Gardermo-skandalen: Truet med å sparke NSB-styret

Samferdelsesminister Odd Einar Dørum var klar til å kaste hele NSB-styret om ikke medlemmene vedtok å utsette åpningen av Romeriksporten. Etter fire timers knallhard og dramatisk kamp på styremøtet, innså NSB-sjef Osmund Ueland at han hadde tapt slaget. Åpningen av Romeriksporten utsettes.

ARTIKKELEN ER OVER 21 ÅR GAMMEL

Bare to av styremedlemmene, hovedflyplassdirektør Bjørn Sund og advokat Kristin Bjelland, stemte til slutt for Uelands forslag om å åpne togtunnelen innen fristen 8. oktober.

VG kan i dag avsløre i detalj den dramatiske kampen Ueland i går førte bak lukkede dører - i et siste febrilsk forsøk på å få åpnet høyhastighetsbanen til hovedflyplassen i tide.

Ville gripe inn

VG er kjent med at samferdselsminister Odd Einar Dørum ville ha grepet direkte inn dersom flertallet i konsernstyret hadde gått inn for NSB-sjefens forslag.

Denne realiteten var tindrende klar for styreformann Arent M. Henriksen, som tidlig på styremøtet gjorde det klart at han ønsket å utsette åpningen.

Da hadde eksperter i detalj presentert NSB Gardermobanens forslag om å kunne åpne i tide, og en gang sommeren 1999 stanse trafikken og tette videre dersom grunnvannsbalansen da ikke var gjenopprettet i Østmarka.

Det var dette som var Gardermobanens halmstrå.

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) var mandag krystallklare i sin vurdering av den tekniske løsningen: Den kunne ikke anbefales.

Møtte motstand

Allerede i NSB Gardermobanens styre møtte administrasjonens strategi motstand. Styremedlem Øyvind Hvattum fra LO stemte mot. Han ville ha en utsettelse.

Uenigheten innad i NSB Gardermobanens styre ble holdt skjult etter møtet tirsdag kveld. Ingen ville si noe om hvilket vedtak som var fattet, og enda mindre om hvorvidt det var enstemmig eller ikke.

Men det avgjørende slaget sto på konsernstyremøtet i NSBs hovedkvarter i går. De ansattes representanter i styret, Ove Dalsheim og Roar Aasen fra Norsk Jernbaneforbund, signaliserte tidlig sin støtte for styreformannens linje. De ønsket en utsettelse.

Mens Bjørn Sund og etter hvert også Kristin Bjelland gikk ut og støttet innstillingen fra flertallet i NSB Gardermobanens styre, lyttet Tor Espedal og Bjørg Simonsen mer oppmerksomt til diskusjonen.

Taus Ueland

Diskusjonen var meget hard. Bjørn Sund, som har et meget godt forhold til NSB-sjef Osmund Ueland, antydet sterkt at Ueland kunne tolke det som mistillit dersom konsernstyret ikke fulgte innstillingen fra administrasjonen.

Ueland selv valgte å forholde seg taus. NSB-sjefen har selv understreket - gang på gang - at han ikke kommer til å «løpe fra ansvaret» og gå av som NSB-sjef.

På konsernstyremøtet 3. juni vakte det oppsikt hos styremedlemmene og administrasjonen at styreformannen valgte å stryke følgende formulering i administrasjonens forslag til vedtak:

«På denne bakgrunn slutter konsernstyret seg til administrasjonens vurdering og forslag til videre arbeid.»

Ueland sukket tungt da han måtte stryke setningen.

Taper 300 mill.

Først like før avstemningen rundt klokken 14.30 i går var det klart hvilken vei det gikk i konsernstyret.

Da styremedlem Bjørg Simonsen antydet at hun ville gå inn for styreformannens linje, gikk det opp for Ueland det han allerede hadde ant i to dager.

Han hadde tapt.

Åpningen av NSB Gardermobanen og Romeriksporten blir utsatt med minst tre måneder.

Prestisjetapet er enormt, og NSB vil tape minst 300 millioner kroner bare i reduserte driftsinntekter og tapte markedsandeler. I tillegg kommer økte utgifter til tetting av tunnelen.

Dette er penger som må hentes inn fra Stortinget.

På pressekonferansen konstaterte en sliten og tydelig nedbrutt Ueland:

- Jeg mente det var mulig å åpne 8. oktober.

Og han la til:

- Jeg har vurdert min egen stilling i forhold til det som har skjedd. Jeg er kommet til at jeg ønsker å bygge NSB videre, og jeg har ikke fått noen signaler om at styret ønsker meg bort.

Fortsatt står han fast på at han ikke ønsker å løpe fra ansvaret.

Etter pressekonferansen vedgikk flere av NSB-lederne at stemningen i organisasjonen nå er på et bunnivå.

Men i Samferdselsdepartementet var statsråd Odd Einar Dørum meget fornøyd.

- Jeg er svært glad for at konsernstyret i NSB BA med dette slår fast at hensynet til vannbalansen og miljøet i Østmarka skal være «jobb nummer en", uttalte Dørum i en pressemelding.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder