Riksadvokaten beordrer gjennomgang av alle bildrapssaker siste 10 år

- Vi mener at dette er av stor betydning for å sikre tilliten til politiet, påtalemyndighet og rettsvesenet

Elden: - En kraftig vekker for veimyndighetene

Innen 1. mars neste år må alle landets politimestre gjennomgå samtlige saker i eget distrikt siden 2005 som har endt med domfellelse for uaktsomt drap i forbindelse med trafikkulykker.

Publisert:

De hemmeligholdte ulykkesrapportene

Det går frem av et brev Riksadvokaten har sendt til alle landets politimester og Statsadvokatene i dag fredag.

Riksadvokatens beordring kommer som følge av VGs avsløring i mai av at Statens vegvesen har hemmeligholdt 1548 granskingsrapporter etter dødsulykker på norske veier fra 2005 til 2012.

– Ligger det i dette at dere frykter at saker ikke er tilstrekkelig belyst?

– Det er i hvert fall et sterkt ønske om å få det undersøkt. Det er slik at den type opplysninger som finnes i en del av disse rapportene også vil være en del av straffesaken fordi politiet har gjort de samme type vurderinger og undersøkelser. Men sånn som situasjonen nå er, føler vi et sterkt behov for å få undersøkt om ulykkesanalyserapportene kan tilføre sakene noe, og om dette tilser at man skal begjære gjenåpning, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther til VG.

Leder for politijuristene, Sverre Bromander, tok senest i går til orde for at alle bildrapsdommer må gjennomgås.

Vurdere gjenåpning

VG avdekket at hverken etterlatte, politi eller domstolen har fått tilgang på ulykkesrapportene i denne perioden. Minst 16 personer ble tiltalt for bildrap uten at ulykkesrapportene ble fremlagt for rettens aktører.

– I første omgang skal politidistriktet selv innhente rapportene og se nærmere hva som finnes der. De sender sin innstilling til statsadvokaten som sender det videre til oss, og så er det riksadvokaten som skal ta endelig stilling til om man skal begjære en gjenåpning. Saken vil da blir sendt over til gjenopptakelseskommisjonen for behandling der, sier Sæther til VG.

Frikjent

Denne uken ble en 20-åring frikjent for bildrap etter at en slik rapport, trolig for første gang, ble lagt frem som bevis i retten. I den saken konkluderte ulykkesgruppen med at veiforhold var av stor betydning for dødsulykken.

I brevet viser Riksadvokaten både til frikjennelsen av 20-åringen, og at Follo politidistrikt etter VGs avsløring har besluttet å se på en sak – der en mann i 40-årene ble dømt for uaktsomt drap etter å ha kjørt ned en 33-åring i et overgangsfelt –på nytt.

– Dere har gitt politiet en relativt kort frist, frem til 1.mars, for å gjennomgå sakene i

sitt distrikt. Hva er grunnen til det?

UAG-RAPPORT: Denne rapporten ble fremlagt som bevis i en sak i Eidsivating lagmannsrett der en 20-åring ble frikjent for bildrap. Foto: ,

– Vi mener at det som nå er avdekket gir grunn til en hurtig og effektiv undersøkelse. Vi mener at dette er av stor betydning for å sikre tilliten til politiet, påtalemyndighet og rettsvesenet, sier Sæther.

Skyldspørsmål

– Statens vegvesen har flere ganger uttalt at disse rapportene ikke har verdi i en rettssak, hva er din kommentar til det?

– Vårt syn er at disse rapportene bør være tilgjengelig for partene i en straffesak - og tilgjengelige for domstolen. Så får det være opp til domstolene å vurdere om de har betydning for skyldspørsmålet eller ikke.

Pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje, sier at de ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

- Siden hele undersøkelsesarbeidet til Statens vegvesen nå gås gjennom av det

TAUS: Veidirektør Terje Moe Gustavsen ønsker ikke å si noe så lenge Graver-utvalget undersøker praksisen i Statens vegvesen. Foto:Jan Petter Lynau,VG

uavhengige Graver-utvalget, føler vi at det ikke er naturlig eller hensiktsmessig å kommentere hele eller enkeltdeler av sakskomplekset. Dette kommer vi gjerne tilbake til senere, sier Vinje til VG.

- Klok avgjørelse

– Det er en fornuftig avgjørelse og vi får håpe at dette luker ut uriktige domfellelser, og er en kraftig vekker for veimyndighetene som har holdt tilbake bevis, skriver advokat John Christian Elden i en sms til VG.

Adovokat Geir Lippestad er også svært fornøyd med at Riksadvokaten nå tar grep:

– Dette er en veldig viktig og klok avgjørelse av Riksadvokaten. Han har mange ganger vist at rettssikkerhet virkelig er i høysete i Riksadvokatembetet. Dette handler om tiltro til systemet vårt, og det er viktig at man får prøvet dette. Her har Vegvesenet, som statlig etat, hemmeligholdt viktig informasjon i en straffesak og gjort sine egne vurderinger i hemmelighet. Det trodde jeg ikke vi skulle oppleve i 2014, sier advokat Geir Lippestad.

Overrasket

- Jeg er overrasket over at en offentlig etat tenker så gammeldags som man gjør, og jeg regner at man tar en runde i Vegvesenet på dette, fortsetter Lippestad.

- De fleste slike rettssaker avgjøres relativt raskt, på en dag kanskje, det er lite tid til å forberede og da må man forbeholde at den informasjonen som ligger der blir delt.

- Hva skal til for å få gjenåpnet en sak?

- Det er veldig lite. Er det rimelig grunn til tvil så skal en person frikjennes.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder