TOK LÆRDOM: Statsminister Erna Solberg (H) forsikrer nå Stortinget om at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) heretter vil følge sikkerhetsrådene. Foto: Tore Kristiansen

Erna Solberg i brev til Stortinget: Sandberg brøt reglene

Statsminister Erna Solberg (H) gir sin fiskeriminister Per Sandberg (Frp) en offentlig korreks for at han ikke fulgte rutinene for statsrådenes reiser da han dro til Iran på ferie.

Artikkelen er over ett år gammel

«Per Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise», skriver Solberg i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) mandag ettermiddag.

Brevets mottager, stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap), mener at Iran-saken fort kan få konsekvenser for fiskeriminister Per Sandberg.

– Når jeg leser helheten i brevet i den tonen som ligger der, da er jeg forundret om Erna Solberg fortsatt har tillit til Per Sandberg, sier Aasland til VG.

– Det er ingen tvil om at Per Sandberg kanskje opptil flere ganger har brutt de reglene og rutinene som gjelder for statsråder, og han kan gjennom det selvfølgelig ha utfordret nasjonale interesser, sier han.

les også

Kjæresten søkte om å bli Per Sandbergs assistent

Tilgivelse fra Solberg

Brevet starter med Solbergs forsikring om at «Denne regjeringen tar sikkerhet på alvor», og «vi har etablerte systemer og rutiner for å ivareta sikkerhet.»

Men så langt mener åpenbart statsministeren at det skal finnes tilgivelse for Sandbergs sikkerhetsbrudd:

«Fiskeriministeren er klar over at han har gjort feil, og sier at han har tatt lærdom av dette og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter», skriver Erna Solberg i brevet til Stortinget.

les også

Godt Frp’ere flest ikke er like naive

Aasland mener at statsminister Solberg i første omgang selv må finne ut om hun har tillit til sin statsråd. På spørsmål om Arbeiderpartiet vil vurdere å stille et mistillitsforslag i Stortinget, svarer Aasland følgende:

– Nå skal vi først internt her hos oss vurdere det svaret jeg akkurat har fått. Etter det får vi ta en diskusjon på hvordan vi følger opp saken videre. Jeg vil drøfte dette med flere i mitt parti, sier han.

Ber PST om samtale

Mandag ettermiddag har også Per Sandberg skrevet brev til Stortinget, etter avsløringen om at han dro uanmeldt til Iran i juli, sammen med sin nye kjæreste Bahareh Letnes (28).

Sandberg opplyser i brevet at han nå vil be om en samtale med PST om forholdet.

les også

Abid Raja kritiserer Per Sandbergs Iran-reise: – Blåøyd nordmann

«Omtalen av vårt forhold har medført mye oppmerksomhet og spekulasjoner og det er stilt spørsmål om Bahareh Letnes sin bakgrunn, som jeg ser behov for å adressere. Jeg har derfor bedt om en samtale med PST», skriver Sandberg.

Torgeir Knag Fylkenes (SV) var mottager av brevet og mener det blir viktig å finne ut om Sandberg har vært alene om regelbrudd i regjeringen.

– Det store spørsmålet nå er om Sandberg er en enslig svale, som har tatt mobiltelefonen til et høyrisikoland og brutt regelverket, eller om vi her ser et eksempel på en sikkerhetskultur i regjeringen og det er flere tilfeller, sier han.

Kritisk til sikkerhetskultur

I brevet bekrefter Sandberg å ha hatt tilgang til departements saksbehandlingssystem på mobilen under Iran-reisen. Det bekymrer Knag Fylkenes.

– Det mest påfallende i svaret fra Per Sandberg er at han bare svarer på mobilbruk, mens sikkerhetsmyndighetene har langt mer omfattende krav enn det, blant annet på bruk av epost og sosiale medier. Man kjenner derfor heller ikke til omfanget av Per Sandbergs risikoutsetting, sier han.

– Neste spørsmål blir å vite hva han har hatt tilgang til i saksbehandlingssystemet og hvor sårbar den informasjonen er, sier han.

– Kan dette ha vært farlig for Norge?

– Vi har jo hørt fra tidligere etterretningssjefer hvor alvorlig det kan være, men det blir viktig å få frem fra offisielt hold fra sikkerhetsmyndighetene selv hvorfor det er viktig å følge reglene, sier Fylkenes.

Iran-politikken ligger fast

Solberg presiserer i sitt brev til Aasland at Sandbergs rosende omtale av ferielandet Iran, ikke endrer det norske synet på landets ledelse:

«Norges politikk overfor Iran er godt kjent. Norge er kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritisk til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen. Dette er iranske myndigheter fullt klar over. Per Sandbergs feriereise vil ikke ha innvirkning på norsk Iran-politikk eller påvirke Norges forhold til Iran eller andre land. Norsk Iran-politikk ligger fast», skriver Erna Solberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder