Arbeidspsykologen svarer: Jeg har hatt kreft og er blitt glemsk - nå baksnakkes jeg

En leser har det vanskelig etter en tøff kreftbehandling. Behandlingen har ført til typiske hukommelsesvansker, men likevel blir vedkommende møtt med misnøye, ufin oppførsel, baksnakking og klaging på «glemsomhet».

«En av mine ansatte ba om et møte med daglig leder og eier av firmaet jeg jobber i; et møte hvor jeg ikke fikk være til stede.