Raser over regjeringens bistandskutt: Hjelpeorganisasjoner: – Et svik mot de fattigste

Hjelpeorganisasjonene er i harnisk over regjeringens forslag om å kutte bistanden med over 4,2 milliarder kroner.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Dette er et svik mot de fattigste, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Kuttene er langt større enn det organisasjonene hadde fryktet på forhånd. Hardest går de ut over støtten til sivilt samfunn i utviklingsland gjennom norske og internasjonale frivillige organisasjoner, som foreslås kuttet med nesten 1 milliard kroner – fra 1,6 milliarder kroner til drøyt 670 millioner.

– Voldsomt

– Dette vil smerte voldsomt. Disse dramatiske kuttene vil ramme mennesker som allerede lever på et eksistensminimum – det er umulig å kutte så mye uten at det faktisk får konsekvenser for andre menneskers liv. Rike Norge burde holde seg for god til å bruke verdens fattige som salderingspost, sier Helland.

Regjeringen foreslo fredag å bruke over 7,3 milliarder bistandskroner på flyktningtiltak i Norge. Det er en økning på 5,4 milliarder.

Samtidig økes bistandsbudsjettet med 1,2 milliarder til 34,8 milliarder kroner.

– Kortsiktig, uklokt, uverdig

Generalsekretær Tove Wang i Redd Barna mener at regjeringen er helt i utakt med befolkningen og peker på en fersk spørreundersøkelse som viser at et flertall ikke ønsker å belaste bistandsbudsjettet for å finansiere flyktningtiltak her hjemme.

– Et så stort kutt i bistand til fattige land har vi aldri før vært vitne til. Norge går fra å være best til å konkurrere om å være verst i klassen. At det største kuttet i tillegg gjøres i støtten til sivilsamfunn og de som kjemper for menneskerettigheter i andre land, er kortsiktig og uklokt, sier Wang.

Hun får støtte av norske biskoper.

– De som har minst, skal ikke betale mest. Å kutte i bevilgninger til fattige mennesker og land er etter vår oppfatning uverdig, sier preses i kirken Helga Haugland Byfuglien.

– Dette er vi ikke glade for. Vi skal gi rom til flyktningene, men vi er skeptiske til at dette rammer andre som er avhengige av vår bistand, sier Byfuglien.

Dreining

I forslaget fra regjeringen heter det at reduksjonen i noen grad vil kunne oppveies av forslaget om en historisk satsing på humanitær bistand.

– Dette forutsetter imidlertid at organisasjonene er i stand til å levere effektiv humanitær bistand der det trengs, heter det i forslaget.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder