SYKEHUS: Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital i Trondheim. Foto: SCANPIX

SYKEHUS: Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital i Trondheim. Foto: SCANPIX

Riksrevisjonen: Store forskjeller i liggetid på sykehusene

Like god pasientbehandling med kort liggetid

Snitt-liggetiden for pasienter varierer med opp til åtte dager fra sykehus til sykehus for et hofte-inngrep, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Undersøkelsen viser likevel at sykehus med kort liggetid har like god kvalitet på pasientbehandlingen som sykehus med lengre liggetid, ifølge Riksrevisjonen.

- Det er ingen klar forskjell mellom sykehus med kort og lang liggetid i andel pasienter som blir lagt inn igjen, operert på nytt eller dør i løpet av ett år etter operasjon, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

- Pasientene har også et like godt funksjonsnivå ett år etter operasjonen. Reduksjon i liggetid har altså ikke gått på bekostning av behandlingskvaliteten, legger Kosmo til.

Liggetiden varierer

Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig liggetid varierer mellom sykehusene fra:

**Tre til elleve dager for innsetting for hofteproteser.
**Fem til ti dager for operasjon av hoftebrudd.
**Null til fire dager for operasjon av korsbånd.
**Syv til elleve dager for operasjon av tykktarmskreft.

- Liggetid på 48 timer før hoftebruddoperasjon kan oppleves forferdelig smertefullt for ofte eldre pasienter, sier Jørgen Kosmo.

Frigjort kapasitet

Dersom alle sykehusene hadde hatt gjennomsnittlig liggetid på samme nivå som det sykehuset som har kortest liggetid, kunne det ha redusert antall liggedøgn hvert år med omtrent:

**14.000 liggedøgn for innsetting av hofteproteser (34 prosent).
**11.000 liggedøgn for operasjon av hoftebrudd (19 prosent).
**1400 liggedøgn for operasjon av korsbånd (100 prosent).
**3900 liggedøgn for operasjon av tykktarmskreft (24 prosent).

- Frigjort kapasitet kunne vært brukt til behandling av flere pasienter, sier Kosmo.

Effektivisering

Han peker på at pasientbehandlingen kan bli mer effektiv ved å bruke løsninger fra sykehus som har kort liggetid, effektive behandlingsforløp og høy utnyttelse av operasjonsstuene.

- Mange sykehus kan øke effektiviteten ved å lære av andre, og Helse- og omsorgsdepartementet bør sørge for at dette skjer mer systematisk, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Stortingets bevilgninger til spesialisthelsetjenesten utgjør ca. 110 milliarder kroner i året.

Med utgangspunkt i fire behandlingsformer er det vurdert om det er mulig å organisere pasientbehandlingen ved sykehusene mer effektivt.

Riksrevisjonen har sett spesielt på kneoperasjoner, hofteprotese-operasjoner, hoftebrudd og tykktarmskreft, og funnet ut at det er store forskjeller i sykehusenes effektivitet på disse områdene.

Av rapporten går det frem at kapasiteten ved operasjonsstuene er den viktigste flaskehalsen for å kunne operere flere pasienter.

Undersøkelsen viser også at det varierer mye i hvilken grad sykehusene utnytter kapasiteten på operasjonsstuene.

ETTERLYSER KRAFTTAK: Riksrevisor Jørgen Kosmo offentliggjør Riksrevisjonen sine rapporter etter kontroll med forvaltning av statlige selskaper og undersøkelse av effektivitet i sykehus på en pressekonferanse i Oslo torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Flaskehalser

I halvparten av de operasjonsstuene som er undersøkt, trilles første pasient inn etter klokken 8.30, og i halvparten av operasjonsstuene avsluttes siste operasjon før klokken 14.30 på dagen.

- Mange pasienter kunne fått kortere ventetid til behandling hvis alle sykehusene hadde utnyttet kapasiteten på operasjonsstuene like godt som de beste, påpeker Kosmo.

De sykehusene som utnytter operasjonsstuene best, bruker styringsdata aktivt til å sette opp operasjonsprogram som gir god ressursutnyttelse.

Undersøkelsen viser også flere eksempler på sykehus som har oppnådd kortere liggetid ved å utvikle effektive behandlingsforløp.

Unødvendige rutiner og flaskehalser er fjernet, og det er skapt klarere oppgavefordeling og mer forutsigbarhet for fagprofesjonene som behandler pasienten. Det har ført til at behandlingsforløpet på tvers av enheter i sykehuset har blitt mer samordnet og preget av kontinuitet.

- Er det forsvarlig å redusere liggetiden ned til samme nivå som de sykehusene med kortest liggetid?

- Svaret på det er ja. Over halvparten av pasienter med hoftebrudd blir operert mellom 24 og 48 timer etter innleggelse, sier Børre Fylling i Riksrevisjonen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder