I LUFTEN: Norwegian ønsker å få alle sine fly opp i luften igjen. Foto:Jan Ovind,VG

Norwegian ber om frivillig lønnsnemnd

Parat avviser et initiativ om frivillig lønnsnemnd i konflikten mellom Norwegian og pilotene.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian opplyser til VG at selskapet har bedt om frivillig lønnsnemnd.

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Anne-Sissel Skånvik i Norwegian. Foto: Scanpix Foto:,

– Vi har tatt det opp med vår hovedorganisasjon NHO, som igjen har tatt det opp med YS. Det er så mange nå som er hardt rammet av denne streiken. Samtidig mener vi at vi har strukket oss usedvanlig langt for å få til en løsning. Vi har vært hos Riksmeklingsmannen i to runder uten å få det til, så det er bakteppet for at vi gjør dette.

Skånvik sier hun håper Parat, dersom de ønsker en løsning på streiken, nå blir med på dette.

– En streik er ødeleggende for alle det. Det er ingen vinnere.

Kommentar: I have a dreamliner

– Vi er veldig åpne for dette, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NTB.

Fagforbundet Parat har allerede avvist forslaget. I en epost til NTB sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud at han stiller seg «uforstående» til det hele.

– Vi sitter fortsatt i samtaler med selskapet, og dette utspillet kan skade forhandlingene som pågår, sier Skjæggerud.

Han påpeker at konflikten ikke dreier seg om lønn.

– Konflikten kan derfor ikke løses gjennom en lønnsnemnd, sier Skjæggerud, som ikke vil gi ytterligere kommentarer så lenge partene sitter i forhandlinger.

Stillingsgaranti

Natt til mandag fikk VG hint om at streiken nærmet seg en slutt etter det som ble betegnet som et stemningsskifte i de to ulike leirene.

I løpet av dagen har det derimot kommet signaler som tyder på det motsatte. Forslaget om frivillig lønnsnemnd forsterker disse signalene.

Etter det VG og E24 erfarer står partene fremdeles steilt mot hverandre på minst ett punkt: Stillingsgaranti.

Norwegian har tilbudt pilotene en garanti for jobb i tre år fremover, men pilotene mener kravet kommer med så mange forbehold at det i realiteten ikke er en garanti. Samtidig hevdes det fra Norwegians side at pilotene krever stillingsgaranti for 100 stillinger i Skandinavia som per i dag ikke eksisterer. Det vil ikke selskapet gå med på.

Dermed kan det se ut til at streiken langt fra blir løst med det første.

Les også: 25.000 rammes av streiken mandag

Vil ha regjeringen på banen

Streiken har nå vart i over en uke, og mange begynner å bli utålmodige. Allerede i forrige uke uttalte første nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wikborg (Frp), at regjeringen burde vurdere tvungen lønnsnemd for å få en rask løsning på konflikten.

Tvungen lønnsnemnd er et tvangstiltak som myndighetene kan bruke for å stoppe en arbeidskonflikt dersom det er fare for liv og helse, eller dersom det er nødvendig av tungtveiende samfunnsmessige interesser

Wikborg gjentar sitt budskap i dag.

– Hvis ikke partene nå relativt raskt kommer til enighet, bør regjeringen vurdere om vilkårene for tvungen lønnsnemnd er oppfylt. Nå har denne streiken så store konsekvenser for mange: 150.000 passasjerer er berørt, 5000 arbeidsplasser står på spill, og en vesentlig del av Norges infrastruktur er rammet.

BAKGRUNN: Dette strides pilotene og selskapet om

Spørsmålet er ifølge ham om vitale samfunnsinteresser er i fare.

- Jeg mener streiken har vart for lenge allerede. Jeg mener vi ikke kan ikke se på denne streiken veldig mye lenger. Hvis Norwegian går konkurs og vi får en monopolsituasjon med kun SAS igjen som norsk selskap, er det uheldig for norsk luftfart.

Ekspert tror ikke på tvungen lønnsnemd

Forsker og ekspert på arbeidskonflikter ved Fafo, Åsmund Arup Seip, sier at slik situasjonen i Norwegian-konflikten er nå, er det lite som tyder på at bruk av tvungen lønnsnemd vil være aktuelt.

– Så vidt jeg vet har ikke myndighetene kommentert streikens virkninger foreløpig. Kriteriene for tvungen lønnsnemd er veldig strenge. Det er ingenting med den streikerammede luftfarten som nå tyder på at liv og helse er satt i fare. Det går fremdeles fly til de fleste steder. De problemene som dukker opp kan nok stort sett bli løst med forsinkelser, ombookinger og andre reisemuligheter, påpeker Arup Seip.

LANDET SIST: Her smiler pilotforeningsleder Halvor Vatnar (t.v.) og administrerende direktør i Norwegian, Bjørn Kjos, etter at meklingen mellom pilotene og Norwegian ble avsluttet med enighet mellom partene etter Norwegian-streiken i 2013. Nå kan det nærme seg en løsning også i årets konflikt. Foto: Heiko Junge, NTB SCANPIX Foto:,

Norske myndigheter har ved flere anledninger fått kritikk av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for inngrep i arbeidskonflikter. Det har da vært arbeidstakerorganisasjoner som har vært berørt av inngrepet, som har klaget den norske staten inn for ILO, fordi de mener statens inngripen har innebåret en begrensning i streikeretten.

BAKGRUNN: Derfor ble det brudd i forhandlingene i helgen

Sosial dumping

Kirsti Bergstø (SV) mener det ikke finnes grunner for å ta konflikten mellom Norwegian og deres piloter til tvungen lønnsnemd.

– Jeg har ikke registrert at det er fare for verken liv eller helse. Det at en tredjepart rammes, i dette tilfelle passasjerene, er ofte konsekvensen av en arbeidskonflikt. Dette er en lovlig konflikt, og jeg mener det er usmakelig å gå inn for tvungen lønnsnemnd når kriteriene ikke er innfridd.

Hun mener konflikten tar opp et viktig prinsipielt tema.

– Jeg har sterk respekt for kampen mot sosial dumping som ligger til grunn for konflikten.

25.000 passasjerer er berørt av streiken mandag. Hittil er totalt 150.000 passasjerer rammet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder