MER POPULÆR I FRP: Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson, her under en valgtale på Rådmanstorget i Landskrona fredag. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Intern strid om SD: Tybring-Gjedde krevde at Jimmie Åkesson skulle tale på Frps landsmøte

Frps utenrikspolitiske talsperson på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde (55), mener Sverigedemokraterna (SD) har «ryddet opp i rekkene», og er klare for et tettere samarbeid med Frp.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I en intern e-post datert 13. mars i fjor, som VG kan avsløre i dag, ba Tybring-Gjedde et knippe utvalgte partifeller på Stortinget om å gå sammen og kreve at Frps ledelse inviterte SDs partileder Jimmie Åkesson for å holde en offisiell hilsningstale fra landsmøtets talerstol.

Initiativet hans fikk imidlertid ikke tilslutning – noe som fikk Tybring-Gjedde til å se svært mørkt på Frps fremtid i norsk politikk:

«Greit nok. Det viser bare at partiet drifter uten mål eller mening – og helt uten ideologi. Til vi går i oppløsning. Sann mine ord. Christian», skriver Tybring-Gjedde til sine stortingskolleger.

VG SPESIAL: Alt om det svenske valget

les også

Sverigedemokraterna-politiker brukte 280.000 skattekroner på taxi

Identifisere seg med

Tybring-Gjedde tok i e-posten kraftig til orde for at Frp bør endre sin hittil avvisende og negative holdning til SD – og innlede et samarbeid med Åkessons parti.

På søndag er det nytt valg i Sverige, og målingene for partiet spriker mellom 16 og 24 prosent. Det er med andre ord mulig at SD blir det største partiet i Sverige.

«Av alle svenske partier er SD det partiet Frp er nærmest og kan identifisere seg med», skrev Tybring-Gjedde i e-posten til flere personer i Frps stortingsgruppe 13. mars i fjor.

VILLE INVITERE: Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, her i etterkant av et gruppemøte for Frp på Stortinget i desember i fjor. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Tybring-Gjedde mente altså allerede fem måneder før stortingsvalget i 2017, at tiden var moden for å bryte med linjen som særlig partileder Siv Jensen har stått på – at den politiske avstanden mellom SD og Frp er for stor.

Etter SDs kanonvalg på 12,9 prosent i 2014 uttalte Siv Jensen: «Jeg ser på Sverigedemokraternas oppslutning som et sykdomstegn som de andre partiene i Sverige bør ta på alvor».

E-POSTEN: Slik ser e-posten fra Christian Tybring-Gjedde ut. Foto: Mattis Sandblad

Mot rekordvalg

VG har fått tilgang til en rekke interne e-poster fra Tybring-Gjedde som dokumenterer at han, som Frps talsperson i Stortingets utenrikskomité, ønsker å endre partiets standpunkt i flere sentrale spørsmål.

Ett av dem er det betente spørsmålet om hvilken relasjon Frp skal ha til det svenske innvandringsfiendtlige partiet.

Internt i Frp ønsker flere, etter det VG erfarer, en tilnærming til SD, og den forventede valgsuksessen i Sverige kan endre synet på SD blant norske velgere, tror flere politikere i Frp som VG har snakket med.

Men mange er også svært negative til å ha noen som helst form for samarbeid og utveksling med SD. Til nå har partileder Siv Jensen vært blant disse.

Derfor ble det lagt tydelig merke til at Sylvi Listhaug – etter det ble klart at hun konstitueres som 1. nestleder i partiet – har lagt seg på Siv Jensens linje i spørsmålet om SD.

SKEPTISK: Partileder Siv Jensen i Frp vil ikke ha noe samarbeid med SD. Foto: NTB Scanpix / NTB scanpix

les også

Slik ble Sverigedemokraterna kvitt nazistempelet

Pluss content

Stridsspørsmål

Flere påpeker overfor VG at forholdet til SD kan bli et skikkelig stridsspørsmål i Frp i tiden fremover.

Den interne e-posten VG har fått tilgang til ble sendt til følgende stortingsrepresentanter i Frp:

  • Ulf Leirstein, Østfold.
  • Erlend Wiborg, Østfold.
  • Mazyar Keshvari, Oslo, også leder i Oslo Frp.
  • Morten Wold, Buskerud, medlem av Stortingets presidentskap.
  • Morten Ørsal Johansen, Oppland.
  • Åse Michaelsen, Vest-Agder, nå eldreminister i regjeringen.

– Frp-kopi

Den utenrikspolitiske talsmannen skrev innledningsvis: «Vedlagt følger et forslag jeg ønsker å fremme for gruppestyret/stortingsgruppen om å invitere lederen av SD, Jimmie Åkesson til FrPs landsmøte:

«SD har langt på vei kopiert Frps innvandringspolitikk og har mange av de samme politiske prioriteringene som oss, inkludert justispolitikk, eldrepolitikk, familiepolitikk og helsepolitikk. Av alle svenske partier, er SD det partiet Frp er nærmest og kan identifisere seg med. Dessuten er SD det eneste partiet som lenge har snakket om innvandringens utfordringer, og er det eneste partiet som har store deler av befolkningens tillit til å rydde opp i de «svenske tilstandene», som også Frp advarer mot», skrev Tybring-Gjedde i sin argumentasjon for hvorfor Åkesson burde motta en invitasjon.

Nynazistiske forgreininger

Sverigedemokraterna har hatt en turbulent historie og fremvekst i svensk politikk, blant annet fordi flere av partiets tidligere profilerte politikere har hatt bakgrunn fra høyreradikale eller rene nynazistiske politiske grupperinger.

Tybring-Gjedde mener dette ikke lenger har noe å si.

«Fremskrittspartiet har tidligere tatt avstand fra SD på grunn av deres noe brokete fortid. Den problemstillingen er ikke lenger særlig aktuell. SD har for lengst ryddet opp i rekkene, og blir ikke lenger forsøkt marginalisert av politiske motstandere med billige anklager om rasisme. SD blir nå tatt på alvor», skrev Tybring-Gjedde.

Han poengterte også:

«Sverigedemokraterna (SD) ligger an til å bli valgvinner i Sverige og kan bli Sveriges største parti. Den udiskutable årsaken er at SD er det eneste partiet som har troverdighet i innvandringspolitikken. «Svenske tilstander» har blitt et politisk begrep som brukes for å illustrere hvor galt det kan gå, dersom vi fører liberal «svensk» innvandringspolitikk.»

les også

Dette er SD-land: – Jeg er sønn av Sverige. Jeg vil ta tilbake landet mitt

Pluss content

Fikk ikke støtte

En av dem som besvarte e-posten fra Tybring-Gjedde var stortingsrepresentant fra Østfold, og nå leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg.

Wiborg ville ikke være med på å undertegne et opprop for å invitere Åkesson til Frp-landsmøtet, men skrev likevel den gang et svar til Tybring-Gjedde.

«Dette blir nok en spennende debatt. Selv har jeg stor sans for Åkesson og spesielt mye av innvandringspolitikken hans, men jeg har problemer med partiet og deler av deres offisielle politikk. Jeg tror Frp er tjent med å ikke ha noen offisielle søsterpartier og selv om dette kun er en invitasjon til å delta på LM så vil det bli oppfattet som tettere tilknytning. Jeg ønsker derfor ikke være med som forslagsstiller», skrev Wiborg.

Etter det VG forstår, skal ikke andre enn Wiborg ha besvart e-posten fra Tybring-Gjedde.

FIKK E-POSTEN: Erlend Wiborg (Frp). Foto: Solberg, Trond

Vil ikke kommentere

Wiborg ønsker ikke å la seg intervjue om saken av VG, men skriver dette i en sms:

«Takk, men mine synspunkter kommer tydelig frem i mailen og utover det kommenterer jeg ikke interne mailutvekslinger».

– Jeg kommenterer ikke interne debatter og diskusjoner i partiet, sier en annen som mottok e-posten, Mazyar Keshvari, til VG.

Stortingsrepresentant Morten Wold sier:

– Jeg skal ikke si at jeg husker mailen i detalj, men jeg har åpenbart fått den, uten å respondere. Det kommer en del sånne mailer og Christian bruker av og til sende sånne e-poster til noen medlemmer av gruppen, og så er det opp til hver og en hvordan de responderer. Jeg kan ikke huske at det ble noe mer ut av den saken.

– Hvorfor svarte du ikke, var du enig eller uenig med ham?

– Jeg tror ikke jeg reflekterte over det, det er ikke min jobb å mene noe om hvem som skal tale på våre landsmøter. Det er det ledelsen og partiorganisasjonen som tar seg av, sier Wold, som selv har sagt offentlig at han ville ha stemt SD hvis han bodde i Sverige.

NEJ, NEI: Frps nykonstituerte partiledelse bestående av 1. nestleder Sylvi Listhaug, partileder Siv Jensen og 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen, her under et pressetreff mandag kveld denne uken. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Partiledelsen sier nei

Men Frps 2. nestleder, nylig avgått samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, heller kaldt vann i blodet på alle de i Frp som nå ber om en tilnærming til SD:

– Frp har et annet utgangspunkt for hvilket samfunn vi ønsker enn Sverigedemokratiene. Frp ble til i kampen mot offentlige inngrep og høye skatter og kjempet for en mindre stat, mens SD ligger til venstre for Frp i synet på disse sakene. Derfor er det ikke naturlig med et samarbeid mellom SD og Frp, skriver Solvik-Olsen til VG, men tilføyer:

– Jeg forstår likevel tilnærmingen mange i Frp har til SD. Begge partiene har på ulikt vis utfordret de bestående styringspartiene i sine land. Og har tatt et kritisk blikk på innvandringspolitikken, der de bestående partier forsøkte unngå debatt. Sverige har ikke partier som åpent har tatt debatten om innvandring og integreringspolitikk, og flere bydeler er blitt rammet av den naive svenske innvandringspolitikken. Det tror jeg kan forklare SDs sterke fremgang. I Norge har vi derimot gått fra ikke å ville diskutere disse innvandring til at Frp har fått gjennomslag for betydelige innstramminger. Da føler store lag av befolkningen seg både hørt og sett, og man får en bedre debatt og ikke minst en bedre politikk, skriver Solvik-Olsen.

Christian Tybring-Gjedde ønsker ikke å la seg intervjue av VG om denne saken, men skrev følgende om SD på sin Facebook-side 11. juli i år:

«EKSTREMT? SD vil stanse asylinnvandringen, gjenreise kjernefamilien, gjeninnføre statskirken, fremme svensk kultur og universelle frihetsverdier og ta Sverige ut av EU. Mao akkurat slik Sverige var i «gamle dager»...»

les også

Drap, gjengkriminalitet og uro: Dette er Malmös beryktede bydel

Pluss content

Til TV 2 torsdag uttalte Tybring-Gjedde seg om Åkesson.

– Vi kunne invitert Jimmie Åkesson til Frps landsmøte. Det har jeg foreslått, men ikke fått gjennomslag. Vi må samarbeide om problemene, for hele Europa sliter med de samme utfordringene, mener han.

– De frihetsverdiene som det norske samfunn og Europa er tuftet på, finner du ikke i Islam, hevder Tybring-Gjedde.

​ – Vil du invitere Åkesson på nytt nå etter valget?

– Ja, gjerne det, sier stortingsrepresentanten til TV 2.

Stortingsrepresentantene Ulf Leirstein og Jon Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson, stilte opp i samme intervju med TV 2 med full støtte til SD.

Utad har stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen, som gikk av som justisminister i januar i år, gitt uttrykk for samme syn på SD som Tybring-Gjedde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder