UTE PÅ HØRING: Et foreløpig utkast til retningslinjer for transpersoner i varetekt og under straffegjennomføring er ute på høring. Bildet er kun ment som illustrasjon.
UTE PÅ HØRING: Et foreløpig utkast til retningslinjer for transpersoner i varetekt og under straffegjennomføring er ute på høring. Bildet er kun ment som illustrasjon. Foto: Tore Kristiansen/VG

Vil sikre bedre soningsforhold for transpersoner

INNENRIKS

Skal trans-innsatte sone i manns- eller kvinnefengsel? Det er blant spørsmålene når nye nasjonale retningslinjer skal innføres.

Publisert:

I høringsforslaget, som ble sendt til Kriminalomsorgens regioner 5. juni, foreslår Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) retningslinjer for transpersoner i varetekt og under straffegjennomføring.

Transpersoner i fengsel kan utgjøre en særlig sårbar gruppe innsatte, som kan være utsatt for diskriminering og trakassering. Det sier fengselsleder Nils Leyell Finstad ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

– Også her tror jeg vi speiler samfunnet. Dette kan fortsatt være noe «nytt og fremmed» for mange, og det er noe begrepsforvirring, sier han.

– Det er bra at Kriminalomsorgsdirektoratet har sendt ut retningslinjer til høring om dette temaet. Både for avklaring med hensyn til hvor en transperson skal plasseres, og for å bidra til respekt, mangfold og likebehandling.

Satt ned arbeidsgruppe

1. juli i 2016 ble det lov å endre juridisk kjønn (se faktaboks), uten å måtte ha en bestemt diagnose, ha startet medisinsk behandling eller blitt sterilisert. Som følge av dette satte KDI ned en arbeidsgruppe i fjor.

– Gruppen skulle arbeide med spørsmålet om plassering, og eventuelle andre utfordringer knyttet til transpersoner i fengsel, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie.

– Hvordan blir dette håndtert i dag?

– Kriminalomsorgen møter en sjelden gang utfordringer knyttet til plassering eller håndtering av innsatte transpersoner. I tilfellene som har oppstått så langt, har dette blitt håndtert av det aktuelle fengsel, eventuelt i samråd med regionalt nivå.

Han påpeker at KDI ønsker å ivareta og sikre likebehandling av alle innsatte, uavhengig av den innsattes kjønnsidentitet.

– At dette er blitt særskilt aktuelt i tilknytning til transpersoner, er på grunn av lov om endring av juridisk kjønn.

Noen av punktene

De foreslåtte retningslinjene omfatter både transpersoner som har endret juridisk kjønn, og de som ikke har det. De omfatter ikke personer som cross-dresser eller kler seg i «drag».

Dette er noen av punktene:

  • Hovedregelen er at innkalling til og innsettelse i fengsel skjer på bakgrunn av juridisk kjønn. I de tilfeller hvor siktede/domfelte har endret juridisk kjønn, kan det gjøres unntak fra hovedregelen, dersom det kan være fare for dennes eller øvrige innsattes sikkerhet, eller en slik plassering fremstår som åpenbart uheldig.
  • Kriminalomsorgen skal til enhver tid benytte innsattes juridiske kjønn, tittel, pronomen og ønsket navn.
  • Kriminalomsorgen kan, hvor det anses hensiktsmessig eller kan bidra til et bedre fengselsopphold, oppfordre innsatte til å være åpen om sin livssituasjon ovenfor medinnsatte.
  • Ved visitasjon av transpersoner bør det spørres om han/hun ønsker at visitasjon skal gjennomføres av en mannlig eller kvinnelig betjent.
  • Fengselsleder skal påse at de tilsatte har tilstrekkelig kunnskap om transpersoner og en best mulig tilrettelegging for deres fengselsopphold.

Les hele høringsforslaget her.

– Positivt for rehabiliteringen

KDI har fått innspill fra Forbundet for Transpersoner i Norge (FTPN) og Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Å få på plass retningslinjer vil være positivt for rehabiliteringen, som jo er en viktig del av soningen. Denne prosessen blir enklere hvis de innsatte ikke er redd for å være seg selv, sier Christine Jasmine Karud-Lund, leder i FTPN.

– Det er ingen som har henvendt seg direkte til oss med problemer knyttet til temaet, men det betyr ikke nødvendigvis at alt er på stell, fortsetter hun.

Karud-Lund tror det er store mørketall.

– Ikke bare i norske fengsler, men på skoler, arbeidsplasser og andre institusjoner. På et generelt grunnlag oppfordrer jeg ansatte i alle institusjoner til å behandle den enkelte med respekt og verdighet, slik at transpersoner ikke føler de må være noen andre enn seg selv.

Høringsfristen er satt til 6. september.

Her kan du lese mer om