VIL FORPLIKTE SKOLENE: Trond Giske mener det ikke nok tydeliggjort at de nye kompetansemålene i svømming skal oppnås. Foto:Robert S. Eik,VG

Trond Giske (Ap) stuper ut i svømme-debatten: Regjeringens svømme-mål: – Mangler fem ord som vil redde liv

Fortsett svømmeopplæringen til målet nås. Det er de fem ordene som mangler i den nye læreplanen etter 4. trinn, mener leder Trond Giske (Ap) i Utdanningskomiteen på Stortinget.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Giske mener de fem ordene er så viktige at de kan redde liv.

Giske, som både har vært utdanningsminister og idrettsminister, beskriver de nye kompetansemålene i svømming som meningsløse dersom skolene ikke ser hvordan målsettingen om at ni- og tiåringer skal svømme 100 meter på mage og rygg, skal oppnås.

– Det er mange kompetansemål i skolen. Men det er en vesentlig forskjell på kompetansemålet i svømming og i de andre fagene: Dette kan du dø av dersom du ikke kan det, formulerer Giske.

Les også: Sjanseløse på svømmekrav

Fremmet forslag

Han mener det er vel og bra at elevene skal kunne svømme 100 meter på både rygg og mage.

– Men hovedpoenget er at skolene ikke må avslutte undervisningen før elevene kan svømme. Da vil man få et helt annet trykk på svømmeundervisningen, sier Giske til VG.

Han fremmet tidligere i vår et forslag på Stortinget om å fortsette svømmeopplæringen til elevene kan svømme nås, men oppnådde ikke flertall. Bare de rødgrønne partiene stemte for.

Trond Giske er enig med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som i VG torsdag mener det kan gis ekstra svømmeundervisning til de elevene som trenger det mest. Men skolene må forpliktes til at de elevene som kan - lærer seg å svømme, mener Aps skoletalsmann og nestleder.

Ap skulle fylle opp bassengene

– Ditt eget parti, Ap, lovet å fylle opp alle de tomme svømmebassengene. Er denne målsettingen nå oppfylt, Giske?

– Nå er det få steder der det er mangel på anlegg som hindrer skolene i å nå kompetansemålene. Men penger til å ha et tilstrekkelig antall svømmetimer kan nok mangle noen steder. I lengden er nok likevel de mange dødsfallene som følge av drukning en mye høyere kostnad, svarer Giske.

Les også: Her tømmes nok et skolebasseng

Røe Isaksen: Opp til kommunene

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) understrekler at det nå er opp til kommunene og skolene å finne ut hva som må til for å oppnå kompetansemålene i svømming.

– Alle elever skal få god og tilpasset svømmeopplæring i skolen. Men, det er skoleeiers ansvar å sørge for å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendig for at kravene i lov og forskrift skal kunne oppfylles. Det betyr at skolene skal legge opp opplæringen slik at elevene kan nå kompetansemålene. Nasjonale utdanningsmyndigheter styrer ikke hvordan eller hvor lang tid skolene skal bruke på de ulike kompetansemålene, sier Røe Isaksen.

Jobber med svømmeprøve

– Hvordan skal det sjekkes om disse spesifikke kompetansemålene i svømming oppnås?

– Jeg har tidligere sagt at det kommer en handlingsplan for svømming. Et av tiltakene vil være å vurdere om det er behov for en ferdighetsprøve i svømming. Et eventuelt forslag til en slik ferdighetsprøve vil sendes på høring, svarer kunnskapsministeren.

SVØMME-MINISTEREN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener de nye svømme-målene i barneskolen forplikter kommunene til å styrke svømmeopplæringen. Foto:Frode Hansen,VG

Han tar det for gitt at mange kommuner nå vil styrke svømmeoplæringen.

– Jeg regner med at de kommunene som har en opplæring som ikke samsvarer med det nye kompetansemålet, må styrke sin svømmeopplæring. Hver sommer leser vi om tragiske ulykker med barn og unge som drukner. Norges Svømmeforbund viser til tall som indikerer at halvparten av norske 10-åringer ikke kan svømme. Det er for dårlig, og det må vi gjøre noe med. De nye kompetansemålene skal bidra til tydeligere mål for svømmeopplæringen, sier Røe Isaksen.

Han minner om at han ikke kan pålegge kommunene å rehabilitere eller bygge nye svømmehaller.

– Men regjeringen har lagt til rette for at kommunene kan benytte rentekompensasjonsordningen for svømmeanlegg. Rentekompensasjonsordningen er styrket gjennom at ytterligere 3 milliarder kroner er faset inn i ordningen. I løpet av 2015 vil det være delt ut midler til kompensasjon for 14 av 15 milliarder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder