VITNET: Direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt vitnet i Hålogaland lagmannsrett i går. Her hilser han på aktor, førstatsadvokat Lars Fause. Foto:Jan-Morten Bjørnbakk,NTB scanpix

«Berserk»-mysteriet: – Vi har ikke holdt tilbake informasjon

TROMSØ (VG) Direktør Jan-Gunnar Winther avviser at Norsk Polarinstitutt har holdt tilbake informasjon som kan kaste nytt lys over «Berserk»-tragedien i 2011.

 • Thor Harald Henriksen

Artikkelen er over fem år gammel

Eventyrer og TV-kjendis Jarle Andhøy ble i sommer dømt til å betale en bot på 45 000 kroner for brudd på meldeplikt og manglende forsikring i forbindelse med leteekspedisjonen etter «Berserk» i Antarktis i 2012. Ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø onsdag.

Leter etter svar

I sin forklaring hevdet Andhøy at mangelfull informasjon fra Norsk Polarinstitutt (NP) i etterkant av forliset i 2011 var årsaken til at han la ut på leteekspedisjonen året etter.

– I stedet for å stille spørsmål om hva som skjedde med «Berserk», har polarforvaltningens hovedfokus vært at vi seilte ulovlig, lå ulovlig oppankret og seilte uten forsikring, sa Andhøy i sin forklaring.

I snart tre år har Andhøy prøvd å finne svar på hvorfor «Berserk» forlot en trygg havn ved Scott-basen og bega seg ut på Rosshavet i en varslet storm. 37-åringen ønsker klarhet i om mannskapet tok avgjørelsen selv, eller om noen eller noe påvirket dem til å ta den fatale beslutningen.

Avviser hemmelighold

Andhøy hevder at NP, som er norsk forvaltningsmyndighet i Antarktis, bevisst har holdt tilbake informasjon om kommunikasjonen instituttet hadde med andre lands polarmyndigheter om Berserk-ekspedisjonen før tragedien.

LETER: Jarle Andhøy har i snart tre år prøvd å finne svar på hva som skjedde med hans tre kamerater som forsvant i Sørishavet. Foto:Torbjørn O. Karlsen,iTromsø

Dette avviser direktør Jan-Gunnar Winther.

– Vi har ikke holdt tilbake informasjon, og den kommunikasjon som har pågått mellom polarmyndighetene opplever vi som helt naturlig, sier Winther til VG.

– Vi har gått gjennom to år med dokumentasjon etter en innsynsbegjæring, og har etter beste evne tatt ut alt som har med denne saken å gjøre. Det oppfattes heller ikke fra vår side at kommunikasjonen mellom de såkalte polarmyndighetene er unaturlig i sin karakter, eller spesielt negativ. Å varsle andre lands myndigheter om at en uautorisert ekspedisjon opererer i Antarktis opplever vi som en plikt og et ansvar. Det er også naturlig å kommunisere om alle deler av ekspedisjon som er relevant, også miljø og opphold i vernede områder.

– Ikke lagt an til diskriminering

– Andøy hevder at e-poster han har fått tilgang til dokumenterer at det ble lagt en felles strategi mellom norske, amerikanske og newzealandske myndigheter om hvordan man skulle møte Berserk-ekspedisjonen?

– Det er ikke min vurdering. Vi har iallfall fra norsk side aldri lagt an til at det skal være en slags negativisme eller diskriminerende håndtering av denne ekspedisjonen. Det mener jeg dokumentasjonen retten har fått, som er fyldig, fullt ut viser.

– Andhøy har i forbindelse med forberedelsene før ankebehandlingen fått tilgang til nye e-poster som viser kommunikasjon mellom NP og andre polarmyndigheter om Berserk-ekspedisjonen. Hvorfor har han ikke fått tilgang til denne informasjonen tidligere, for eksempel under tingrettsbehandlingen?

– Vi mottok først i september en innsynsbegjæring på all kommunikasjonen vi har hatt i løpet av to år, det vil si etter behandlingen i tingretten. Denne informasjonen har vi lagt fram for lagmannsretten i dag. Tidligere spørsmål fra Jarle Andhøy eller hans tidligere advokat har vi besvart etter beste evne.

– Samme praksis som i Norge

– Hvorfor var det viktig for NP å anmelde denne ekspedisjonen?

– Vi er satt til å forvalte et lovverk som gjelder norsk aktivitet i Antarktis. Når det foreligger brudd på dette lovverket slik vi mener det er på to punkter berørt i denne rettssaken, manglende melding og forsikring, så må vi som ansvarlig myndighet anmelde forholdet. Selv om det er et lovbrudd hvor også en tragisk ulykke var en del av bildet. Dette er samme praksis som i Norge, enten det er til sjøs eller på landeveien.

– Har du forståelse for Andøys behov for informasjon?

– Jeg har stor forståelse for det. Det er tre mennesker som har mistet livet. At man da som øverste ansvarlig for ekspedisjonen ønsker å finne svar på det som har skjedd, skjønner jeg veldig godt. Og jeg forstår at det er tyngende. Men så er det slik at når det kommer påstander som vi ikke kjenner oss igjen, så må vi si ifra om at vi ikke er enige, sier Winther.

Det er satt av tre dager til ankebehandlingen i Tromsø.

Les også

 1. Eventyreren i retten igjen – krever flere svar om «Berserk»: Jarle Andhøy: – Jeg gir meg aldri

  TROMSØ (VG) – Jeg gir meg aldri før jeg har fått all informasjon som de offisielle partene besitter om korrespondansen…
 2. Jarle Andhøy: - Dommen vil bli anket

  Eventyreren Jarle Andhøy er i Nord-Troms tingrett dømt til å betale en bot på 45.
 3. Andhøy: – Vil ikke la meg temme

  TROMSØ (VG) Jarle Andhøy (36) lever livet som ungkar. Han mener den moderne mannen har fått vanskelige idealer å strekke…
 4. Avviser norsk kommunikasjon om «Berserk» før forliset

  TROMSØ (VG) Norsk Polarinstitutt går nå for første gang ut og kommenterer sin befatning med hendelsene i forkant av…
 5. Må møte i retten igjen – hevder norske myndigheter tilbakeholder informasjon: Andhøy krever flere Berserk-svar

  TROMSØ (VG) Jarle Andhøy krever at Norsk Polarinstitutt legger frem all kommunikasjon med amerikanske og newzealandske…

Flere artikler

 1. Eventyreren i retten igjen – krever flere svar om «Berserk»: Jarle Andhøy: – Jeg gir meg aldri

 2. Må møte i retten igjen – hevder norske myndigheter tilbakeholder informasjon: Andhøy krever flere Berserk-svar

 3. Jarle Andhøy la frem nytt bildebevis

 4. Polarinstituttet avviser Andhøys Argentina-bevis

 5. Andhøy: Hadde reist igjen

 6. Anne-Kat. vitnet i retten: – Hvis Jarle hadde søkt tillatelse, ville han ikke fått det

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder