Ny rapport om Tysfjord-sakene: Politiet har etterforsket 151 overgrepssaker - 106 er henlagt

HAMARØY (VG) Politiet har siden VG Helgs reportasje om overgrep i Tysfjord opprettet totalt 161 straffesaker.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

151 av disse sakene omhandler seksuelle overgrep som er begått av eller mot innbyggere i Tysfjord, eller i kommunen.

De resterende ti sakene omhandler familievold, trusler og brudd på varslingsplikten.

Det skriver Nordland politidistrikt i en rapport som oppsummerer prosjektet som ble opprettet i kjølvannet av VG Helgs reportasje, og som nå avsluttes.

Ifølge politiet ligger gjerningstidspunktet i de fleste straffesakene langt tilbake i tid, men noen av sakene er også av nyere dato. Den eldste saken er fra 1953 og den ferskeste er fra august 2017, skriver politiet.

– Det viktigste arbeidet for politiet har hele tiden vært å forebygge nye overgrep i Tysfjord kommune. Jeg håper virkelig at innbyggerne mener at politiet, etter det som kom frem i VG, tok tak i saken og tok de fornærmede på dypeste alvor, sier politimester Tone Vangen under pressekonferansen der rapporten presenteres.

Politimesteren om overgrepene: – Beklager

106 saker henlagt

I november i år var 106 av de 151 overgrepssakene henlagt, de fleste fordi forholdene er foreldet. To personer er tiltalt i totalt ti saker, og om lag 30 saker er fremdeles under etterforskning.

Den ene av sakene der det er tatt ut tiltale var oppe i Salten tingrett tidligere i høst.

Ifølge politiadvokat Øyvind Rengård har mange av overgrepene en grovhet som går lengre enn det politiet ser i andre overgrepssaker.

– Mer enn halvparten av overgrepene har i dag en strafferamme på inntil 21 års fengsel, og mange av overgrepene har pågått over lang tid. Flere av overgrepssakene startet da fornærmede var svært ung. Den yngste var fire år da overgrepene startet, sier Rengård under pressekonferansen.

Politimesteren retter også en takk til de fornærmede som har stått frem og fortalt sine historier og som har varslet politiet.

PRESSEKONFERANSE: Lensmann Aslak Finvik, politiadvokat Øyvind A. Rengård, og politimester i Nordland Tone Vangen presenterte rapporten som oppsummerer politiets arbeid med Tysfjord-sakene på Hamarøy Hotell tirsdag formiddag. Foto: Cicilie S. Andersen VG

Trusler mot fornærmede

– Mange har fått føle på at åpenheten ikke var ønsket. De har opplevd press fra venner og familie, blitt tillagt skyld for at familier har blitt splittet. Det har vært en enorm belastning for dem, sier Vangen.

Ifølge rapporten er det opprettet fem saker som omhandler trusler mot fornærmede. «Trusler som er fremsatt fordi de har stått frem og varslet politiet om overgrep», skriver politiet.

POLITIADVOKAT: Øyvind A. Rengård, her under Nordland politidistrikts pressekonferanse på Hamarøy Hotell tirsdag. Foto: Cicilie S. Andersen VG

Totalt er 92 personer i alderen ti til 80 år mistenkt, siktet eller tiltalt i totalt 156 straffesaker. 89 av disse er menn og tre av disse er kvinner. De fornærmede i sakene er fra fire til 75 år gamle. Noen av de mistenkte er også registrert som fornærmede i andre overgrepssaker.

Nærmere 70 prosent av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord. Gjennom avhør av de involverte fremkommer det at mange har tilknytning til den læstadianske menigheten, skriver politiet.

Slik oppsummerer politiet sakene de har opprettet:

• Politiet har registrert 43 voldtektssaker. De fleste av disse omfatter grove seksuelle overgrep, blant annet tre voldtekter begått mot barn.

• Det er registrert 40 saker som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år - også i disse sakene er det snakk om grove seksuelle overgrep som etter dagens lovgivning defineres som voldtekter.

• Det er registrert 16 saker som omhandler seksuell omgang eller seksuell handling med barn mellom 14 og 16 år.

• Det er registrert 19 saker som omhandler seksuell handling med personer over 16 år og 15 saker som omhandler seksuelt krenkende adferd. Fem saker omhandler incest og 13 saker omhandler diverse seksuallovbrudd.

Les VG-avsløringen: Den mørke hemmeligheten i Tysfjord

POLITIMESTER: Tone Vangen er øverste leder i Nordland politidistrikt. Foto: Cicilie S. Andersen VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder