Lite effektiv handlingsplan mot kjønnslemlestelse

Etter to år er bare seks av 41 foreslåtte tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse gjennomført.

Publisert:
Artikkelen er over 12 år gammel

I de tre siste statsbudsjettene er det totalt satt av 52,5 millioner kroner for å gjennomføre planen og tiltakene som ble lagt fram i 2008, skriver Klassekampen.