OVERLEVERTE: Utvalgsleder Arne Røksund. Politianalysen blir overlevert til Grete Faremo. Foto: BERIT ROALD, NTB SCANPIX

Politianalysen: Vil ha seks politidistrikt

(VG Nett) Politianalysen ble lagt frem i dag. Et samlet panel med politimesterne i ryggen foreslår å redusere antall politidistrikter fra 27 til seks.

  • Tom Bakkeli
  • Terje Helsingeng
  • Ole N. Olsen
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL


Det kom frem da politianalysen ble lagt frem i dag.

Det kommer også frem at utvalget, som ledes av Arne Røksund, anbefaler å kutte antall lensmannskontorer med 40 prosent. 26 prosent av tiden ved disse kontorene brukes i dag til tillegggsoppgaver som blant annet asylregistrering, namsmannsfunksjoner og passustedelse.

Reduksjonen vil bidra til å redusere antall tjenestesteder til 210, mot dagens 354.

- Norge har ikke ett politi i dag. Det er store varisjoner i alle ledd og mange distrikter mangler gode operasjonsentraler og forebyggende virksomhet, sa Røksund da politianalysen ble lagt frem onsdag.

BAKGRUNN: Sjokkfunn om politiet i ny rapport

Han mener det er behov for sterke fagmiljøer som er i stand til å håndtere alvorlige hendelser, og for å få til dette må politiet fritas fra mange av ekstraoppgavene de har i dag.

- Vi vil konsentrere oss om kjerneoppgavene til politiet, og dette kan gi en økt politikraft til en verdi av 1,6 milliarder i året, sier han.

Færre og større

Det er forseslått seks distrikter istedenfor dagen 27 i anbefalingen. Dette skal også bidra til å bygge opp sterke fagmiljøer som kan håndtere dagens kriminalitetsbilde, ifølge departementsråden.

- 23 prosent av dagens tjenestesteder har 20 eller færre ansatte. Mindre enheter gir mindre effektivitet og lavere oppklaringsprosent. Dette vil gi mye mer politikraft ute i distriktene, sier Røksund.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) sier at analysen viser at vi ikke har fått nok igjen for bevilgningene som har gått til politiet.

- Det er mest grundige analyse av norsk politi noensinne, sier justisministeren.

Hun peker på at diagnosen nå er stilt for norsk politi.

- Medisinen kan være besk, men vil bli gjenstand for videre debatt i tiden fremover, sier Faremo.

- Utvalget sier at det ikke er bevilgningene som setter begrensninger for politiet. Det er hvordan pengene brukes. Det er tankevekkende, sier justisministeren etter å ha fått overlevert rapporten fra utvalget som ble nedsatt i fjor for å se på utfordringer og mulige tiltak i politiet, sier hun.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder