VIL BLI I NORGE: Tolv år gamle Yalda kom til Norge sammen med familien sin i 2005. Hun er blant barna som har søkt om å få bli omfattet av regjeringens engangsløsning for asylbarn. Foto:Christer Pedersen,iTromsø

230 har søkt om asylbarn-amnesti

Håper på opphold etter regjeringens asylbarnavtale

I løpet av høsten skal UNE avgjøre hvor mange asylbarn som får bli i Norge. Yalda (12) kan få svar allerede denne uken.

De siste månedene har Utlendingsnemnda (UNE) fått 230 søknader fra voksne og barn som håper å bli omfattet regjeringens engangsløsning for asylbarn, som ble til etter forhandlinger med KrF og Venstre.

– Vi mottar fortsatt nye omgjøringsanmodninger hvor det henvises til ordningen, sier avdelingsdirektør i UNE, Marianne Jakobsen.

Engangsløsningen innebærer at asylbarn som har vært mer enn tre år i landet skal få opphold i Norge, dersom de oppfyller visse krav. De må blant annet komme fra et land Norge har en returavtale med, og de må ha samarbeidet om identitet.

Venter svar

Blant søkerne er Yalda Bahadori (12) og familien hennes, som bor i Tromsø. Familien kom til Norge i 2005, men fikk avslag på søknaden om opphold på humanitært grunnlag.

– Jeg har fått beskjed om at det skal fattes et vedtak i UNE denne uken, sier familiens advokat, Arild Humlen, til VG.

Dersom svaret er positivt, håper Humlen at familien vil slippe å møte i lagmannsretten om to uker. Familiens sak skal behandles på nytt etter at UNE anket tingrettens dom fra desember. Dommen sa at avslaget om opphold varugyldig.

– Det har, for alle parter, vært en veldig tung og dramatisk sak. Det har i sterk grad gått ut over familien. Når man vinner samme sak to ganger, og staten anker, så er det klart at det er slitsomt, sier Humlen.

Yaldas far er fra Afghanistan, mens moren er fra Moldova.

- Må vente en stund

UNE har tidligere sagt at de er forberedt på at mange av søknadene trolig vil falle utenfor kriteriene. Ifølge Justisdepartementets egne beregninger, vil 130 barn omfattes av avtalen.

Selv om UNE hittil bare har fattet vedtak i noen få saker, er målet å behandle alle i løpet av høsten.

– Sakene gjennomgås nå løpende, men det har vist seg at vi i mange saker må etterspørre informasjon om for eksempel identitet, og for noen nasjonaliteter kan det ta litt tid før id-papirer kan skaffes. For å kunne fatte riktige vedtak, vil vi nok i noen saker måtte vente en stund på at denne type dokumentasjon kommer inn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder