REKRUTTERING: Mange kommuner opplever at det blir stadig vanskeligere å få gode søkere til ledige legehjemler. Oslo frykter at det også kan bli legeproblemer i hovedstaden. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Landets største kommuner frykter fastlegekrise

Mangelen på fastleger bekymrer landets ti største kommuner. I går var de samlet for å diskutere det de frykter kan bli en regelrett krise for hele fastlegeordningen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Hovedstaden er blant kommunene der legefremtiden er usikker:

– Oslo rekrutterer fremdeles godt. Vaktbelastningen for fastleger i Oslo er lav og foreløpig er primærhelsetjenesten i Oslo attraktiv. Men fremtiden er usikker også for Oslo. Vi er klar over at det er mange leger som også her jobber lange dager og har lite familievennlige arbeidsdager, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Oslo meldte grønn tilstand på VGs undersøkelse om fastlegedekningen i høst. Av 425 kommuner meldte 198 at om rekrutteringsproblemer av større eller mindre grad.

– Vi er ikke trygge på at den situasjonen vi har i dag vil fortsette. Det første faresignalet er at gjennomsnittsalderen på våre leger er høyere enn i resten av landet. Der er 1/3 av legene over 55 år. Om ikke mange år kan det bli et problem. Vi må være beredt slik legesituasjonen er nå, sier Tellevik Dahl.

KAN FÅ UTFORDRINGER: Oslo har høy gjennomsnittsalder på sine fastleger. Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og lederne i de ti største kommunene var samlet fredag og snakket blant annet om fastlegerekruttering. FOTO: Anne Stine Sæther

Storkommunemøte

Helseledere fra Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen, Bærum, Fredrikstad, Sandnes, Kristiansand, Tromsø møtes fredag hos kommunenes organisasjon KS blant annet for å lage en felles uttalelse i forhold til legesituasjonen.

les også

Stortinget krever flere fastleger

VG har det siste halvåret dokumentert store rekrutteringsproblemer til fastlegehjemler i kommuner over hele landet. Nå er også hovedstadens helseledere bekymret.

– Oslo har utfordringer i demografisk sammensatte bydeler. Ut fra rekrutteringen og søknader, ser vi også at det er mindre attraktivt å arbeide med krevende pasientlister. Her må vi ta grep, og vi har sett på muligheten for å vekte eksempelvis kronikere på en annen måte. Her må ministeren også på banen, for å innrette takstsystemet mest hensiktsmessig, og slik at vi kan ivareta alle pasientgruppene våre, sier helsebyråden.

– Vi er redde for å gjøre feil eller overse noe fordi vi ikke har tid nok til hver enkelt, sa fastelege Silja Rekdal da VG besøkte legesenteret på Haugerud. FOTO: Janne Møller-Hansen

VG fortalte i høst om Haugerud Legesenter der fastlegene Silja Rekdal og Heidar Olsson beskrev en svært travel arbeidsdag på senteret med 8 fastleger og 11000 pasienter. Olsson hadde opptil 38 pasienter hver dag.

les også

Fastleger i Oslo: – For dårlig tid til pasientene hver eneste dag

– Befolkning her har dårligere helse enn på Oslo vest. Mange i dette området har for eksempel hatt tunge lavlønnsyrker som har påført dem slitasjeskader, sa Silja Rekdal.

– Vi har pasienter har sammensatte problemer og flere diagnoser. De trenger tid hos legen. Vi ønsker å tilby dem støttesamtaler og utredninger de trenger for psykiske plager, sa Olsson.

Varslampene blinket over hele landet i høst. Fastlegerekrutteringen var til å bli bekymret av. Nå er det blitt vanskeligere i mange kommuner. Alle kommuner som ikke er helt grønne, har meldt inn bekymring av forskjellig grad. Rødt er legekrise. Foto: GRAFIKK: Bjørn Reitzer Johannessen

Konkurrerer med sykehusene

Tone Tellevik Dahl er bekymret for at fastlegejobben skal bli så krevende at legene heller velger å jobbe på sykehus, som det er mange av i Oslo-området.

– Sykehusene er en potensiell konkurrerende arbeidsgiver. Blir oppgavene mer krevende for fastleger, kan spesialisthelsetjenesten blir førstevalget etter endt utdanning. Det må vi jobbe for å unngå. Vi trenger dyktige leger i primærhelsetjenesten, der byens befolkning hyppigst er innom, sier byråden.

SE VGs spesial: Kampen om fastlegene

Byrådet vurdere grep for å sikre fastlegetjenesten.

– Det er alltid en mulighet å ansette flere i fast stilling. Det gir bedre mulighet til å lede og styre tjenesten. I dag har vi kun 10 fast ansatte leger. Dette kan være bra, spesielt for kvinner som har sagt at de ønsker et slikt grep. Vi vurdere også å lage en «Legeplan» for hele kommunen, eventuelt i alle bydeler. I dag har vi dette i to bydeler, og tilbakemeldingen er svært gode, og det oppleves som positivt og stabiliserende for både legene og for bydelen, sier Tellevik Dahl, som følger utviklingen nøye.

les også

Fastlegemangel i Tromsø og Bergen

– Vi følger med på utdanningsløp, rekruttering, befolkningsfremskrivninger og nasjonale føringer. Vi skal være forberedt og fastlegetjenesten i Oslo skal være et attraktivt sted å jobbe, sier Oslos helsebyråd.

SLUTTET: Ane Emaus var fastlege i Alta. Nå har hun sluttet. Hun opplevde at fastlegejobben ikke var mulig å kombinere med familieliv. FOTO: Fredrik Solstad

SLIK ER LEGESITUASJONEN I DE ANDRE STORKOMMUNENE:

Stavanger: – Vi hadde stor utskifting av leger i 2017 på grunn av flytting, pensjonering og andre årsaker. Varierende antall søkere til ledige hjemler. Vi ser at tegn til en nasjonal trend med mindre interesse for å interesse for etablering og investering i fastlegepraksis. Skal vi lykkes fremover, er vi avhengig av mer penger inn i fastlegeordningen slik at unge kolleger kan ha forsvarlig arbeidsbelastning, Tord A. Haaland, Helsesjef

Bergen: – Vi har en forverring av rekrutteringen til fastlegehjemler. Vi meldte grønn situasjon og god rekruttering i sommer. Nå melder vi gult, sier etatsdirektør Brita Øygard i Etat for Helsetjenester i Bergen. Det er færre søkere til ledige hjemler og flere av dem som søker er ikke kvalifiserte.

Trondheim: – Det er utfordrende å ansette leger, det er ikke blitt lettere i høst, men det er ikke kritisk, sier Elise B. Vesterhus, avdelingsleder enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Drammen:- Antall søkere på fastlegehjemler svinger over tid. Vi har jevnt over hatt relativt mange søkere og flere gode søkere hver gang. Sist hjemmel vi lyste ut hadde færre søkere totalt, men flere gode søkere. Vi kan ikke se noen sikker trend ut fra denne ene utlysningen, sier kommuneoverlege Madli Indseth.

Fredrikstad: To leger i 40-årene har sagt opp i løpet av siste halvår. Vi er bekymret for å miste flere yngre leger. Vi fikk tre søkere til siste utlyste fastlegehjemmel. En er innkalt til intervju. Vi er bekymret for utviklingen fremover. Vi kan fort bli en «rød» krisekommune i løpet av et par år, hvis det ikke blir endringer i fastlegeordningen, sier kommuneoverlege Guro Steine Letting.

Porsgrunn: – Vi har rekruttert fire nye fastleger siden sommeren 2017. Vi er fornøyde med dem vi har gitt disse hjemlene til, men det har ikke vært rikelig av søkere å velge mellom. 8–10 søkere til hver hjemmel, de fleste av dem har ikke vært aktuelle, sier kommuneoverlege Bjørnar Nyen.

Skien: – Legesituasjonen vurderes fortsatt å være grønn, men det er fokus og oppmerksomhet knyttet til rekruttering av leger og fastleger. Vi har et godt samarbeid med fastlegene og er i ferd med å starte arbeidet med en plan for legetjenesten. Dette for å sikre en velfungerende kommunal legetjeneste og fastlegeordning i tiden fremover, sier kommunalsjef Erik Nordberg.

Kristiansand: – Situasjonen har utviklet seg i negativ retning. Vi opplever en betydelig svikt i rekrutteringen til fastlegehjemler. Vi får enda færre kvalifiserte søkere. Samtidig ser vi at vi får en rekke søkere som ikke har tilstrekkelig kompetanse til å inneha en fastlegehjemmel. Flere av søkerne har gjort seg ferdig med sin medisinske utdannelse (f.eks. i Polen), men de har ikke hatt turnustjeneste enda. Vi har inntrykk av at dette er en flaskehals i forhold til å skaffe tilstrekkelig antall leger til fastlegehjemler. Når vi snakker med unge leger, sier flere av dem at de kunne tenke seg å jobbe i allmennpraksis i stillinger som er tilrettelagt for et spesialiseringsforløp. De er ettertraktet og får mange søkere, sier Erling Ytrehus, Rådgiver, Behandling og rehabilitering

Ålesund: – Vi var ved forrige utspørring i grenseland mellom grønn og gul, vi valgte og sette grønn. Nå ville vi satt gul farge. Vi ser at vi får forholdsvis mange fastlegehjemler som skal lyses ut i tiden fremover, og er bekymret med tanke på rekruttering til disse, sier helsesjef Torfinn Strand Vigen.

Tønsberg: VI er fortsatt en grønn kommune. Men det er vanskelig å få søkere til nyopprettede stillinger. En slik stilling skal lyses ut på nytt. Det er fortsatt gode søkere til etablerte fastlegehjemler, sier eniorrådgiver Cecilia Hagelind

Hammerfest: Situasjonen har siden da blitt verre. I første halvdel av 2017 hadde kommunen en liste uten fast lege. I dag har vi fem lister uten fast ansatt lege. I tillegg er det utstrakt vikarbruk i kommunen, både korttidsvikarer og langtidsvikarer.

Alta: Rekrutteringen er blitt mer utfordrende. Situasjonen er mørkere gul enn den var i høst, sier kommuneoverlege Kenneth Johansen.

Tromsø: – Vi lyser ut legehjemler flere ganger uten å finne kvalifiserte leger som takker ja. Akkurat nå har vi flere hjemler som snart mangler lege. Vi er ennå ikke en rød kommune, men på god vei, sier enhetsleder Helga Kramvik i Allmennlegetjenesten i Tromsø.

Bodø: – Vi fikk nettopp 14 godt kvalifiserte søkere til en fast ansatt kommunal stilling. I 2017 fikk vi ingen inn i private hjemler. Det er helt klart for oss at kommunale stillinger er attraktive, og at det fra sentralt hold må gjøres noe for å øke attraktiviteten til stillinger som private fastleger. Konkret betyr det å se på arbeidsoppgaver, rammevilkår og økonomi i fastlegeordningen, sier Myrland.

Kristiansund: – Vi har gått fra fra grønn til rød kommune på et halvt år. Vi har en ledig fast hjemmel og tre ledige vikariater nå. Utviklingen er vanskelig, sier Stein Kulø, Administrativt ansvarlig legetjenesten i Kristiansund.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder