VIKTIG MØTE: Her ankommer møtedeltakerne fra Oslo politidistrikt lokalene til Riksadvokaten. Fra venstre: visepolitimester Bjørn Vandvik, påtaleleder Beate Brinch og leder for Etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid.
VIKTIG MØTE: Her ankommer møtedeltakerne fra Oslo politidistrikt lokalene til Riksadvokaten. Fra venstre: visepolitimester Bjørn Vandvik, påtaleleder Beate Brinch og leder for Etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Riksadvokaten etter gjengmøte: - Langt unna svenske tilstander

INNENRIKS

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener den økte gjengkriminaliteten i Oslo ikke er i nærheten av situasjonen i Sverige.

Publisert: Oppdatert: 21.08.18 20:20

– Vi er langt unna svenske tilstander. Mitt anliggende er at vi ikke skal komme dit. I dag gis dette riktig prioritering, sier Busch til VG.

Tirsdag ettermiddag var sentrale ledere i Oslo politidistrikt, Kripos og Øst politidistrikt i et flere timer langt møte hos Riksadvokaten.

Kripos og de to politidistriktene la blant annet frem resultater og utfordringer i bekjempelsen av gjengkriminalitet.

Riksadvokaten ønsket å forsikre seg om at de ulike aktørene samarbeidet optimalt og at det var enighet om veien videre, ifølge møteinnkallelsen.

– Politi og påtalemydnighet har betydelige utfordringer hva gjelder gjengkriminalitet og narkotikaforbrytelser. Det er en bred enighet om at denne form for kriminalitet må bekjempes med ulike strategier, sier Busch.

I flere artikler har VG fortalt hvordan den kriminelle gjengen Young Bloods har fått vokse frem på Holmlia i Oslo gjennom en tiårsperiode, uten at noen har klart å stoppe dem.

Det siste året har Oslo-politiet skjerpet kampen mot Young Bloods, som i hemmelige etterretningsrapporter blir trukket frem som den største gjengkriminelle trusselen i hovedstaden.

– Det var bred enighet om en samordnet innsats mellom Oslo politidistrikt og Kripos, og at dette er et langsiktig arbeid som målrettes inn mot de aktuelle personene, sier Busch.

Orientert om pågående straffesaker

Riksadvokaten fikk også en redegjørelse over flere saker som er under etterforskning, uten at han ville gå i detalj om disse sakene.

– Flere av disse sakene har vist at det er mulig å nå frem med tradisjonell etterforskning, og det vil overraske meg om det ikke blir flere tiltaler i disse sakene, sier Busch.

Riksadvokaten gjentok at det hviler et tungt ansvar på politiet og påtalemyndigheten.

– Vi skal ikke ha områder hvor det er fritt frem for kriminalitet. Med erfaring fra andre land, så kan det være naturlig å dvele også ved det, sier Busch.

Langsiktig innsats

Riksadvokaten etterspurte også en vurdering fra aktørene i politiet om «det er forhold av lovmessig eller annen art som savnes» i kampen mot de kriminelle gjengene.

– Det er særlig aktuelt siden justisministeren har bedt om forslag til ulike regelendringer, inn mot ungdomsstraff og andre områder, sier Busch.

Han ønsket heller ikke å kommentere detaljer rundt disse forslagene.

Riksadvokaten og Politidirektoratet har fått frist til 1. september med å sende inn forslag til Justisdepartementet.

– Vi vet av erfaring at innenfor denne typen kriminalitet, at om vi klarer å bevise hvem som står bak, ja, så blir det lange straffer. Det er bred enighet om satsingen og veien videre, sier Busch.

– Vi skjønner at det ikke er kortsiktige løsninger vi er ute etter, men en langsiktig innsats.

Her kan du lese mer om