MER ENN EN APP: EU-domstolen konkluderer med at Uber må anses som en transporttjeneste. Det betyr at Uber kan underlegges samme reguleringer som taxiselskaper. Foto: Gene J. Puskar AP

Leder

Viktig Uber-avklaring

EU-domstolen fastslår at Uber er en transporttjeneste og ikke et IT-selskap. Det betyr at hvert medlemsland kan bestemme hvordan tjenesten reguleres, så lenge Uber underlegges de samme vilkår som øvrige taxiselskaper.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

EU-dommen vil trolig gjøre det mindre attraktivt for Uber å returnere til Norge. Selskapet aksepterte i høst et forelegg på fem millioner kr. for brudd på yrkestransportloven, og i oktober la Uber ned sin ordinære drift i Norge.

Sett denne? Ungdommen samles om Uber

Uber selv nedtoner domsslutningen, og sier at avgjørelsen ikke vil endre noe i Europa siden selskapet «allerede opererer under transportloven». Men akkurat det er omtvistet i så godt som alle europeiske land. Flere har innskjerpet hvilke lover og regler som gjelder for persontrafikk mot betaling, og med det parkert Uber. I de tilfeller hvor Uber likevel har fortsatt, har det vanket så store bøter overfor sjåførene at virksomheten har innstilt seg selv.

Vi mener at Uber har like stor rett som norske taxi-aktører til å etablere seg i Norge. Hvordan selskapet organiserer sitt forretningsmessige mellomværende med sjåførene, må de få avgjøre selv. Men vi legger samme forutsetninger til grunn som EU-domstolen: Ubers sjåfører må gjennom de samme godkjenninger som lisensierte taxisjåfører, de må forholde seg til det samme bevillingsregime som i den regulerte drosjenæringen, og de må betale skatt.

Se også: Hackere stjal titalls millioner fra Uber-brukere

Dessverre bryter brorparten av disse vilkårene med Ubers driftsmodell, og med det selve forretningsideen der Uber, i egenskap av digital tjenesteyter, i praksis kan etablere seg hvor som helst, engasjere hvem som helst, drive som de vil og betale så lite skatt som de vil.

Akkurat som Facebook og Google. Men når EU-domstolen slår fast at Uber driver med transport og ikke med applikasjoner for smarttelefoni, gir det konkrete juridiske og økonomiske rammer som selskapet og dets sjåfører må forholde seg til.

Internasjonale analytikere har lenge hevdet at Ubers overordnede idé egentlig ikke handler om å revolusjonere drosjekjøring til det beste for folk flest, men å utkonkurrere normal taxinæring for selv å kunne blir stor nok til å definere spillereglene. Derfor skal Uber, ifølge Los Angeles Times, ha subsidiert både sjåfører og passasjerer i en global kamp om å vinne kunder.

Regjeringen har varslet endringer i dagens taxiregler, noe som teknisk kan åpne for en reetablering av Uber på norsk jord. Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) holder fast ved løyve-modellen og lisensierte sjåfører. Uber er i hovedsak et byfenomen, og selskapet må i så fall bare i Oslo og Akershus kjempe om turene mot regionens 15 konkurrerende sentraler. Dersom Uber følger regelverket som alle andre må forholde seg til, ønsker vi selskapet velkommen tilbake.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder