JOBBER MED VARSLINGSSAKER: Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre avbildet sammen med Høyre-leder Erna Solberg i Høyres Hus ved en tidligere status-oppdatering til media om de mange varslersakene i ungdomspartiet. Foto: Frode Hansen, VG

Politiet etterforsker ikke tidligere Unge Høyre-leder - fornærmet jente tilfreds

Politiet kommer ikke til å etterforske tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, skriver politiet i en pressemelding. Den fornærmede jenta ønsket ikke videre etterforskning, hun er tilfreds, ifølge advokat Ellen Holager Andenæs.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

22. januar ble det kjent at påtalemyndigheten undersøkte om det er straffbare forhold i varslingene mot Riise.

Bakgrunnen var påstandene om at den avgåtte Unge Høyre-lederen hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring i forbindelse med et fylkesårsmøte for fire år siden.

Nå har politiet i det aktuelle politidistriktet konkludert, og dropper videre politietterforskning.

– Til tross for at det er statsadvokaten som har gitt ordre om undersøkelse er det avklart at politiet på selvstendig grunnlag fatter beslutning i spørsmål om iverksettelse av etterforsking, uten at denne skal legges frem for statsadvokaten.

Politidistriktet har bestemt at det ikke skal åpnes etterforskning i saken, heter det i pressemeldingen.

les også

Fornærmede i Unge Høyre-saken: Ønsker ikke rollen som overgrepsoffer

– Som grunnlag for vedtaket har politidistriktet hatt kontakt med jentas advokat. Det er gjort klart at hun ikke ønsker å forklare seg til politiet. Vi har også mottatt en skriftlig utredning fra Høyre, skriver politidistriktet.

Politiinspektøren i det aktuelle politidistriktet sier til VG at det var medvirkende til utfallet av politiets vurdering at jenta ikke ønsket å forklare seg.

– Det er en del av grunnlaget for vår beslutning, men jeg vil ikke vurdere om dette var mer medvirkende enn andre deler av grunnlaget, sier politiinspektøren.

Den fornærmede jentas advokat, Ellen Holager Andenæs, har vært i kontakt med sin klient om politiets beslutning. Hun er tilfreds med den, ifølge den erfarne advokaten.

– Det var dette resultatet vi ønsket. Jeg synes politiet her har utvist godt skjønn. Min klient synes dette var et bra utfall, sier Andenæs til VG.

En etterforskning ville blitt hjemlet i straffeprosessloven paragraf 224 når det er omstendigheter som gir rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold som skal følges opp av det offentlige. Men etterforskning blir altså nå ikke iverksatt.

– Vurderingen er sammensatt og skjønnsmessig. I denne vurderingen inngår blant annet om det er sannsynlig at det foreligger et straffbart forhold, og forholdsmessighet - der sakens alvor, mulighet for en fullstendig opplysning av saken og hensynet til blant annet fornærmede - blir vurdert. Det er ikke krav til skriftlig grunn for denne type vedtak, skriver politiet i pressemeldingen.

Det er etter politidistriktets vurdering ikke mulig å forklare grunnlaget for vedtaket uten å gå inn på sakens realiteter. En begrunnelse for vårt vedtak vil derfor ikke bli gitt, skriver politidistriktet avslutningsvis.

les også

Unge Høyre-saken blir politisak

Kristian Tonning Riises advokat, Finn Krokeide, sier til VG at Riise forholdt seg positiv til en mest mulig objektiv gjennomgang av varslingssaken.

– Kristian Tonning Riise stilte seg positiv til en objektiv gjennomgang av saken fra politiets side. Nå registrerer jeg at politiet ikke finner grunn til å gå videre med etterforskningen, og at de ikke har funnet rimelig grunn til å undersøke om det er skjedd noe straffbart. Riises tidligere oppfatning om at han ikke kjenner seg igjen i deler av beskrivelsene som er gjengitt i media i denne varslingssaken, står ved lag, sier Krokeide til VG.

Hans klient, Kristian Tonning Riise er fortsatt sykmeldt inntil videre. Og der er dermed usikkert når han vil vende tilbake til Stortinget, der han er innvalgt representant for Hedmark.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset preiserer at politiets beslutning ikke har noen innvirkning på partiets videre håndtering av saken.

– Deres beslutning vil ikke påvirke den interne prosessen vi har i partiet knyttet til Riise og de varslene vi har mottatt om ham, skriver Aarset i en sms til VG.

Aarset ser ingen grunn til å gi uttrykk for skuffelse over politiets beslutning.

– Det er politiet, ikke politikere som avgjør om det er grunnlag for å starte etterforsking. Den arbeidsforedlingen skal vi holde på, skriver Aarset.

Høyreleder Erna Solberg forsikret på en pressekonferanse om varslingssakene for et par uker siden at partiet ville bistå politiet i etterforskningen dersom de på eget initiativ ville foreta undersøkelser og etterforsking.

Samtidig uttrykte Riise i en tekstmelding at han var positiv til en grundigere gransking av saken.

– Jeg er positiv til at denne saken blir belyst grundig og objektivt. Jeg har tidligere bekreftet at begge hadde drukket alkohol og hadde sex, og beklaget det dypt. Utover det kjenner jeg meg altså ikke igjen i saken slik den blir gjengitt i mediene, skrev Riise for ca. to uker siden i en tekstmelding til NTB, sendt via hans kommunikasjonsrådgiver.

REPRESENTERER FORNÆRMEDE: Advokat Ellen Holager Andenæs fotografert i Tinghuset i Oslo. Foto: Terje Bringedal, VG

Jenta som er den fornærmede parten i saken, har tidligere uttrykt via sin juridiske rådgiver, advokat Ellen Holager Andenæs, at hun hverken ønsker noen offer-rolle eller noen etterforskning av saken.

– Hun har intet ønske om at hendelsen fra fem år tilbake nå blir gjenstand for etterforskning. Dette innebærer at hun ønsker at politiet bruker sitt gode skjønn og avstår fra å gå videre. Hun synes ikke det er greit om Høyre deler opplysninger om henne, sa advokat Ellen Holager Andenæs til VG 24. januar.

Totalt er det nå registrert 25 varslingssaker i Høyre, hvorav 11 dreier seg om Riise, bekrefter kommunikasjonssjef Peder Egseth overfor VG mandag formiddag. Det betyr at det ikke er kommet inn nye varsler den siste uken.

les også

Jusprofessor: Høyre må vurdere å politianmelde Unge Høyre-saken

VG ble i slutten av januar kjent med at Riksadvokaten hadde gjort en vurdering av sakene som har vært omtalt. Denne har spesielt rettet seg mot Aftenpostens omtale av episoden i 2014 på et fylkesårsmøte:

Ute av stand til å ta vare på seg selv

Da hadde Riise ifølge avisens opplysninger, skjenket en 16 år gammel jente. Deretter hadde han sex med 16-åringen, som ifølge Aftenpostens kilder ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Personer som ble vitner til hendelsen forteller at jenta skal ha vært helt ute av seg etterpå fordi hun ikke ønsket å ha sex med Unge Høyre-lederen.

les også

Erna Solberg om Tonning Riise-varslene: «Høyre har gjort en for dårlig jobb»

«Det stemmer at vi begge hadde drukket og at vi hadde sex. Det skulle aldri ha skjedd og jeg beklager», skrev Tonning Riise i en SMS til avisen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder