SKAL SVARE: Onsdag skal finansminister Siv Jensen svare på spørsmålene fra Kontrollkomiteen. Her da hun svarte på spørsmål fra pressen i SSB-saken i Stortinget for to uker siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Finansdepartementet kjente til kontroversielle SSB-endringer allerede i august

Tidligere SSB-sjef Christine Meyer redegjorde for den omstridte omleggingen i byrået i to svært detaljerte notater. Disse var Finansdepartementet kjent med allerede i august – to måneder før Jensen kalte Meyer inn på teppet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vi ble gjort kjent med både stillingsplanen og innplasseringskriteriene i slutten av august, skriver Finansdepartementets kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i en e-post til VG.

De to notatene gjelder omorganiseringen som kostet Christine Meyer jobben som sjef i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I notatene kommer det frem en rekke spesifikke kriterier som måtte oppfylles om ansatte i SSBs forskningsavdeling skulle få fortsette der. Innvandringsforskeren Erling Holmøy tilfredsstilte ikke kriteriene, og ble flyttet i oktober.

KALT INN PÅ TEPPET: Først to måneder etter at departementet ble kjent med notatene ble Christine Meyer kalt inn til Siv Jensen. Foto: Tore Kristiansen VG

VG har tidligere skrevet at Finansdepartementet og finansminister Siv Jensen hadde tilgang til notatene 19. september. Altså ble finansministeren orientert i detalj om prosessen i byrået, men hun grep ikke inn og stoppet den før i oktober.

Nå viser det seg altså at departementet var kjent med notatene på et enda tidligere tidspunkt, og likevel ikke gjorde noe.

Det var først 27. oktober at Jensen kalte Meyer inn på teppet, etter at flyttingen av Holmøy ble kjent, og flere reagerte kraftig.

Svarer onsdag

VG har spurt Finansdepartementet om hva det innebærer at det ble gjort kjent med de to notatene, hvorfor departementet ikke grep inn på et tidligere tidspunkt og hvor høyt oppe i departementet man var kjent med informasjonen.

– Vi vil redegjøre for dette og vår oppfølging i svaret til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i morgen, svarte kommunikasjonssjef Wålen tirsdag.

Komiteen har sendt en rekke spørsmål til departementet angående saken. Etter at svaret til Jensen kommer i dag, vil komiteen vurdere om den skal stille nye spørsmål, ha en høring eller se seg fornøyd med svarene.

Jensen gikk kraftig ut mot Meyer på en pressekonferanse i november:

Slik responderte departementet

Kommunikasjonssjef Wålen beskriver departementets respons etter at det ble kjent med innholdet i notatene slik:

STØTTER MEYER: Fagdirektør Torstein Bye hadde samme oppfatning av møtet som sin gamle sjef. Foto: Berit Roald NTB scanpix

– Møtet 19. september var et oppfølgingsmøte, om stillingsplanen og innplasseringskriterier spesielt, etter at departementet i møtet om halvårsrapporten en drøy uke tidligere hadde gitt uttrykk for bekymring om de endringene som var foreslått i forskningsvirksomheten, skriver hun.

SSB-direktør støtter Meyer: – Historien er akkurat som hun forteller

Viktig møte

Hva som skjedde på møtet 19. september, er noe av det kontrollkomiteen vil være mest interessert i når Jensen sender sitt svar onsdag. Det var ikke vedlagt noe referat fra møtet i finansministerens første svar til komiteen.

Jensen har tidligere fortalt at departementet reagerte med å uttrykke «bekymring», men ikke sagt noe som tyder på at hun ba Meyer stoppe arbeidet med omorganiseringen.

Meyer og fagdirektør Torstein Bye var begge til stede på møtet. De har beskrevet det som helt ordinært, og avvist at det kom advarsler om at de måtte stoppe omorganiseringen.

– Det var overhodet ikke snakk om at man ikke kunne gå videre med prosessen, har Bye uttalt tidligere.

Varslet senere

De ansatte i SSB fikk ikke beskjed om hvor de skulle innplasseres før en måned etter møtet 19. september. Meyer har sagt at hun i denne perioden ikke fikk noen beskjeder om at prosessen måtte stanse.

Meyer varslet også om at Holmøy-flyttingen kunne skape mediebråk i forkant, har hun fortalt. Heller ikke da kom det noen reaksjon, har hun sagt i et intervju med VG.

Omorganiseringen ble nylig vraket av Meyers erstatter.

VG har gått gjennom alt av tilgjengelig dokumentasjon i SSB-saken:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder