VANT FRAM MOT DAGBLADET: Dagbladet måtte betale ambulansesjåfør Erik Schjenken 200.000 kroner i oppreisning. Foto: Espen Braata

Menneskerettsdomstolen avviser klager fra to norske aviser

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg avviser å behandle klagene fra Dagbladet og Avisa Nordland. Retten mener det ikke foreligger brudd på menneskerettighetene.

  • NTB

Dagbladet ble i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale den tidligere ambulansesjåføren Erik Schjenken 200.000 kroner i oppreisning for omtalen av episoden i Sofienbergparken i 2007.

Ambulansesjåføren ble anklaget for å ha nektet å ta med seg en skadd somalisk mann av rasistiske årsaker. Høyesterett avviste senere å ta opp Dagbladets anke.

les også

Schjenken vant over Dagbladet i Høyesterett

Avisa Nordland hadde klaget inn en dom som ble stadfestet i Høyesterett, der de ble dømt til å betale 400.000 kroner i erstatning til en kirurg i Bodø som ble anklaget for å fjerne organer fra friske pasienter uten grunn.

Nå har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kunngjort at den avviser å ta opp begge sakene til behandling, skriver rett24.no.

Retten finner dermed ingen grunn til at dommene innebærer brudd på menneskerettighetskonvensjonene fra Norge. Retten skriver at de ikke finner noen grunn til å avvike fra Høyesteretts konklusjoner i noen av sakene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder