FELLES PLAN: Partene i arbeidslivet legger nå frem felles råd mot seksuell trakassering. Fra venstre: Hanne Bjurstrøm (LDO), Trude Vollheim (Arbeidstilsynet), Peggy Hessen Følsvik (LO), Nina Melsom (NHO). Foto: Helge Mikalsen

Lanserer ny plan: Slik vil de stoppe seksuell trakassering på jobb

Partene i arbeidslivet lanserer nå fem råd til bedriftene til hvordan de skal bekjempe seksuell trakassering i arbeidslivet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Etter at metoo-kampanjen eksploderte i høst, har norske kvinner fra en lang rekke bransjer stått frem og fortalt rystende historier om trakassering og overgrep fra ledere og kollegaer. Nå går LO og NHO sammen med Arbeidstilsynet og Likestillings og diskrimineringsombudet for å sette problemet på dagsorden.

Se de fem rådene nederst i saken

Ingen av de fire er overrasket over det som har kommet frem de siste ukene.

– Dette viser med all tydelighet at det er nødvendig å gjøre noe. Det finnes en ukultur i norsk arbeidsliv, og det er et lederansvar å ta tak i det, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO.

Tusenvis har delt #Metoo: Vil vise omfanget av seksuelle overgrep og trakassering

Ikke overrasket

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik er heller ikke overrasket over omfanget som nå er avdekket, men tror kampanjen vil føre til at flere nå vil stå frem med sine historier.

– Vi har sett at det kan være vanskelig for den enkelte å stå frem hvis det ikke finnes en kultur på arbeidsplassen for å si ifra. Nå ser kvinner som har opplevd denne typen trakassering de ikke er alene. Det vil forhåpentligvis føre til at flere tør å si ifra, sier hun.

Les også: TV 2-redaktør visste om sextrakassering uten å gripe inn

Så langt har det vært stor oppmerksomhet rundt saker knyttet til mediebransjen og kulturlivet. Direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim mener seksuell trakassering er minst like utbredt i andre bransjer, og trekker frem restauranter og helsesektoren som bransjer der det trolig er store mørketall.

– Her er det mange unge jenter som kanskje har sitt første møte med arbeidslivet, og som tror at dette bare er noe de må finne seg i. Det er viktig å presisere at lovverket er tydelig på dette punktet: Det er arbeidsgivers ansvar å hindre at ansatte blir utsatt for ubehagelige hendelser på jobb, sier hun.

Mangler kompetanse

NHO-direktøren understreker at de som varsler om trakassering må oppleve at saken blir fulgt opp på en skikkelig måte. Samtidig innrømmer hun at mange ledere mangler kompetanse på å håndtere slike varslingssaker.

– Jeg er opptatt av at vi får en kultur der det er aksept for å si ifra. I tillegg trenger ledere kurs i hvordan de skal håndtere dette på en måte som både ivaretar de som har blitt utsatt for trakassering og de det blir varslet om.

Forteller om seksuell trakassering: Jeg har aldri følt meg så alene

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm understreker samtidig at tillitsvalgte og verneombud på den enkelte arbeidsplass spiller en viktig rolle.

– Vi har dessverre sett litt for mange eksempler på at varsler ikke har blitt tatt på tilstrekkelig alvor. Samtidig har vi saker der det er ledere som er involvert. Da må bedriftene ha varslingskanaler som fungerer, og de som varsler må føle trygghet for at de blir tatt på alvor, sier hun.

Rådene

NHO, LO, Arbeidstilsynet og Likestillings og diskrimineringsombudet gir bedriftene fem råd om seksuell trakassering i arbeidslivet:

1. Forebygg uønsket oppførsel

Det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om det og setter ord på det. Det må følges opp med klare rutiner for varsling og hvordan dette følges opp.

Seksuell trakassering er ikke noe som bare skjer i julebordssesongen. Dette er en tematikk som må stå høyt på dagsorden hver dag, hele året. Ansatte i bedrifter med klare retningslinjer har det tryggere på jobb. Har virksomheten tidligere hatt episoder med grenseløs oppførsel på julebordet, er det viktig å ta opp temaet før festen er i gang. Dersom problemet er knyttet til enkeltpersoner, bør leder også ta en særskilt samtale med de det gjelder.

2. La folk gjøre jobben sin

Husk at de som serverer dere og gjør det hyggelig for dere på julebordet, er ansatte som er på jobb denne kvelden. De har rett på et trygt og godt arbeidsmiljø uten trakassering og krenkelser.

3. Husk at du er på jobb

Når du er på julebord eller i andre sosiale sammenhenger med jobben, gjelder de samme reglene som i arbeidshverdagen. På julebord skal man ha det hyggelig sammen med kollegaer. Hvis du har det hyggelig på andres bekostning, er det ikke greit. Og heller ikke lov. Pass på alkoholinntaket. Hvis du ikke kan drikke alkohol uten å skape ubehag for andre, så kan du ikke drikke alkohol på julebordet.

4. Vær tydelig som leder

Ledere har et særskilt ansvar for å sikre at festen er hyggelig for alle som deltar. Hvis du opplever at en kollega går over streken, så si ifra med en gang, og forvent støtte fra leder og kollegaer.

5. Si fra til sjefen

Det er viktig at alle vet hvem de kan ta opp denne type opplevelser med. I tillegg til ledelsen vil både verneombudet og tillitsvalgte ha en viktig rolle. Dessuten vil bedriftshelsetjenesten også være en varslingsinstans i de bedriftene som er knyttet til en slik tjeneste. Er det én som opplever ubehag kan flere ha opplevd det samme. Ved å si fra kan en stoppe en ukultur.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder