Stad skipstunnel tidligst ferdig i 2019

Stad skipstunnel kan tidligst stå ferdig i 2019, opplyser kystdirektør Kirsti Slotsvik til NTB.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Kystverket presenterte mandag en rapport som anbefaler bygging av en tunnel gjennom Stadlandet. Dersom den bygges, blir dette verdens første tunnel beregnet for skip.

Tunnelen blir så stor at den kan ta unna det aller meste av skipstrafikken langs kysten, inkludert hurtigrutene og de fleste turistskipene. Dermed kan kysttrafikken unngå den ofte svært risikable seilasen over det værharde og farlige Stadhavet.

Kystdirektoratet har anbefalt en tunnel med sjødybde 12 meter og total høyde over vann på 37 meter. Bredden blir 36 meter. Prisen er beregnet til 1,73 milliarder kroner. Ifølge Slotsvik kan tunnelbyggingen tidligst starte i 2014, og en regner med fem års byggetid.

Slotsvik sier at tunnelen vil få bedre sikkerhet enn veitunneler. Den vil ha en automatisk regulering av trafikken, slik at skip ikke møtes inne i tunnelen. Tilgangen på sjøvann bidrar i tillegg til å bedre sikkerheten ved en eventuell brann.

En jubeldag

- Dette er en jubeldag for hele kysten, sier styreleder Jan Helgøy i Stad skipstunnel til NTB.

Han er tilfreds med at tunnelen blir så stor at den tar unna 90 prosent av båttrafikken langs kysten.

Mandag var det gjensidige gratulasjoner over kommunegrensene i Selje (Sogn og Fjordane) og Vanylven (Møre og Romsdal).
Helgøy er selv ordfører i Vanylven. Han sier at sikkerheten på sjøen er viktigst, men en tunnel vil også gi store fordeler for kommunene i begge endene, Selje og Vanylven.

- Det blir en helt annen aktivitet enn i dag når nyttefartøyer og fritidsbåttrafikken kommer. Vi vil få et bo- og arbeidsmarked som endres totalt når en hurtigbåtrute mellom Stavanger og Ålesund kommer i drift. Det er også snakk om å forlenge denne hurtigbåtruten til Molde, sier Helgøy.

Stor støtte

Helgøy viser til at det er stor og tverrpolitisk støtte for prosjektet, også på Stortinget. Han mener at en endelig beslutning i Stortinget bør skje inneværende periode.
Byggekostnadene for tunnelen er beregnet til 1,17 milliarder kroner dersom man velger en liten tunnel og 1,73 milliarder kroner dersom man velger å bygge en stor tunnel.
Tunnelens lengde blir uansett 1.700 meter fra Moldefjorden til Kjødepollen.

Kystverket har utredet ulike alternativer. Fire alternativer er forkastet, og det står nå igjen to alternativer - skipstunnel med stor eller liten profil. Av disse to alternativene mener Kystverket at stor profil, som er dimensjonert etter hurtigruteskipet Midnatsol, er det beste.

Sjøsikkerhet

Kystverket mener en skipstunnel blant annet vil gi bedre sjøsikkerhet, mindre ventetid for reisende, bedre forutsigbarhet og bedre muligheter for turistrettet næringsvirksomhet. Totalt gir en skipstunnel negativ netto nytte, men Kystverket mener at ikke-prissatte virkninger og potensial for lokal og regional utvikling gir positive samfunnsøkonomiske bidrag.

- Trafikken forbi Stad er uforutsigbar, og transportører og vareeiere påføres betydelige kostnader knyttet til venting og forsinkelser. Sannsynligheten for tap av menneskeliv blir redusert til en firedel med skipstunnel sammenlignet med dagens situasjon, sier Slotsvik.

Daglig leder i Måløy Vekst, Alfred Bjørlo, mener at Stad skipstunnel er like viktig for Vestlandet som en høyfartsjernbane for Østlandet. Reisetida mellom Måløy og Ålesund vil kunne kuttes til 90 minutter.
Kystverkets rapport skal nå overleveres til Fiskeri- og kystdepartementet for videre behandling.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder