FÅR MEST: Politiet Østfinnmark har store avstander å dekke, men hver innbygger får likevel desidert mest politipenger. Her er reinpolitiet på Finnmarksvidda på snøscooter. Foto: KRISTER SØRBØ

Nord får fire ganger mer politipenger enn vest

Enorme forskjeller i pengebruken i #politinorge

Hver innbygger i Østfinnmark får nesten fire ganger så mye politipenger enn dem som bor på Sunnmøre. Ikke alt er like lett å forklare, innrømmer Politidirektoratet.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

VGs store politi-undersøkelser avdekker betydelige ulikheter mellom de 27 politidistriktene i Norge. Størst er forskjellene mellom nord og vest.

GRAFIKK: Sjekk tilstanden i ditt politidistrikt eller din kommune her

Politidirektoratets regnskapstalltall fra 2012, som VG har bearbeidet, er nemlig klar tale (se oversikten for alle politidistriktene i bunnen av artikkelen):

* Lengst i nord brukte politiet 4527 kroner i gjennomsnitt pr. innbygger. Politidekningen var også klart størst i landet med 3,41 politiutdannede pr. 1000 innbygger.

* Lengst vest, på Sunnmøre, ble hver borger avspist med 1293 kroner, som utgjør 28 prosent av det finnmarkingene fikk. Der er også politidekningen lavest i landet, med kun 1,09.

Har du hatt opplevelser med norsk politi som du mener er kritikkverdige? Diskuter i kommentarfeltet under artikkelen. Har du en historie du mener VG bør se nærmere på?Tips VGs journalister her

Oslo i egen divisjon

Det innebærer at sunnmøringen blir avspist med 28 prosent av hva det nordligste politidistriktet kan bruke av penger på hver innbygger. Landsgjennomsnittet er 1871 kroner.

Når det gjelder kronebeløp per kvadratkilometer er Oslo i en egen divisjon med 4527 brukte kroner, mot henholdsvis seks og fire kroner i de to geografisk store Finnmarksdistriktene.

VG har i flere saker den siste tiden avdekket forskjeller på flere områder i #politinorge. Flere av ulikhetene kommer til uttrykk i den store interaktive grafikken som ble publisert for et par uker siden.

Koster også mest å etterforske i nord

Den viser blant annet at Oslo politidistrikt blir knust av politiet i Øst-Finnmark når det gjelder oppklaringsprosent.

Samtidig koster det langt mer å etterforske forbrytelser lengst nord, enn det gjør lengst sør.

Statistikken viser også at Hemsedal er landets mest kriminelle kommune, mens det knapt skjer forbrytelser i Vevelstad.

Ønsker mer standardisering

FÅR MINST: Politimester Jon Steven Hasseldal har sin base i Ålesund. Foto: FRODE HANSEN/VG

Når VG spør om årsaken til de store forskjellene i pengebruken, svarer assisterende politidirektør Vidar Refvik:

- Det er forskjeller mellom politidistriktene. Noen av disse er lette å forklare, mens andre er det ikke. Derfor ønsker Politidirektoratet mer standardisering for å sikre mer likhet mellom distriktene.

- Vil trolig få økte ressurser

Han forteller at Politidirektoratet fordeler ressursene til politidistriktene etter en fordelingsmodell, hvor for eksempel oppgavemengde innen kriminalitet, forvaltningsoppgaver og sivile gjøremål (namsoppgaver, gjeldsordning mv.) er kriterier i modellen.

Ifølge Refvik er det i tillegg lagt inn kriterier som kompenserer for ressursbehov som er knyttet til geografi og struktur.

- Vil politiet på Sunnmøre få mer penger i fremtiden?

- Hovedårsaken til dagens bevilgning at de er et av distriktene med lavest kriminalitet. Gitt at bevilgningen i de nærmeste årene følger samme spor som i dag, vil trolig Sunnmøre få økte ressurser de nærmeste årene, sier Refvik.

Politikraft forsvinner i Schengen

På spørsmål om hvorfor de får så mye mer enn andre, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark at forklaringen nok er mer sammensatt enn som så.

- Det er ikke enkelt å lage et regnestykke som er «rettferdig». Vi er et stort geografisk distrikt og hvor det bor lite folk. Det koster helt enkelt mer å drifte et grisgrendt politi enn når ressursene kan samles på ett sted. Jeg er glad og stolt over at befolkningen i kan ha en tilnærmet lik tilgang på politi, uavhengig av om hvor de bor.

Hætta understreker at det går bort mye politikraft ettersom distriktet er det eneste i Norge som må drifte Schengen, hvor det alene går med 47 stillingshjemler som i utgangspunktet ikke betjener befolkningen i distriktet.

- Bør være enkelt å beregne

- I tillegg til har vi nå 20 stillinger til å drifte den sentrale enheten for politiattester. Da blir det helt feil om disse utgiftene ikke trekkes fra når man skal sammenlignes med andre distrikt som ikke har slike særlige nasjonale oppdrag.

- Hva koster det?

- Jeg har ikke noe overslag, men det bør være enkelt beregne det. Det må derfor tas hensyn til de sentrale oppgavene vi har når utgiftene fordeles. Ellers blir det ikke eplejuice av pærer, sier Hætta.

FAKTA - SUNNMØRE

Område: 17 kommuner i Sunnmøre.

Kvm2: 5 271.

Politihus: Ålesund.

Kontorer: To driftsenheter. Nordre består av Sula, Giske, Ørskog, Vestnes, Haram, Sykkylven, Stranda og Norddal lensmannskontor samt Ålesund politistasjon. Søndre med Volda, Ørsta, Ulstein og Hareid, Herøy og Sande lensmannskontor.

Innbyggere: 142 723.

Ansatte (totalt, politiutdannede): 240 - 156.

Politidekning: 1,09.

Politimester: Jon Steven Hasseldal.

Åremål til 13.03.2017.</li>

FAKTA - ØSTFINNMARK

Område: Kommunene Sør-Varanger, Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord.

Kvm2: 24 193.

Politihus: Kirkenes.

Kontorer: Region Sør-Varanger: Kirkenes og Nyrud politistasjon. I tillegg har vi Nyrud politistasjoner samt Storskog Grensekontrollsted. Region Nord-Varanger: Vadsø og Vardø politistasjon. Region Midt-Finnmark: Tana, Nesseby, Karasjok, Lebesby og Berlevåg og Gamvik lensmannskontor, samt Båtsfjord politistasjon.

Innbyggere: 30 467.

Ansatte (totalt, politiutdannede): 181 - 104

Politidekning: 3,41.

Politimester: Ellen Katrine Hætta.

Åremål til 24.03.2017.

BRUKTE KRONER: Tabellen viser hvor mye penger landets 27 politidistrikter brukte pr. innbygger i 2012, samt pengebruken fordelt på hvor store politidistriktene er i utstrekning. Kilde: POD

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder