Trond Giske: Bør få følger for elever som skaper uro

Deler av Elevundersøkelsen 2013 kom tirsdag

MØTER URO-SKOLE: Mange elever går skoledager i møte som er preget av bråk, lite arbeidsro og mange forstyrrelser. Illustrasjonsfoto: ESPEN BRAATA/VG

Mange elever får ikke arbeidsro

En av fire elever i grunnskolen mener det er for lite arbeidsro i klasserommet. Det går frem av Elevundersøkelsen som ble publisert tirsdag. Lærerne bør få sanksjonsmuligheter mot regelbrudd, mener Trond Giske.

  • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over seks år gammel

400.000 elever fra femte trinn i grunnskolen til siste året i videregående har svart på den omfattende, årlige undersøkelsen.

99.000 av disse (24,8 prosent) opplever at det ikke er god arbeidsro i klasserommet. Mens 144.484 elever (36,4 prosent) svarer at de ikke er helt enig i at det er god arbeidsro.

Her finner du Elevundersøkelsen for videregående.

- Forstyrrer andre

- Mange elever forstyrrer andre elever i timene blant annet med bruk av PC-er og aktivitet på sosiale medier, sier nyvalgt leder Benjamin Myrstad i Elevorganisasjonen til VG.

ETTERLYSER KLASSELEDELSE: Påtroppende leder Benjamin Myrstad i Elevorganisasjonen mener lærere som er bedre klasseledere, kan skape arbeidsro. FOTO: ELEVORGANISASJONEN

- Noen sliter også med å holde oppmerksomheten på det som skal være tema for timen. Samtidig fører stor vikarbruk til at elevene ikke har den respekten for læreren som de bør ha, legger han til.

- Trenger strengere regler

Leder Trond Giske i Stortingets utdanningskomite, mener det er på tide at uroen får følger for elevene som skaper den.

DEN GAMLE SKOLE: Trond Giske vil ikke tilbake til gammeldags skoledisiplin, men ønsker konsekvenser for elever som kommer for sent til timen eller taster på mobilen i timen. Her fra skolemuseet på Møllergata skole i Oslo sammen med Ap-kollega Helga Pedersen. FOTO: NILS BJÅLAND/VG

- Lærerne bør få sterkere sanksjonsmuligheter mot regelbrudd, blant annet muligheten til å la elever som kommer for sent vente til neste time før de får komme inn i klasserommet, sier Giske til VG.

Han vil også ha strengere regler og muligheter til å "straffe" elever som bruker sosiale medier og mobiltelefoner i klasserommet.

Gjenganger-problem

I Elevundersøkelsen svarer ikke elevene på hva slags type uro som forstyrrer dem. Men en analyse foretatt av Christian Wendelborg ved NTNU Samfunnsforskning viser at elevenes oppfatning av dårlig arbeidsro er noenlunde stabil sammenlignet med tidligere år.

Tidligere har VG omtalt de nye baseskolene som skoler mer preget av uro og bråk enn de tradisjonelle klasserom-skolene.

- Analysen viser at for samtlige trinn har elevene svart litt mer positivt i 2013 sett i forhold til 2012, men forskjellene er minimale. Det er ingen store forskjeller på alderstrinn heller, med et lite unntak at elever i 9. og 10. trinn er litt mer uenige i påstanden om at der er
god arbeidsro i timene, skriver Wendelborg.

Ingen kjønnsforskjell

Det er ikke funnet noen spesiell forskjell mellom jenter og gutter i synet på arbeidsro. Og problemet med at mange opplever uro og lite arbeidsro i klasserommene har vært en gjenganger i både elevundersøkelser og Pisa-undersøkelser i en årrekke.

Myrstad i Elevorganisasjonen mener nøkkelen er tydeligere lærere med autoritet.

- Dette handler om god klasseledelse og lærere som tør og si fra. Da unngår man elever bakerst i klassen med beina på bordet og fokus på Facebook, spissformulerer Myrstad.

Elevansvar også

- Har ikke elevene også et eget ansvar for å ikke forstyrre andre?

- Jo, elevene har et eget ansvar for å rette sin oppmerksomhet mot faget og ikke alt mulig annet. Men spesielt ungdom har lett for å la seg forstyrre og vimse bort tiden. Og så er det et stadig problem at vikartimer ses på som en anledning til å ta det mer med ro og drive med andre ting enn det elevene skal, svarer elevlederen.

Han mener det viktigste regjeringen og skolemyndighetene kan gjøre med de stadig tilbakevendende meldingene om dårlig arbeidsro, er å skaffe flere faste lærere som mestrer klasseledelse.

Den endelige utgaven av Elevundersøkelsen 2013 blir publisert av Utdanningsdirektoratet til sommeren.

I undersøkelsen får elevene si sin mening om påstander om læring og trivsel. De fleste resultatene vises på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best.

Under påstanden om arbeidsro i skolen, var totalskåren 3,5.

Ikke gjort nok

Hverken Trond Giske, som selv har vært utdanningsminister,eller andre med ansvar for skoleområdet har klart å styrke arbeidsroen i norsk skole.

- Vi har gjort noe. Det har blitt større oppmerksomhet om god klasseledelse. Men mange har vegret seg for å frata elevene rettigheter, sier Giske.

Nå foreslår han seks tiltak for å styrke elevenes arbeidsro:

1. Tydeligere klasseledelse, gi lærerne sterkere sanksjonsmuligheter mot regelbrudd.

2 Lærerdekning i alle timer - nok ressurser til å dekke vikarbehov.

3. La elevens arbeid underveis i skoleåret telle mer for sluttkarakter.

4. Mulighet til å la elever som kommer for sent vente til neste time før de får komme inn i klasserommet.

5. Strengere regler og sanksjonsmuligheter for begrensning i bruk av sosiale medier og mobil.

6. Bedre kommunikasjon mellom hjem og skole, blant annet varsling om fravær, forsentkomming og alvorlig forstyrrelse av lærlingen.

Les også

Mer om

  1. Skole og utdanning

Flere artikler

  1. Elever støtter Strenge-Torbjørn: Krever at lærerne også kommer tidsnok

  2. Giske: Krever SMS-varsel til foreldre om elev-fravær og forsinkelser

  3. Skolestart mandag: Strenge-Torbjørn:
    - Skolene ønsker strengere disiplin

  4. Norske lærere fortjener færre elever i klasserommet

  5. Ikke alle er med i #GenerasjonPrestasjon: Går løs på elevenes latskap

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder