MER KOMPETANSE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det trengs mer kompetanse for å sørge for bedre oppfølging til barn som blir mobbet. Foto: Frode Hansen VG

Rapport: Barn som blir mobbet får ikke oppfølging

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier han er urolig over den mangelfulle oppfølgingen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Rapporten, som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, legger vekt på flere sentrale punkter for å forklare den svake oppfølgingen for elever som blir mobbet:

• Skoler og kommuner forstår ikke at det er nødvendig å følge opp.

• For dårlig samarbeid mellom skoleledelse, helsesøstre og kommunehelsetjenesten.

I rapporten kommer det også frem at mange ikke blir trodd når de melder fra om mobbing. Der står det at saker blir avsluttet for tidlig og at mange har ikke kunnskap om hva man skal gjøre for å følge opp.

– Dette gjør meg selvfølgelig urolig. Det er lett å glemme at mange bærer med seg arrene fra mobbing resten av livet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ifølge årets Elevundersøkelse er det over 39.000 elever i norske barne- og ungdomsskoler som blir mobbet.

Les også: Gutt utsatt for overgrep av medelever – nå er rektor og kommune dømt

Mener skolen må bli bedre

Forskere, mobbeombud, representanter fra skole- og helsesektor, i tillegg til jurister og interesseorganisasjoner har deltatt i rapporten.

Den slår fast at det mangler kompetanse om barn og unges rettigheter, om hvem som har ansvaret for oppfølgingen og rutiner og strategier for hvordan en sak skal følges opp.

Røe Isaksen er klar på at skolen må bli bedre og mener at en kompetanseheving er løsningen. Han viser til at regjeringen har satt av 35 millioner kroner til kompetansepakken som skal sørge for mer kunnskap på området, i tillegg til at regjeringen har lagt til rette for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten med over én milliard kroner fra 2014 til 2017.

Les igjen: Historien om Odin

Ikke nok penger

Men 35 millioner kroner til å heve kompetansen er ikke nok, mener barneombud Anne Lindboe.

– Dette skal fordeles på mange, og bare ti millioner kroner skal gå til arbeidet for å styrke skolenes og barnehagenes kompetanse. Når potten er fordelt blir det ikke mye på hver.

Les også: Joachim holdt mobbingen for seg selv – anbefaler å varsle tidlig

TRENGER MER: Barneombud Anne Lindboe mener det trengs mer penger for å sikre god oppfølging. Foto: Patrick Da Silva Sæther VG

Hun er ikke overrasket over det som kommer frem i rapporten. Lindboe mener problemet med manglende oppfølging er alvorlig, og at dette i flere situasjoner fører til både læringstap og dårlig psykisk helse.

– 35 millioner er en liten sum når man ser hvor stor kompetansemangelen er over hele landet, sier hun.

Lindboe mener rapporten nok en gang tydeliggjør at tilbudet ikke er godt nok, og sier det er på tide å lovfeste oppreisning og kompenserende tiltak.

– For noen er det nødvendig med en formell unnskyldning fra skolen. Andre trenger kanskje økonomisk oppreisning for å kunne legge mobbingen bak seg, og komme seg videre.

Les også: – Mangelfulle mobbetiltak

Vil ha mer enn kompetanseheving

Postdoktor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger, Kjersti B. Tharaldsen, er førsteforfatter på rapporten. Hun vil gi regjeringen ros for at de har satt i gang arbeidet.

Samtidig ber hun kunnskapsministeren ha to tanker i hodet samtidig.

– Det er riktig at kompetanse om mobbing i skolen er viktig, men det er også viktig å få kunnskap om hvordan man best kan arbeide rundt de som har vært utsatt for mobbing, og iverksette handling.

OPPFØLGING: Postdoktor ved UiS, Kjersti B. Tharaldsen, sier rapporten er viktig fordi barn og unge som utsettes for mobbing kan få problemer senere i livet, og trenger derfor god oppfølging. Foto: UiS

Det er Røe Isaksen enig i. Han påpeker at regjeringen vil lovfeste skolens plikt til å samarbeide med kommunale hjelpeinstanser.

– Bedre oppfølging og kompetanseheving forutsetter også et bedre samarbeid med blant annet helsesøster og psykiatri, sier kunnskapsministeren.

Ifølge Tharaldsen er det viktig at det arbeidet som skal gjøres i oppfølgingen er begrunnet i erfaringer og kunnskap, og evalueres grundig.

– Det er få i Norge i dag som jobber systematisk med å følge opp de som har vært utsatt for mobbing, sier hun.

Tharaldsen mener norske lærere i dag vet mye om hva som må gjøres når barn mobbes, men at man ofte mangler oppfølgingen i ettertid.

– Vi stopper når vi tror at en sak er ferdig, men barna kan få større problemer etter hvert. Alle problemene er ikke over etter at selve mobbingen er slutt, derfor er denne rapporten viktig. Den setter søkelyset på hva en kan gjøre etter at den aktive mobbingen er avsluttet.

– Fjern plikten om å fatte vedtak

Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry, er enig i at det mangler kompetanse på feltet.

– Vi har ikke hatt et kompetanseløft på årevis, men nå ser det ut til at dette er i ferd med å endre seg, sier han.

PROBLEM: Skolen har hatt et bagatelliseringsproblem i årevis, mener Rahman Chaudhry Foto: Magnus Hundvin/Elevorganisasjonen

Han mener den norske skolen har et bagatelliseringsproblem.

– Dette har gått over flere år, og man tenker ikke på at mobbing kan gi senskader.

Chaudhry mener noe av det viktigste Stortinget kan gjøre for å bedre situasjonen er å fjerne plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker.

– Dette bidrar bare til å byråkratisere prosessen, og hjelper ikke barna som trenger det, sier den påtroppende lederen.

Les også: Tviler på enorm mobbe-nedgang i Oslo-skoler

Lovfestet nulltoleranse

I februar i år lovfestet Regjeringen at det skal være nulltoleranse mot mobbing. Røe Isaksen mener man fremdeles må prioritere å forebygge og stoppe mobbing.

– Det aller viktigste er å stoppe mobbingen, men i tillegg må vi bli enda flinkere til å følge opp barna som er blitt mobbet.

Barneombud Anne Lindboe tror arbeidet med å stoppe mobbing har tatt noe av fokuset bort fra oppfølgingen av dem som blir mobbet.

– Dette området har hatt for lite kunnskap over lang tid. Derfor er det viktig at vi nå får fokus på nettopp den biten.

Les også: – Umulig å flytte mobber til ny skole

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder