VIL ANKE: Nina Karin Monsen ble avvist av Oslo tingrett. Foto: Scanpix
VIL ANKE: Nina Karin Monsen ble avvist av Oslo tingrett. Foto: Scanpix

Tingretten avviser søksmål om ekteskapsloven

Publisert: Oppdatert: 10.02.10 14:30

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Oslo tingrett har avvist søksmålet fra filosof Nina Karin Monsen og 13 andre personer som mente endringene i ekteskapsloven ikke kunne gjelde deres allerede inngåtte ekteskap.

De 14 saksøkte i september i fjor staten ved Barne- og likestillingsdepartementet.

Retten legger til grunn at saksøkernes argumentasjon mot innholdet i lovendringene ikke er tilstrekkelig til å få saken fremmet for domstolen.

«Etter det retten forstår, ønsker ikke saksøkerne at heterofile og homofile par skal reguleres av samme ekteskapslov. Dette er imidlertid et spørsmål om lovteknikk som lovgiver tar stilling til. Domstolens oppgave er å ta stilling i konkrete rettstvister», heter det i dommen.