UTE PÅ HØRING: Et foreløpig utkast til retningslinjer for transpersoner i varetekt og under straffegjennomføring er ute på høring. Bildet er kun ment som illustrasjon. Foto: Tore Kristiansen/VG

Vil sikre bedre soningsforhold for transpersoner

Skal trans-innsatte sone i manns- eller kvinnefengsel? Det er blant spørsmålene når nye nasjonale retningslinjer skal innføres.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I høringsforslaget, som ble sendt til Kriminalomsorgens regioner 5. juni, foreslår Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) retningslinjer for transpersoner i varetekt og under straffegjennomføring.

Transpersoner i fengsel kan utgjøre en særlig sårbar gruppe innsatte, som kan være utsatt for diskriminering og trakassering. Det sier fengselsleder Nils Leyell Finstad ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

– Også her tror jeg vi speiler samfunnet. Dette kan fortsatt være noe «nytt og fremmed» for mange, og det er noe begrepsforvirring, sier han.

– Det er bra at Kriminalomsorgsdirektoratet har sendt ut retningslinjer til høring om dette temaet. Både for avklaring med hensyn til hvor en transperson skal plasseres, og for å bidra til respekt, mangfold og likebehandling.

Satt ned arbeidsgruppe

1. juli i 2016 ble det lov å endre juridisk kjønn (se faktaboks), uten å måtte ha en bestemt diagnose, ha startet medisinsk behandling eller blitt sterilisert. Som følge av dette satte KDI ned en arbeidsgruppe i fjor.

– Gruppen skulle arbeide med spørsmålet om plassering, og eventuelle andre utfordringer knyttet til transpersoner i fengsel, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie.

– Hvordan blir dette håndtert i dag?

– Kriminalomsorgen møter en sjelden gang utfordringer knyttet til plassering eller håndtering av innsatte transpersoner. I tilfellene som har oppstått så langt, har dette blitt håndtert av det aktuelle fengsel, eventuelt i samråd med regionalt nivå.

les også

Luca er transperson – ble sparket ned på gaten

Pluss content

Han påpeker at KDI ønsker å ivareta og sikre likebehandling av alle innsatte, uavhengig av den innsattes kjønnsidentitet.

– At dette er blitt særskilt aktuelt i tilknytning til transpersoner, er på grunn av lov om endring av juridisk kjønn.

KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET: Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie. Foto: KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET

Noen av punktene

De foreslåtte retningslinjene omfatter både transpersoner som har endret juridisk kjønn, og de som ikke har det. De omfatter ikke personer som cross-dresser eller kler seg i «drag».

Dette er noen av punktene:

  • Hovedregelen er at innkalling til og innsettelse i fengsel skjer på bakgrunn av juridisk kjønn. I de tilfeller hvor siktede/domfelte har endret juridisk kjønn, kan det gjøres unntak fra hovedregelen, dersom det kan være fare for dennes eller øvrige innsattes sikkerhet, eller en slik plassering fremstår som åpenbart uheldig.
  • Kriminalomsorgen skal til enhver tid benytte innsattes juridiske kjønn, tittel, pronomen og ønsket navn.
  • Kriminalomsorgen kan, hvor det anses hensiktsmessig eller kan bidra til et bedre fengselsopphold, oppfordre innsatte til å være åpen om sin livssituasjon ovenfor medinnsatte.
  • Ved visitasjon av transpersoner bør det spørres om han/hun ønsker at visitasjon skal gjennomføres av en mannlig eller kvinnelig betjent.
  • Fengselsleder skal påse at de tilsatte har tilstrekkelig kunnskap om transpersoner og en best mulig tilrettelegging for deres fengselsopphold.

Les hele høringsforslaget her.

– Positivt for rehabiliteringen

KDI har fått innspill fra Forbundet for Transpersoner i Norge (FTPN) og Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Å få på plass retningslinjer vil være positivt for rehabiliteringen, som jo er en viktig del av soningen. Denne prosessen blir enklere hvis de innsatte ikke er redd for å være seg selv, sier Christine Jasmine Karud-Lund, leder i FTPN.

les også

Skal spille transperson – får kritikk

– Det er ingen som har henvendt seg direkte til oss med problemer knyttet til temaet, men det betyr ikke nødvendigvis at alt er på stell, fortsetter hun.

Karud-Lund tror det er store mørketall.

– Ikke bare i norske fengsler, men på skoler, arbeidsplasser og andre institusjoner. På et generelt grunnlag oppfordrer jeg ansatte i alle institusjoner til å behandle den enkelte med respekt og verdighet, slik at transpersoner ikke føler de må være noen andre enn seg selv.

Høringsfristen er satt til 6. september.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder