Foto: NTB Scanpix

Psykiatriprofessor: Det er gjort tre store tabber i saken

Psykiatriprofessor Sigmund Karterud mener Rettsmedisinsk kommisjon er i ferd med å miste all troverdighet.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Nå stiller han spørsmål ved hvor lenge den kan bli sittende.

- Med bemerkningene til den siste psykiatrirapporten i terrorsaken, har kommisjonen spredt forvirring og usikkerhet på et uholdbart faglig grunnlag, sier han.

VG DIREKTE: Følg rettssaken i tekst og bilder i vårt livestudio

- Feil diagnose

Karterud er professor ved Universitetet i Oslo, tidligere avdelingsoverlege, og har skrevet flere lærebøker - blant annet i personlighetspsykiatri.

Ifølge psykiatriprofessoren er det er gjort tre grove tabber i saken så langt:

* Det var en tabbe av Torgeir Husby og Synne Sørheim å stille diagnosen paranoid schizofren.

* Det var en tabbe av kommisjonen å godkjenne Husby og Sørheims feilaktige konklusjon.

* Og kommisjonen burde aldri ha skrevet brevet som ble offentliggjort mandag, med «flere merkelige merknader» til den siste rapporten.

- Jeg har lest rapporten til Husby og Sørheim, og jeg har fulgt forholdsvis nøye med på Breiviks opptreden i retten. Jeg, og de fleste psykiatere vil jeg tro, kan ikke finne spor av schizofreni hos ham. Schizofreni er en alvorlig psykisk sykdom, som ikke blir borte uten behandling, sier Karterud.

- Merkelige kommentarer

Han reagerer på innholdet i kommisjonens brev til tingretten, der de har en rekke merknader til den siste psykiatrirapporten fra Terje Tørrissen og Agnar Aspaas.

LES ORD FOR ORD-REFERATENE FRA RETTSSALEN TIRSDAG: Del 1Del 2 Del 3

I motsetning til de to første sakkyndige, har Tørrissen og Aspaas konkludert med at Breivik ikke er schizofren, men har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

De fastslår at han var tilregnelig på gjerningstidspunktet, og senere, når de observerte ham.

- Da kommisjonen fikk den andre rapporten, som konkluderte motsatt av den de selv allerede hadde godkjent, fikk de åpenbart problemer. I stedet for å gi en nøktern vurdering, kritiserer de Tørrissens og Aspaas' rapport med flere merkelige, lite faglig relevante kommentarer, sier Karterud.

Han mener dette tyder på at kommisjonens evne til selvkritikk er dårlig.

- Hva er det spesielt du reagerer på?

- Kommisjonen gir blant annet inntrykk av at diagnosen personlighetsforstyrrelse stilles på grunnlag av «tester». Det er galt. Personlighetsforstyrrelser avdekkes gjennom kliniske undersøkelser, der man tar hensyn til alle tilgjengelige data om pasienten. Men aller viktigst er en grundig intervjuundersøkelse etter bestemte retningslinjer, påpeker Karterud.

Ifølge psykiatriprofessoren kan tester utdype bildet.

- Men de er på ingen måte avgjørende, understreker han.

- Faglig selvmord

I sine merknader konstaterer kommisjonen (DRK) følgende:

«DRK har problemer med å se at de generelle kriteriene for personlighetsforstyrrelser etter ICD-10 er oppfylt ut fra de premissene de sakkyndige har lagt til grunn».

- I så fall må Tørrisen og Aspaas ha uttrykt seg usedvanlig klønete, hvilket jeg har vanskelig for å tro etter det de ga uttrykk for overfor pressen da rapporten deres ble lagt frem, sier Karterud.

Karterud har vansker med å forstå hvordan Sørheim og Husby kan holde fast ved at Breivik er paranoid schizofren, etter det som nå rulles ut i Oslo tingrett:

- Det grenser til faglig selvmord å fortsatt insistere på at Breivik er schizofren, sier han.

Selv tror han diagnosen Tørrissen og Aspaas har stilt er korrekt:

- Breivik er en høyreekstrem terrorist. Hans spesielle form for personlighetsforstyrrelse, gjør at han mangler bremser som de fleste høyreekstreme har. Det er derfor han bør dømmes til forvaring. Vanskeligere er det ikke, sier professor Karterud.

Det lyktes ikke VG å komme i kontakt med Torgeir Husby i går.

- Jeg gir ingen intervjuer, sier Synne Sørheim.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder