INNSATSEN HJELPER: Ifølge justisminister Knut Storberget har politiet den siste tiden forsøkt å få bukt med mobil kriminalitet begått av utlendinger. Foto: Knut Erik Knudsen

Flest utenlandske i fengsel i Oslo

Sju av ti som sitter i fengsel i Oslo er utenlandske statsborgere.

Artikkelen er over ni år gammel

For første gang er over halvparten av alle som blir pågrepet for kriminelle handlinger i hovedstaden utenlandske statsborgere.

Stasjonssjef Kåre Støylen på Grønland politistasjon i Oslo sier til NRK at kriminelle uten norsk statsborgerskap begår narkotika- og vinningskriminalitet, grovt tyveri, og innbrudd.

De fleste som blir tatt for narkotikasalg i Oslo sentrum er vest- eller nordafrikanere, samt at mange fra Somalia blir tatt for omsetning av khat. Omreisende østeuropeere og chilenere står bak de fleste av boliginnbruddene.

Stølen krever nå at kriminelle asylsøkere skal kunne oppbevares inntil de kan sendes ut av landet

Opposisjonen har advart

- Vi bruker altfor mye tid på å pågripe de samme personene om igjen og om igjen, forteller stasjonssjefen som får støtte fra opposisjonen på Stortinget.

- Vi har gjennom et helt år advart mot den situasjonen og utviklingen vi har sett over lengre tid, sier leder i justiskomiteen, Per Sandberg (Frp) og mener justisministeren må ta tak i problematikken.

- Vi tar flere

Justisminister Knut Storberget sier til NTB at resultatene med fengsler med mange utenlandske innsatte nettopp er et resultat av en ønsket og planlagt politikk.

I flere områder av landet, med hovedvekt på Oslo og Østlandet, har politiet den siste tiden blant annet forsøkt å få bukt med mobil kriminalitet begått av utlendinger.

- Vi ser at innsatsen hjelper. Antallet villainnbrudd er nesten blitt halvert siden vi startet prosjektet for å bekjempe nettopp dette, sier justisministeren.

På samme måte har også aktiv innsats fra politiet i belastede narkotikamiljøer ført til mange pågripelser av utenlandske selgere.

Ny lov

- Jeg ser også at oslopolitiet etterlyser en hjemmel for å straffe dem som kommer tilbake til Norge etter utvisning og det finnes allerede. I utlendingsloven fra 1. januar i år gis det anledning til å straffe dem som bryter innreiseforbudet, sier Storberget.

Han viser til at 3.000 personer er sendt ut av Norge hittil i år. Totalt er det planlagt at 6.000 utlendinger skal sendes ut før nyttår.

Justisministeren viser også til at departementet i begynnelsen av juli sendte et forslag på høring om betydelig innskjerpinger i pålegg og reaksjoner mot grunnløse asylsøkere. I forslaget går regjeringen inn for økt bruk av frihetsberøvelse og andre tvangsmidler når personer oppgir falsk identitet, unndrar seg utsendelse etter et avslag eller når asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold begår kriminalitet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder