IKKE FORNØYD: Direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet. Foto: Scanpix,

Klarer ikke kutte i frafall-tallet

Skole-Norge sliter fortsatt med å få elevene gjennom videregående opplæring. Bare tre av fire elever fullfører, viser de siste tallene fra Utdanningsdirektoratet.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

72 prosent av elevene som begynte i videregående opplæring i 2006 (2006-kullet), fullførte og besto innen fem-seks år. Denne andelen har ligget stabilt mellom 71 og 74 prosent siden 1994-kullet, viser det siste Utdanningsspeilet som ble publisert onsdag ettermiddag.

For elever som begynner på studieforberedende utdanningsprogrammer, er andelen som fullfører og består, mellom 81 og 84 prosent.

Tallene er vesentlig høyere enn for elever som begynner på yrkesfaglige utdanninger. Der andelen som fullfører bare på mellom 57 og 62 prosent. Det vil si at bare litt over halvparten av yrkesfag-elevene fullfører.

Gjennomføring av videregående opplæring vil si at eleven eller lærlingen ender opp med vitnemål, fagbrev eller svennebrev.

Dårlige karakterer

Direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet mener at frafallet fortsatt er for høyt.

- Vi ser at de elevene som går ut av grunnskolen med dårlige karakterer, er nettopp de som er i faresonen for å falle fra i videregående opplæring, skriver Skarheim i Utdanningsspeilet.

De fleste av dem som ikke har fullført og bestått, har oppnådd en grunnkompetanse som de senere kan bygge på til full videregående kompetanse. De 17.500 ungdommene i 2006-kullet som ikke hadde fullført og bestått innen fem/seks år fordeler seg slik:

** 2400 var fortsatt i videregående opplæring.

** 4400 hadde fullført, men ikke bestått. Det vil si at de mangler ett eller flere fag for å få vitnemål eller fag- eller svennebrev.

** 4500 hadde bestått Vg2.

** 4000 hadde bestått Vg1.

** 2300 hadde deltatt i Vg1 uten å bestå.

Både Utdanningsdirektoratet, regjeringen Stoltenberg og regjeringen Solberg har sett det som et av sine viktigste mål at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring.

Stabilt siden Reform 94

- Likevel ser vi at bare 7 av 10 av dem som begynner i Vg1, fullfører innenfor fem-seks år, og at denne andelen har vært stabil siden innføringen av Reform 94, konstaterer utdanningsdirektør Petter Skarheim.

Han peker på forskningsfunn som viser at det ofte har negative følger å avbryte videregående opplæring.

Samtidig går det frem av den siste rapporten at mange av dem som avbryter, fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt.

Det fremkommer et etterslep, særlig ved de yrkesfaglige studieretningene, der andelen fullført og bestått øker med omtrent 6 prosentpoeng fra måling etter fem-seks år til måling etter ti år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder