– VERDIFULLT MØTE: Poliklinikkene bør ta seg tid til å snakke med henviste pasienter, før de eventuelt avviser dem, mener Olav Helland, som er aktiv medlem i Mental Helse og Mental Helse Ungdom.
– VERDIFULLT MØTE: Poliklinikkene bør ta seg tid til å snakke med henviste pasienter, før de eventuelt avviser dem, mener Olav Helland, som er aktiv medlem i Mental Helse og Mental Helse Ungdom. Foto: Tora Hope

Olav om å bli avvist i psykisk helsevern: – Følte meg på utsiden av systemet

INNENRIKS

Fra Olav Helland (31) oppsøkte fastlegen til han fikk psykisk hjelp, skal det ha tatt nesten et halvt år. Han mener en mer inkluderende prosess ville gjort ventetiden lettere.

Publisert: Oppdatert: 05.08.18 16:28

– Det krever mye å spørre om hjelp. Da er det leit å ikke bli ordentlig inkludert og informert underveis i prosessen, sier han.

Helsedirektoratet har avdekket at psykisk helsevern avviser tre av ti henviste pasienter.

Helland er en av dem som har opplevd å bli avvist.

– I 2014 jobbet jeg som lærer på en folkehøgskole, hvor jeg trives veldig godt. Litt etter litt fikk jeg problemer med å takle arbeidsoppgavene, organisere hverdagen og ta vare på meg selv. Etter hvert innså jeg at jeg hadde behov for å snakke med noen, sier han.

Ventet på hjelp – ble sykemeldt

31-åringen oppsøkte derfor fastlegen sin, som henviste han videre til Kongsberg DPS.

– Etter en stund fikk jeg et brev med avslag på behandling, og en anbefaling om å søke hjelp i kommunen. Jeg oppsøkte fastlegen igjen, som sendte en henvisning til Øvre Eiker.

I perioden hvor Helland ventet på tilbakemelding fra kommunen, ble han dårligere.

– Det endte med at jeg fikk en utbrentdiagnose og ble sykemeldt fra jobben.

Savnet mer informasjon

Helland kom etter hvert inn i den kommunale helsetjenesten, og fikk den hjelpen han trengte.

Nå har han kommet tilbake i jobb.

– Jeg er fornøyd med hjelpen jeg fikk i kommunen, men synes hele prosessen tok altfor lang tid. Fra jeg oppsøkte fastlegen og til jeg fikk hjelp, tok det nesten et halvt år, sier 31-åringen, som i dag bor i Oslo.

I et forsøk på å redusere antall avviste, har blant annet DPS poliklinikk Halden endret arbeidsmetode. Nå kaller de inn alle henviste pasienter til et møte med en spesialist, som deretter tar en endelig vurdering.

– Hvis jeg hadde fått sjansen til å snakke med en spesialist, hadde det vært enklere å forstå avslaget. Denne ene samtalen kan være veldig verdifull, sier Helland.

– Kan være vanskelig å vurdere

Avdelingssjef Mona Grindrud ved Kongsberg DPS har stor forståelse for at det kan være godt å snakke med noen, fremfor at alt vurderingsarbeid i hovedsak skjer skriftlig.

Kongsberg DPS har en avvisningsprosent på rundt 20 prosent.

De som blir henvist til akutt time får time samme dag, mens som blir henvist til planlagt utredning og behandling, må vente på svar ut fra hvordan behov og alvorlighet vurderes.

– Alle avslag begrunnes, og det gis veiledning om hva som kan være aktuell hjelp videre. Det er viktig å finne ut om hjelpen skal gis i spesialisthelsetjenesten eller eksempelvis i den kommunale psykisk helse- og rustjenesten, som også har mye kompetanse, sier Grindrud.

– Samtidig vil jeg si at det kan være vanskelig å vurdere en persons behov kun ut fra en skriftlig henvisning.

– Viktig med tidlig hjelp

For mange pasienter er det viktigste å bli sett og få en reell vurdering, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

– Det er helt avgjørende at de som sliter får hjelp tidlig. Da øker sannsynligheten for å bli mye bedre eller helt frisk. Mange trenger dessuten få timer ned spesialist. Avvisningsprosenten i dag er altfor høy og uakseptabel. Vi hadde aldri akseptert dette innen fysiske sykdommer. Nå må vi sidestille, sier hun.

Her kan du lese mer om