KREVER SVAR: Fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, vil nå vite alt om kontakten mellom den døde tiåringen og helsepersonell i bydelen.

KREVER SVAR: Fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, vil nå vite alt om kontakten mellom den døde tiåringen og helsepersonell i bydelen. Foto:Espen Sjølingstad Hoen,VG

Slik skal tiåringens dødsfall granskes

Gutt (10) skal ha dødd av sult - mor siktet for omsorgssvikt

Utdanningsetaten vil ha svar fra skolen

Fylkeslegen vil ha svar fra bydelen

Samtidig som politiet etterforsker hvorfor tiåringen angivelig sultet ihjel, vil en rekke offentlige instanser ha svar på hva som ble gjort for gutten – før han døde.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Mandag 3. november ble en mor ført inn i Oslo tingrett, siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge. Ifølge en kjennelse avsagt samme dag ble hun varetektsfengslet i fire uker, fordi politiet fryktet hun skulle forlate Norge.

To måneder i forveien, i slutten av august, ble hennes ti år gamle sønn funnet død i deres felles hjem i utkant-Oslo.

BAKGRUNN: I ett år hadde naboer hørt bråk fra leiligheten – så ble det stille

Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten, utferdiget to dager etter dødsfallet, skal gutten ha omkommet som følge av underernæring, får VG opplyst.

Politiets søkelys er på den siktede alenemoren, som nekter straffskyld og nå undersøkes av rettspsykiatrisk sakkyndige med tanke på om hun er tilregnelig eller ikke.

Men det er ikke bare politiet som vil ha svar i saken:

Fylkeslegen: Vil ha svar om helsekontakt

Petter Schou, fylkeslege i Oslo og Akershus, retter nå en skriftlig henvendelse til ledelsen i den aktuelle bydelen og ber dem redegjøre for hva slags helsepersonell tiåringen har vært i kontakt med, og hva de eventuelt har gjort for ham.

Dette kan for eksempel være helsesøster, fastlege og legevakt.

– Vi sjekker om det er helsepersonell som kjente til situasjonen rundt gutten og som har forsømt meldeplikten overfor barnevernet, sier Schou til VG.

Innen et par uker må bydelen svare på brevet fra fylkeslegen.

Alt helsepersonell har ifølge loven en absolutt meldeplikt til barnevernet når det er grunn til å tro at «barn blir mishandlet i hjemmet», «det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt», eller når barnet har «vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker».

VG har tidligere omtalt atdet var en lege som varslet barnevernet i april med en bekymringsmelding, som få dager senere ble henlagt.

Utdanningsetaten: Undersøker rutinene

– Når etaten får meldinger om at noe har tilstøtt en elev ved en av våre skoler, følger vi rutinemessig opp skolen med tanke på å se om alle rutiner er fulgt når det gjelder oppfølgingen av eleven. Denne aktuelle skolen har hatt slik oppfølging, helt siden skolen mottok dødsbudskapet i august, skriver kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen til VG.

– Hva var konklusjonen etter dette?

– Fordi denne saken er under etterforskning og det derfor kan oppstå ny informasjon i saken, følges skolen kontinuerlig opp. Det er derfor for tidlig å dra en endelig konklusjon. Imidlertid har undersøkelsene vi har gjort til nå ikke avdekket noen rutinebrudd, svarer Larsen.

Byrådet i Oslo: På gjerdet

Byrådet i Oslo har ansvar for barnevernet i Oslo kommune. I et skriftlig spørsmål til byrådet spurte Oslo-politiker Carl I. Hagen (Frp) om byrådet vil «sørge for en undersøkelse av barnevernets behandling av denne saken».

– Når noe slikt skjer, bør det granskes om det ble gjort et grundig arbeid, eller om det ikke var hold i bekymringsmeldingen som ble levert inn i april. Det virker rart at den ble henlagt etter én uke, og bare etter ett hjemmebesøk, sier Hagen til VG.

I sitt svar skriver helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) «byrådet vil vurdere videre oppfølging når konklusjonen fra tilsynet og politiet blir kjent».

Den tidligere Frp-lederen synes ikke reaksjonen holder mål.

– Dette er altfor passivt av byråden. Det er tydelig at byråden ikke tar sitt styringsansvar alvorlig, mener Hagen, som tar til orde for at byrådet foretar en selvstendig gransking av barnevernet.

AVVENTER: Øystein Eriksen Søreide (H) er helse- og sosialbyråd i Oslo. Foto:Harald Henden,VG

– Jeg forholder meg overhodet ikke passiv til denne tragiske hendelsen. Da saken ble kjent, var det kontakt mellom byrådsavdelingen og bydelen om fakta i saken, repliserer Søreide.

Fylkesmannen: Tilsyn med barnevernet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus åpnet i forrige uke et rutinemessig tilsyn med barneverntjenesten i bydelen der gutten bodde.

Bakgrunnen for dette er at barnevernet i bydelen mottok en bekymringsmelding i april, som skal ha blitt sendt inn av en lege, ifølge VGs opplysninger.

Den ble henlagt etter få dager.

I et brev til bydelsbarnevernet ber Fylkesmannen om å få tilsendt kopi av alle dokumenter og journalnotater i saken innen 26. november.

– Vi må få klarhet i hva som faktisk skjedde, og ber om informasjon og en redegjørelse tilbake. Når vi får svaret, vil vi se om det er grunnlag for å gå videre og forfølge saken, sa Bente Rygg, avdelingssjef for Barne- og familieseksjonen hos Fylkesmannen, til VG i forrige uke.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder