LANG KAMP: Mennene deres døde etter studier og jobb ved Rosenborg-laboratoriene på NTNU. – Vi mener det er urettferdig at vi aldri fikk erstatning slik andre etterlatte og overlevende gjorde, sier den ene av de to enkene, Laila Graving. Foto:Therese Alice Sanne,VG

Kreftsaken på NTNU: Enker fikk aldri erstatning

– Bør vurderes på ny, mener advokat

To enker sitter igjen som tapere etter kreftsaken
ved NTNU. Nå mener flere sentrale aktører at staten må rette opp uretten de to har vært utsatt for.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Mennene deres døde av henholdsvis lymfekreft og blodkreft etter å ha jobbet ved Rosenborg-laboratoriene ved NTNU i Trondheim. Men de to enkene var ikke blant de åtte som fikk erstatning gjennom forlik med staten etter at saken ble rullet opp.

Den nye rapporten fra Statens arbeidsmiljøinstitutt går langt i å bekrefte det vi hele tiden har hevdet: At det var en sammenheng mellom arbeidsmiljøet og kreftsykdommen til mennene våre, sier Laila Graving.

Bakgrunn:Ny rapport styrker tidligere kreftfunn

Hun var gift med var Bjørn Graving. Ektemannen døde av den aggressive lymfekreften non hodgkins lymfom i januar 2007. Mannen til den andre enken som ikke fikk erstatning, døde av like aggressiv blodkreft sommeren 2006.

Tung prosess

– Jeg er selvfølgelig lettet over innholdet i den nye STAMI-rapporten. Men jeg må innrømme at jeg også er forbannet. Staten trakk en strek den gangen, og vi to kom etter at streken var trukket. Det virket som om kunnskapsdepartementet hadde bestemt seg for ikke å utbetale flere erstatninger, mener Laila Graving.

Les også:Bekrefter mistanke om kreftfarlige NTNU-laboratorier

Vestfold-kvinnen vet ikke om hun tør håpe på at en ny regjering og en ny kunnskapsminister vil se annerledes på saken enn de rødgrønne i sin tid gjorde.

– Vi har opplevd så mange skuffelser, sier hun.

Da enkene ikke fikk noe forlik med staten, gikk de to for snart ti år siden rettens vei for å få det de mente å ha krav på. I tingretten vant de saken, og ble tilkjent til sammen 2,5 millioner kroner.

Men staten anket til lagmannsretten, der enkene tapte.

Anken til Høyesterett ble avvist.

– GIR ENKENE RETT: Advokat Steinar Winther Christensen mener saken bør gjennopptas. Foto:Line Møller,VG

Bør vurderes på ny

Tidligere advokat for de to Rosenborg-enkene, Steinar Winther Christensen, mener staten nå bør ta de to enkenes sak opp til ny vurdering.

– Under behandlingen i lagmannsretten var det et moment fra statens side at det var så små mengder benzen og formaldehyd (fikseringsmiddel brukt på Rosenborgkurs, journ.anm.), at en sammenheng mellom bruken av stoffene og kreftsykdommen var lite sannsynlig. Vi hevdet hele tiden det motsatte, at det var sannsynlig. Nå gir STAMI-rapporten enkene rett i dette, sier Winther Christensen.

Kunnskapsdepartementet har foreløpig ikke vurdert om det er grunnlag for å se på enkenes sak på ny.

Vi vil nå lese rapporten grundig før vi tar stilling til den. I forbindelse med tidligere inngåtte forlik i saken, har vi basert oss på vurderinger fra medisinsk ekspertise samt innhentet råd fra Regjeringsadvokaten. Dette gjelder også de to sakene VG refererer til. Vi forholder oss også til lagmannsrettens vurderinger i domsavsigelsen av 21. januar 2013 i de to tilfellene, sier ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet.

Les også:Høyere kreftrisiko for NTNU-studenter

Ivar Størseth, en av de overlevende som fikk erstatning gjennom forlik med staten, mener i likhet med advokat Winther Christensen at det er tid for å vurdere de to sakene på ny.

– Jeg studerte og jobbet tett på ektemannen til en av de to enkene. Vi ble eksponert for de samme stoffene i det samme fysiske arbeidsmiljøet. Nå må de to familiene få den erstatningen de har krav på, sier Størseth til VG.

Fikk samme blodkreft

Selv sliter han i dag med ettervirkninger av den alvorlige blodkreften, som han så vidt overlevde.

– Jeg hadde samme sykdom som medstudenten og kollegaen min som døde, understreker Størseth.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bydelen Rosenborg , Trondheim Foto:Ntnu Per Harald Olsen,Per Harald Olsen, NTNU

Da den nye rapporten i går ble offentliggjort, sa Karl-Christian Nordby i STAMI følgende:

– Vi vet nå at kjemisk utløst blod- og lymfekreft kan oppstå ved lavere eksponeringsnivåer for benzen enn tidligere antatt. Det er også kommet til kunnskap som underbygger mistanken om at flere typer kreft innenfor non-Hodgkins-lymfom-gruppen kan være benzen-relaterte.

Videre påpeker han at formaldehyd i nye studier er funnet å kunne øke risiko for leukemi.

– Dette ble tidligere ansett som umulig, sier Nordby.

Har kjempet for ektemannen

Bjørn Graving studerte og jobbet i de skrøpelige laboratorie-bygningene samtidig med flere som døde av samme type kreft.

– Dette er folk som har stått mer eller mindre skulder ved skulder, og har vært utsatt for de samme farlige stoffene. Det er ikke lagt frem bevis for at det var mindre farlig for våre ektemenn enn for de andre, sier Laila Graving til VG.

I åtte tilfeller har Kunnskapsdepartementet inngått forlik om full erstatning til tidligere studenter og ansatte med blodkreft eller alvorlig lymfekreft – eller med etterlatte familier som har mistet sine i blodkreftsykdommer.

– Bjørn trodde hele tiden det var en sammenheng mellom sykdommen hans og tiden på Rosenborg. Det var hans vilje at jeg skulle kjempe videre for saken etter hans død, sier Laila Graving.

Og tilføyer:

– I mange år har vi søkt rettferdighet for våre avdøde ektemenn, men kampen for likebehandling har dessverre vært forgjeves. Og vi forstår ikke hvorfor.

I et tidligere intervju med VG støttet den andre enken Graving helt og fullt:

– Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor jeg og barna mine skal behandles annerledes enn de andre familiene, sa hun.

Trondheims-kvinnen hadde to mindreårige barn da ektemannen døde av blodkreft sommeren 2006. I syv år kjempet hun en tøff kamp for rettferdighet sammen med Graving – uten å lykkes.

Hele rapporten ligger på Kunnskapsdepartementets sider her.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder