- Vi skal stramme inn bruken av midlertidig ansatte i det offentlig

ALL MAKT I DENNE SAL: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i Stortingssalen i går. Han mener det er gode muligheter for å få flertall for regjeringens forslag, med støtte fra Venstre. Foto: Terje Bringedal/VG. Foto: TERJE BRINGEDAL/VG.,

Mannen som gjør LO rasende: Her er ditt nye arbeidsliv - med Frp

Frp-statsråd Robert Eriksson bryter bevisst en lang tradisjon
når han ikke inviterer LO til det han kaller «en prosess før prosessen». Han presenter deg for ditt nye arbeidsliv.

  • Bjørn Haugan

Artikkelen er over fem år gammel

«En krigserklæring», «hån» og «et bakholdsangrep», freste LO-leder Gerd Kristiansen da Frps arbeids- og sosialminister Robert Eriksson la frem sine forslag til endringer av arbeidsmiljøloven.

– Vi fremmer disse forslagene fordi altfor mange står utenfor arbeidslivet og vi mener dette er gode virkemidler for å få dem inn i jobb, sier Eriksson.

Det er helt motsatt av LO-Gerds tolkning. Pang, sa det.

Han tar seg tid til å sette seg ned med oss en stakket stund på Stortinget før han haster videre til nye debatter.

- Du kommer med en rekke forslag, hvor nye regler for ansettelser er det som har skapt mest bråk: Unio-leder Anders Folkestad sier konsekvensen blir at faste ansettelser i fremtiden blir byttet ut med 12 måneders prøvetid og så eventuelt ansettelse?

- Jeg har ikke den mistroen som Folkestad har til at norsk næringsliv ikke vil ansette folk hvis våre forslag får flertall. Altfor mange – langtidsledige, innvandrere og folk med nedsatt arbeidsevne – står utenfor. Ved å åpne for midlertidighet er vi sikker på at flere etter hvert vil få fast jobb. De får en arena å prøve seg på.

- En arbeidsgiver kan med ditt forslag kaste ut en midlertidig ansatt etter 12 måneder, endre litt på stillingsinstruksen og ansette en ny i 12 måneder og så det samme årene etter?

- Nei, vi innfører karantenebestemmelser som skal hindre det. Jeg tror vårt næringsliv vil vise reell interesse for å bruke de nye ordningene for å få flere folk inn i arbeidslivet og etter hvert over i fast jobb. Tall fra SSB og Fafo underbygger det; halvparten av midlertidige ansatte får tilbud om fast jobb etter ett år og 2/3-deler etter to år.

- Jeg har selv startet en bedrift og vært svært usikker på om vi nådde målet om å øke fra tre til syv ansatte. Det hjalp å kunne gå via midlertidige jobber, sier han.

Ikke engang Akademikerne er enige med Eriksson: Deres leder, Knut Aarbakke sier at «Det virkelige problemet er dagens nesten evigvarende midlertidige tilsettinger på universiteter og sykehus.»

Han sier at 95 prosent av legene i spesialisering er midlertidig ansatt og gjennomsnittsalderen for første faste jobb er 41 år.

- Der virker det å være større behov for motsatt regulering?

- Jeg deler hans bekymring. Vi skal stramme inn bruken av midlertidige ansatte i det offentlige, men det kommer noe senere, knyttet til et arbeid han der borte kommer med, sier Eriksson og peker bort på kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, litt lenger bort i vandrehallen på Stortinget.

- Du fremholder at arbeidslivet krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv. Hva er mer moderne med ikke å ha fast jobb å gi til?

- Det er veldig mer moderne å jobbe for at flere får en fot innenfor arbeidslivet. Trenden er at stadig flere stenges ute: 80.000 under 30 år mottar i dag NAV-ytelser.

- LO-lederen sier man burde være langt mer bekymret over situasjonen til alle midlertidig ansatte som blir nektet lån fordi de ikke er fast ansatt?

- Det er en reell problemstilling, men det er enda verre for de som ikke har jobb. Har du ikke jobb, får du i hvert fall ikke lån. Får de midlertidig jobb, vil det gi mulighet for fast jobb.

- Du innledet ditt statsrådliv med å gå tur med LO-lederen. Nå tror jeg du vil slite med å få henne med på en ny tur: Har du gledet deg lenge til å slå hull på det idylliske bildet?

- Jeg har stor respekt for Kristiansen, for LO og deres medlemmer og de andre organisasjonene. Men man behøver ikke være enige med dem. VG var med på den turen og allerede da signaliserte jeg hva som ville komme. Så jeg stiller meg undrende til at hun er så veldig sjokkert nå. Det kan ikke ha kommet som noen overraskelse på henne at regjeringen har til hensikt å gjennomføre regjeringserklæringen.

Folkestad støtter Gerd Kristiansen i at Eriksson bryter en linje det inkluderende trepartssamarbeidet:

Unio-lederen sier at de tidligere ble trukket med og invitert til å komme med innspill før statsråden fremmet viktige endringer og la ting ut på høring.

- Nå er vi blitt til en høringsinstans. Eriksson har formelt sitt på det tørre, men det er et linjeskifte, som kanskje svir mest for LO, etter åtte år med nært samarbeid med regjeringen i arbeidslivssaker, sier Unio-lederen.

- Du anklages for å sette trepartssamarbeidet i fare?

- Jeg stiller meg uforstående til at jeg har utført et bakholdsangrep. Jeg inviterte alle de store organisasjonene til møte tirsdag for å invitere dem til å komme med innspill. Det var startskuddet til en reell åpen prosess og høring. Jeg kan ikke innlede en prosess med noen få utvalgte før prosessen. Det er mulig det skjedde før, men ikke under meg. Det vil være urettferdig overfor de som holdes utenfor.

Fagforeninger med over 10 000 medlemmer og bemanningsforetak – skal gis adgang til gjennom tariffavtale å gjøre unntak for likebehandlingsprinsippet ved innleie: Det åpnes for å gi lavere lønn ved innleie.

- LO tolker det som om det bare gjelder områder uten tariffavtale, altså de uorganiserte. Hva sier du?

- Det er LOs tolkning. Poenget er at vi gir partene i arbeidslivet anledning til å bestemme lønns- og arbeidsvilkårene i utleievirksomheter.

- Dere går inn for å øke aldersgrensen for arbeid i Norge fra 70 til 72 eller 75 år. Hva mener du er riktig?

- Det holder vi åpent og konkluderer etter høringen.

Når det gjelder søndagsarbeid endres ordlyden endres fra forbud mot søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig til at søndagsarbeid «er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig».

- Hva betyr det for en butikkeier som vil begynne å holde åpent?

- Avgjørelse om søndagsåpent ligger i Kulturdepartementet. Dette handler om muligheten til å avtale søndagsarbeid og hvor mange søndager man kan jobbe på rad. Med vårt forslag kan for eksempel en student jobbe seks søndager på rad i ferien, men ingenting når han er i en eksamensperiode.

- Dere øker grensen for overtid fra 10 til 15 timer i uken, men ikke den årlige grensen. Hvorfor?

- Fordi vi vil beholde grensen på 300 timer i året, som en vernelov, men ønsker større fleksibilitet innenfor loven. Både arbeidstaker og arbeidsgiver får mulighet til å avtale mer overtid når det passer virksomheten og den enkelte arbeidstaker.

Mer om

  1. Solberg-regjeringen
  2. Landsorganisasjonen (LO)

Flere artikler

  1. Unio-Folkestad advarer mot nytt, «dramatisk» forslag: - Vil fjerne tryggheten for norske arbeidstakere

  2. Åpner for å snu om midlertidige

  3. Eriksson: Mange demonstrerer uten å vite mot hva

  4. Nå realiserer han sin omstridte omlegging i arbeidslivet: Frp-Eriksson vil ta fra fagforeningene vetorett

  5. Venstre kan sikre flertall for ny arbeidsmiljølov

  6. Vandrer rett inn i løvens hule: Eriksson skal tale på demonstrasjon mot egen politikk

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder