FORBUD: Det er forbudt å reklamere for alkohol i Norge, men det hindrer ikke at interessen er stor for Vinmonopolets slipp av eksklusive viner, som her i februar i år. Foto: Trond Solberg

Ny bok: Feil i oversettelse kan ha sikret forbudet mot alkoholreklame

Det norske forbudet mot alkoholreklame baserer seg på en feil-oversettelse av rettsdokumenter fra EFTA-domstolen. Det hevder domstolens tidligere sjef, Carl Baudenbacher, i en ny bok.

– Jeg var svært overrasket over at den norske staten vant fram med forbudet i Høyesterett. Jeg hadde forventet det motsatte utfallet, sier Baudenbacher til VG.

I 2009 fastslo Høyesterett at det særnorske forbudet mot alkoholreklame ikke var i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. På forhånd hadde EFTA-domstolen gitt en rådgivende uttalelse.

Den sveitsiske dommeren Carl Baudenbacher var president i EFTA-domstolen i Luxembourg fra 2003 til 2018. Domstolens fremste oppgave er å tolke EØS-avtalen. Avgjørelsene er bindende for Norge, Island og Liechtenstein.

les også

2011: Norge får beholde forbudet mot alkoholreklame

Ga rådgivende uttalelse

EFTA-domstolen kan også avgi rådgivende uttalelser til de nasjonale domstolene om hvordan EØS-avtalen skal tolkes. Uttalelsene er ikke bindende, men skal tillegges vesentlig vekt.

I boken «Judicial Independence – Memoers of a European Judge» skriver Baudenbacher om hvordan feil oversettelse av det engelske ordet «apparent» i EØS-domstolens uttalelse, kan ha ført til at Høyesterett kom til at det norske reklameforbudet mot alkohol ble opprettholdt.

OVERSATTE FEIL: Carl Baudenbacher var president i EFTA-domstolen fram til nylig. Nå har kan skrevet bok om sine år i domstolen. Her er han sammen med advokat Thomas Nordby fra advokatfirmaet Schjødt i 2016. Foto: Erlend Daae

EFTA-domstolen har en dommer fra hvert EØS-land. Arbeidsspråket er engelsk, men kjennelser fra domstolen som angår Norge, blir også oversatt til norsk. Domstolen bruker frilans-oversettere, men den endelige teksten skal godkjennes av den nasjonale dommeren.

les også

ESA: De norske reglene for foreldrepenger er ulovlig forskjellsbehandling

Saksøkte staten

Det var bransjebladet Vinforums eierselskap Pedicel som gikk til sak mot den norske stat for å få tillatt annonser for vin. Bladet vant fram i Oslo tingrett, men tapte senere i Lagmannsretten og i Høyesterett

I reklameforbud-saken ble «unless it is apparent» oversatt til «med mindre det er åpenbart».

Korrekt oversatt, ifølge den pensjonerte dommeren, skulle det stått «med mindre det fremgår at..»

Slik ble hele nøkkelsetningen i EFTA-domstolen oversatt til norsk, og sitert i Høyesteretts avgjørelse 24. juni 2009:

«Et forbud mot reklame for alkoholholdige drikkevarer som det aktuelle kan
rettferdiggjøres av hensyn til beskyttelse av folkehelsen, med mindre det er åpenbart at beskyttelsen av folkehelsen (..) kan sikres ved tiltak som i mindre grad hindrer handelen innen EØS.»

les også

2012: Denne whiskyboksen ble for sterk for Helsedirektoratet

Kan ha vært bevisst

– Jeg har ingen bevis, men jeg har en sterk mistanke om at oversettelsen kan ha vært gjort bevisst for ikke å utfordre reklameforbudet, sier Baudenbacher.

Feil-oversettelsen ble første gang omtalt i en lærebok om EØS-rett fra 2013, skrevet av Gjermund Mathisen og Halvard Haukeland Fredriksen:

"I den avsluttende dommen i saken synes Høyesterett, uten nærmere drøftelse, å trekke en feilslutning fra den norske versjonen av EFTA-domstolens rådgivende uttalelse", skriver forfatterne.

Grov oversettelsesfeil

Halvard Haukeland Fredriksen er nå professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen.

– Det er en grov oversettelsesfeil, men veldig vanskelig å si om den fikk betydning for utfallet i saken. Jeg tror for min del at resultatet ville blitt det samme uansett, skriver han i en SMS til VG.

En annen EØS-ekspert, professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo, er imidlertid åpen for at saken kunne fått et annet utfall i Høyesterett:

– En feil oversettelse kan være grunnlag for å reise saken på ny, sier Andenæs.

Ingen kommentar

VG har forelagt opplysningene om feil-oversettelsen og beskrivelsen i Carl Baudenbachers ferske bok for Høyesterett.

– Høyesterett kan ikke kommentere dette, skriver Høyesteretts pressekontakt, Svein Tore Andersen, i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder