GRANSKET: Halvparten av landets barnehager har brutt loven i løpet av de tre siste årene, viser VGs gransking av 4500 tilsynsrapporter. Foto: Grafikk: Simen Grytøyr

Ingen oversikt over lovbrudd

(VG Nett) Før VGs gransking har det ikke foreligget noen oversikt over lovbruddene som gjøres i norske barnehager. Tilsynsrapportene blir liggende i kommunene.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I seks måneder har VG jobbet med å hente inn og lese over 4500 tilsynsrapporter fra norske barnehager. Alle rapportene er publisert i VGs Barnehagebase.

Dette er første gang det laget en samlet oversikt over ulovlighetene i norske barnehager.

Kommunene har nemlig ikke plikt til å sende rapportene videre. Ingen sentral myndighet fører statistikk eller har kontroll over funnene som gjøres i tilsynene etter Lov om barnehager og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Det får VG bekreftet av både Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

- Alt løses lokalt

- Når kommunene fører tilsyn etter barnehageloven blir resultatet liggende i kommunen, om ikke eventuelle vedtak påklages, sier Torill Eskeland, direktør for stab for barnehager i Utdanningsdirektoratet, om tilsyn etter Lov om barnehager.

- Dette blir håndtert i kommunene. Vår eneste oppgave er å gi råd og veiledning. Alt løses lokalt. Vi har ikke hentet inn denne type rapporter for barnehagene, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør for miljø og helse i Helsedirektoratet, om tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

- Nei, dette har vi ikke tilgjengelige data om da det ikke er plikt for kommunene som lokal barnehagemyndighet å rapportere dette videre. Det er opplysninger som må «hentes ut» fra landets kommuner, skriver avdelingsdirektør Karin Steenstrup i Kunnskapsdepartementet i en epost til VG.

- Kommunenes Sentralforbund har heller ikke en slik oversikt, sier fagsjef Kjell Erik Saure i KS.

- Ikke betryggende

BARNEOMBUD: Anne Lindboe Foto: JAN PETTER LYNAU / VG

Ikke godt nok, mener barneombud Anne Lindboe.

- Dette handler om barn som i svært liten grad er i stand til å melde fra om kritikkverdige forhold selv. Da blir det spesielt viktig at det føres regelmessige tilsyn med barnehagene, og at det som avvikes rapporteres inn til en sentral instans. Det er ikke betryggende at en slik oversikt først kommer fordi VG lager den, sier barneombud Anne Lindboe.

Regjeringen har i gjentatte rapporter siden 2004 fått advarsler om at tilsynene er for dårlige og for få.

VGs gransking av 4500 tilsynsrapporter har vist at annenhver barnehage det er ført tilsyn med de siste tre årene har brutt loven. Samtidig har annenhver barnehage vært uten tilsyn de tre siste årene.

- Unikt materiale

Pedagogikklektor Morten Solheim ved førskolelærerutdanningen til Høyskolen i Oslo og Akershus mener det bør settes store spørsmålstegn ved at funnene som gjøres i tilsynene ikke innrapporteres.

- Dette forteller meg at barnehager fortsatt ikke er tilstrekkelig anerkjent som en sentral og viktig samfunnsinstitusjon, sier Solheim.

Jon Christian F. Nordrum, stipendiat i offentlig rett, satt i Øie-utvalget, som la fram forslag til ny barnehagelov i fjor. Han er også ekspert på barnehagerett.

- Dette er et unikt materiale som ikke finnes noen andre steder. Gjennom dette vil man få et inntrykk av tilsynspraksisen i barnehage-Norge som man ikke har hatt før. Det gjør at man kan se en helhet som kan identifisere akilleshælene i barnehage-Norge, sier Nordrum.

Fem kommuner sjekkes i året

Fylkesmannen har ansvar for å føre tilsyn med kommunenes barnehagemyndighet, deriblant kvaliteten på tilsynene kommunene gjør med barnehagene sine. Det er kun fem kommuner i hvert fylke hvert år som blir satt under tilsyn av fylkesmennene - om bestillingen fra Kunnskapsdepartementet følges.

En undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i 2009 viser at det blir påpekt lovbrudd i 80 prosent av tilsynene fylkesmennene gjør med kommunenes barnehagemyndighet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder