjennom dommen for å se om vi er enige med retten. Dersom vi ikke anker, så er det åpenbart et behov for at lovgiver kommer på banen, sier Pedersen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder