SNUR RYGGEN TIL: Justisminister Anders Anundsen er svært tilbakeholden med å kommentere både Frps mange brutte løfter i Krekar-saken og Bergens Tidenes asylbarn-avsløringer. Foto:Robert S. Eik,VG

Mener Anundsen skyr spørsmål om Krekar-løfter og asylbarn: Tajik om Anundsen: – Han virker ikke så glad i kritiske spørsmål

Justiskomiteens leder refser justisministeren

I fem dager har justisminister Anders Anundsen nektet å stille til intervju om Frps brutte Krekar-løfter.

Cato Husabø Fossen
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Heller ikke Bergens Tidenes avsløringer av hvordan politiet har sendt ut asylbarn etter påtrykk fra Justisdepartementet, i strid med asylforliket med KrF og V ønsker Anundsen å la seg intervjue om.

– Jeg stiller meg undrende til en strategi om å ikke uttale seg i vanskelige saker, sier justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) til VG.

De siste fire årene før han ble justisminister livnærte Anundsen seg på å avkreve svar fra andre som leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Etter at han selv kom til makten kan pipen se ut til å ha fått en annen lyd.

– Jeg har sett at Anundsen nesten bare uttaler seg i avisen om saker han har initiert selv eller saker som er positive for ham. Han virker ikke så glad i å bli møtt med kritiske spørsmål eller i å være tilgjengelig når pressen har drevet kritisk journalistikk som avkrever svar, sier Tajik.

Oppga ulike grunner til intervju-avslag

Siden onsdag har VG forsøkt å få i stand et intervju med Anundsen om hans to store problemsaker den siste tiden.

*Onsdag var begrunnelsen for avslag at statsråden ikke hadde tid.

*Torsdag het det i en e-post fra kommunikasjonsrådgiver Trond Øvstedal: «I dag er ikke statsråden tilgjengelig for intervju med VG».

*På spørsmål om når statsråden kunne være tilgjengelig var svaret: «Vi må komme tilbake til når det kan passe og kan ikke gjøre en konkret avtale om intervju for øyeblikket».

*Fredag het det i en e-post fra Øvstedal at «Når det gjelder Krekar-saken har vi ikke mer å si enn det vi allerede har sagt i media».

Også forespørsler om intervju lørdag, søndag eller mandag ble avslått uten nærmere begrunnelse.

Departementet tilbød riktignok et intervju med statssekretær Jøran Kallmyr torsdag. Dette takket VG nei til da det kun er statsråden som sitter med det politiske ansvar.

På spørsmål om hvorfor justisministeren ikke vil la seg personlig intervjue om Krekar-løfter og asylbarnsaken, skriver Øvstedal:

«Arbeidsfordelingen mellom justisministeren og hans statssekretærer er noe justisministeren bestemmer. Vked denne henvendelsen har VG fått tilbud om svar fra statssekretær Jøran Kallmyr».

Samtidig som rådgiverne har begrunnet intervjuavslag med at statsråden har dårlig tid har Anundsen hatt tid til å snakke med VG om flere andre saker den siste uken.

Et eksempel er det glade budskapet om at politiet oppklarer flere lovbrudd.

Taus i en rekke saker

Også i flere andre vanskelige saker har justisministeren ofte valgt «ingen kommentar».

I desember i fjor nektet han å kommentere en kritisk rapport om terroralarmen i fjor sommer.

I november i fjor nektet han å svare om rettssikkerheten etter avsløringene om veivesenets hemmeligholdte ulykkesrapporter.

I mai i fjor nektet han å kommentere saken om kamptolken Faiz Muradi som ble sendt ut av Norge etter å ha deltatt i krig for Norge.

I april i fjor unnlot han etter opposisjonens syn å delta i en omfattende debatt om sovevoldtekt og overfallsvoldtekt.

– Handler om lederskap

KRITISK: Justiskomiteens leder Hadia Tajik mener Anders Anundsen stortsett bare lar seg intervjue om positive saker i mediene. Foto:Frode Hansen,VG

Opposisjonens fremste justispolitiker Tajik mener å kunne se en trend hvor Anundsen viker unna når sakene og spørsmålene blir vanskelige.

– Det er helt opplagt at en statsråd må stille opp og være tilgjengelig også når det er snakk om saker som kan være negative for statsråden. Det handler om å vise lederskap, sier Tajik.

– Både Frps løfter i mullah Krekar-saken og asylbarnsaken er av en karakter det er naturlig at justisministeren bør la seg intervjue om, legger hun til.

I en SMS til VG gjennom en av sine rådgivere søndag kveld svarer Anundsen slik på kritikken fra Tajik:

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i det bildet Tajik beskriver. Dette er spekulativt og direkte feil. Jeg tror de fleste som har fulgt mediebildet denne uken har fått med seg at jeg har gitt flere intervjuer om de nevnte sakene, og en rekke andre saker. Jeg blir litt oppgitt over slike merkverdigheter fra justiskomiteens leder. Jeg ser frem til at hun blir opptatt av politikk igjen.

«Dette må besvares av partiet»

Da Anundsen onsdag måtte erkjenne at han ikke får sendt Mulla Krekar ut av landet til tross for Frps mange løfter gjennom ti år sendte han gjennom sine rådgivere André Kolve (Frp) og Trond Øvstedal disse tilbakemeldingene på VGs spørsmål på e-post:

– Hva konkret har du som statsråd foretatt deg for å oppfylle Frps løfte om å sende mulla Krekar ut av Norge?

– Det har vært utstrakt kontakt mellom norske og irakiske myndigheter for å få til en avtale om retur av Krekar innenfor de rammene menneskerettighetene setter. Dette arbeidet fortsetter med sikte på å få til en slik avtale, men det er krevende.

– Er du enig i din partileders vurdering av at meldeplikt ikke vil endre Krekars frihet?

– Det har justisministeren ingen kommentar til.

– I opposisjon lovet Frp å endre loven slik at Krekar kunne settes i forvaring/varetekt fra han slapp ut av fengsel inntil han kunne sendes ut av Norge. Hvorfor blir ikke dette løftet innfridd?

– Dette spørsmålet må besvares av partiet.

– I opposisjon sa justisministerens partileder Siv Jensen at hun var villig til å bryte menneskerettighetene for å få sendt mulla Krekar ut av Norge. Hvorfor er ikke justisministeren villig til dette?

– Dette spørsmålet må besvares av partiet.

– I opposisjon lovet justisministerens parti at mulla Krekar skulle fratas dagpenger og sosiale ytelser så lenge han oppholder seg i Norge. Blir dette løftet nå innfridd?

– Dette spørsmålet må besvares av partiet.

– I opposisjon lovet justisministerens parti å forsøke å endre FN for å få sendt Krekar ut av Norge. Hva konkret har Frp i regjering foretatt seg for å forsøke å endre FN?

– Dette spørsmålet må besvares av partiet.

– Frps nestleder Per Sandberg har tidligere sagt han vil være fornøyd om Krekar er ute av landet i løpet av inneværende år. Deler justisministeren denne oppfatningen?

– Det har justisministeren ingen kommentar til.

– Vil du oppfordre dine partifeller ute i landets mange kommuner om å stille seg positive til nå å ta imot Krekar ettersom du nå ønsker å pålegge han nytt oppholdssted utenfor Oslo?

– Det har justisministeren ingen kommentar til.

Siden onsdag har både Frp-leder Siv Jensen og nestleder Per Sandberg kommet på banen og gitt sine svar på flere av spørsmålene, men statsråden som sitter med ansvaret for saken har altså forblitt taus overfor VG.

KOMMENTAR: Anundsen på vaklende grunn

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder