MIDLERTIDIG OPPHOLD: Det er nå 1080 enslige mindreårige i norske mottak. 334 av dem må ut av Norge når de fyller 18 år. Foto: Øyvind Nordahl Næss VG

Ap i asyl-skvis før landsmøtet

Ap innrømmer at de har et ansvar for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak. Nå kan saken skape bråk på landsmøtet.

Arbeiderpartiet skapte nemlig i fjor flertall for regjeringens innstrammingsforslag som siden har ført til at antallet asylbarn som får midlertidig opphold har økt dramatisk.

I forkant av landsmøtet som arrangeres den første helgen etter påske, har det kommet inn forslag om å oppheve hele ordningen med midlertidig opphold eller myke opp på midlertidigheten. Dagens Næringsliv har meldt at flere tidligere partitopper maner til asylopprør internt i partiet.

Bakgrunn: UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei

Fylkeslag vil endre rimelighetskravet

Tidligere ble enslige mindreårige som regel ikke henvist til internflukt i for eksempel Kabul i Afghanistan, fordi det ble regnet som «urimelig». Men med støtte fra Ap og Sp fikk regjeringen i fjor fjernet dette såkalte «rimelighetskravet».

Nå sitter det 334 enslige mindreårige i norske mottak som må ut så snart de fyller 18 år.

Før landsmøtet foreslår Ap i både Troms, Bergen og Oslo at hensyn til rimelighet eller sårbarhet skal være et kriterium.

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å begrense midlertidig opphold for enslige mindreårige til et minimum, sier leder Roger Valhammer i Bergen Ap.

Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås tror imidlertid ikke at landsmøtet vil snu.

– Nei, men jeg tror vi skal være presise på hvordan man praktiserer det regelverket man har, sier Lauvås.

Lauvås sier Ap nå vurderer om regjeringen gjør det de lovet da de foreslo innstrammingen på rimelighet.

– Vi kan stille spørsmål ved det regjeringen skrev i proposisjonen, for der beskrev de ikke at det ville bli en voldsom økning i midlertidighet. Man sa heller at det var andre ordninger som kunne dekke opp for det rimelighetsvilkåret. Så er spørsmålet om det er tilfellet, sier han.

Skylder på regjeringen

Han innrømmer at Ap har et ansvar for at situasjonen i mottakene er forverret, men retter sin skyts mot regjeringen og måten de praktiserer regelverket på.

– Det er ikke et mål for Ap å ha mest mulig midlertidig opphold, snarere tvert imot. Derfor må vi ha praksiser som gjør at man begrenser midlertidig opphold så mye som mulig, sier Lauvås.

Ap i Bergen sier det ikke er godt nok.

– Å kun endre praksis er ikke godt nok. Jeg tror at akkurat dette er det mulighet for å få oppslutning om på landsmøtet, sier Roger Valhammer.

Les også: KrF, SV og Venstre vil skrote midlertidig opphold for asylbarn

Spørsmål til regjeringen

Da regjeringen foreslo å fjerne kravet, skrev de:

«Det vises til at de som ikke lenger får rett til beskyttelsesstatus fordi rimelig­ hetskriteriet oppheves, vil få søknadene vurdert etter den skjønnsmessige bestemmelsen i § 38 og at innholdet i denne bestemmelsen normalt vil favne de tilfeller hvor det tidligere ble vurdert uri­melig å henvise til internflukt».

– Dette må leses som at når fjerner rimelighetsvilkåret, så sier regjeringen at det er andre paragrafer og muligheter her som gjør at vi ikke får mer midlertidighet. Det er det vi må lese at regjeringen skriver til oss. Også må vil stille spørsmålet: ja vel, og hva ble resultatet? mener Lauvås.

– Når UDI peker på grunnene til at situasjonen i mottakene er forverret, er økte midlertidige tillatelser øverst på lista. Økte midlertidige tillatelser kom etter rimelighetsvilkåret ble fjernet, noe dere også var med på å vedta. Har ikke dere også et ansvar for at situasjonen er som den er?

– Jo, derfor stiller vi også disse spørsmålene til regjeringen og statsråden. Hadde vi ikke brydd oss, hadde vi ikke spurt, understreker Lauvås.

– Føler dere at dere har blitt lurt?

– Det er jo det som er spørsmålet, hvordan regjerings praksis er opp imot hva de har opplyst om.

Les også: KrF vil tvinge regjeringen til å bosette enslige mindreårige raskere

– Stortinget var informert

Regjeringen understreker at Stortinget var tilstrekkelig informert og påpeker at kuttingen av rimelighetskravet ikke er den eneste grunnen til at midlertidigheten har økt.

– Det kom 5480 enslige mindreårige til Norge i 2015, og UDI behandler nå alle disse sakene. Videre endret UDI i februar 2016, av eget tiltak, den rettslige terskelen for hvilke områder i Afghanistan som generelt ble ansett som trygge. Konsekvensen ble at ingen områder generelt ble ansett som utrygge. Dette førte igjen til at flere mindreårige fikk avslag på asyl og fikk sine saker vurdert etter lovens paragraf 38, skriver statssekretær Torkil Åmland i Justisdepartementet i en e-post til VG.

Han påpeker at departementet i et brev til SVs stortingsgruppe, med kopi til kommunal- og forvaltningskomiteen hvor Ap også sitter, i fjor vår informerte om at enslige mindreårige kunne være aktuelle for midlertidig opphold hvis rimelighetsvilkåret ble kuttet.

Fikk du med deg? Full alarm om unge asylsøkere: Traumatiserte, apatiske og redde

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder