MÅ VENTE LENGRE: Ved Oslo Universitetssykehus må 94 prosent av pasientene vente lengre enn det står på ventelistene for noen operasjoner. Foto: Frode Hansen, VG

Ny rapport: Flere sykehus-ventelister lyver

(VG Nett) Her har pasienter måttet vente 121 dager lengre på kneprotese-operasjon enn ventelistene tilsier.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL
Riksrevisjonens rapport

Både ved Oslo universitetssykehus og flere andre helseforetak, har pasienter blitt tatt av ventelistene før de har blitt operert eller fått time på sykehuset.

- Den største konsekvensen er at pasientene blir forledet. Når de skal velge sykehus så tror de at ventetiden er kortere enn den er, sier Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, til VG.

Flere helseforetak får kritikk i Riksrevisjonens rapport om kontroll med statlige selskaper som ble offentliggjort i dag.

Sier at ventetiden er slutt før operasjonen

På frittsykehusvalg.no kan pasientene selv gå gjennom ventetidene på alle sykehusene, og velge det med lavest ventetid når de skal få behandling. Men ifølge Riksrevisjonens undersøkelse fra 2010-2011, var dette ofte feil.

HAR DU TIPS OM VENTELISTENE I HELSEVESENET? KONTAKT VG NETT

Etter å ha analysert blant annet data fra Norsk Pasientregister, årlige meldinger fra regionale helseforetak fant de ut at flere helseforetak melder at ventetiden til pasienter er over lenge før den egentlig er det.

Dersom du for eksempel skulle få kneprotese på Nordens største sykehus i Oslo, kunne du måtte vente hele 120 dager lengre enn statistikken viser, i Kristiansund 101 dager lengre og på sykehuset i Levanger 91 dager lengre.

- Vi vet ikke hva som er grunnen til at de rapporterer feil. Departementet har sagt at det kan være vanskelig å bestemme nrå behandlingen starter, men det skulle ikke være så store forskjeller mellom helseforetakene. Det er noen helseforetak som systematisk skriver at behandlingen er påbegynt før den faktisk er det, sier Johnsen.

- Er dette bevisst?

- Vi har ingen holdepunkter for å si at de gjør dette for å trikse med listene, men det er helt tydelig at det er dårlig praksis.

Til sammen undersøkte Riksrevisjonen 68 forskjellige behandlinger.

Undersøkelsen viser at ved hele 80 prosent av pasientforløpene hvor pasienten har mer enn én kontakt (for eksempel konsultasjon med lege), er ventetiden satt som avsluttet allerede ved første kontakt. For hele 61 prosent av pasientforløpene starter behandlingen etter at sykehuset har registrert at ventetiden er slutt.

Ventetidene går ned likevel

Nasjonalt Pasientregisters statistikk viser at ventetiden har gått ned fra 78 til 76 dager generelt. Det tror Johansen kan stemme.

- Hvor store de feilene vi har funnet har å si for nasjonal statistikk, er vanskelig å si. Men vi regner med at feilene var der i fjor også, så totalt har det nok gått ned likevel. Det stemer nok at det går i riktig retning.

For alle de analyserte pasientgruppene samlet, øker median ventetid fra 54 til 64 dager. For pasientgruppene knyttet til behandling, øker median ventetid fra 68 til 96 dager.

Vil ha endringer

Rapporten går på forhold fra 2011, og siden da har Oslo Universitetssykehus satt i gang flere tiltak for å rette opp i rapporteringen. Det har foreløpig ikke lyktes VG Nett å få en utfyllende kommentar fra Oslo Universitetssykehus.

I sin kommentar til rapporten, skriver Helse - og omsorgsdepartementet at de tror helseforetakene forstår regelverket forskjellig.

- Det er viktig med en enhetlig praksis for registrering av ventetidens slutt. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i regelverket som skal bidra til at regelverket blir lettere å forstå og praktisere, jamfør høringsnotatet om endringer i pasient-- og brukerrettighetsloven og implementering av pasietrettighetsdirektivet.

De skriver også at Norsk Pasientregister har kommet med en rekke tiltak for at reggelverket skal forstås likt.

Riksrevisjonen går gjennom flere områder i sin undersøkelse av de statlige selskapene. Blant annet slår de ned på enorme lønnsgap i statlige selskaper, ifølge E24.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder