OLJEMAKT: Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet (f.h.), Norsk olje og gass-sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, forbundsleder Frode Alfheim i Industi Engeri og Norsk Industrileder Stein Lier-Hansen har skrevet brev. Her foran boretårnet som skal bidra til at det kommer opp olje fra Johan Sverdrup-feltet i 50 år. Foto: Jørgen Braastad VG

LO og NHO krever full gass for oljen

GRIMSTAD (VG) For første gang samler oljemakten i LO og NHO seg bak felles krav til landets politikere: De krever fortsatt fullt oljetrøkk. – Helt vanvittig, kontrer Une Aina Bastholm i De Grønne.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

De to ledende industriforeningene i NHO, Norsk olje og gass og Norsk Industri, og de to ledende industriforbundene i LO, Industri Energi og Fellesforbundet, går sammen med fem krav om at Norge må satse på olje og gass også i fremtiden.

Følge valgkampen? Alle saker og målinger finner du her!

– Forventer svar

– Vi forventer å få svar i løpet av valgkampen. Det er disse fem utfordringene vil vi jobbe for å få gjennomslag for i ny regjeringsplattform, sier den kanskje største oljeforkjemperen av dem alle, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, toppsjef i Norsk olje og gass og tidligere Ap-finansminister.

Vi møter dem på Uglands verft i Grimstad, AS Nymo, hvor de bygger boretårnet til Johan Sverdrup-installasjonen, tidenes største norske industriinvestering til 150 milliarder kroner.

Les også: Maner til kamp mot olje i nord

– Den illustrerer godt hvorfor vi må satse videre på olje og gass: Den gir 51.000 årsverk under byggeprosessen og vil fra oppstarten i Nordsjøen i 2019, gi anslagsvis 1350 milliarder kroner i inntekter i 50 år fremover. Norge trenger flere Johan Sverdrup, derfor må vi bruke ressurser på fortsatt å lete, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– Første gang

– Det er første gangen vi fire går sammen om slike krav. Vi gjør det fordi vi mener noen må ta ansvar for å utfordre politikerne til å svare på om de mener olje og gass fortsatt bør være en sentral norsk satsing i fremtiden, sier forbundsleder Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi.

– Det kan tolkes som om dere er på defensiven; at miljøforkjemperne langt på vei har lykkes og at dere må kjempe for videre norsk oljesatsing?

– Nei, et overveldende flertall i det norske folk vil fortsatt ha satsing på oljevirksomhet og vi er trygge på at det er et stort politisk flertall på Stortinget for det, sier Schjøtt-Pedersen.

– 40–50 år

– Folk må forstå at det er ingenting som kommer i stedet for oljen. Oljesektoren er desidert største bransje i Norge og leverandørindustrien til oljen er nest størst. Det snakkes mye om havbruk og fornybar energi, men det blir bare småtteri mot det oljen og gassen har gitt og gir oss – og fortsatt vil gi oss i 40–50 år til, sier Lier-Hansen.

– Skal vi nå togradersmålet, så må noen land ta initiativ til å la olje bli liggende?

– Det blir helt feil at det landet som produserer olje og gass mest klimavennlig, skal stanse. Vi bidrar til å nå klimamålet ved stadig å finne løsninger som gir mindre utslipp. Og det er slik at disse arbeidsplassene og milliardene vil bli flyttet til andre land hvis vi skal legge ned produksjonen, sier Fellesforbundsleder Jørn Eggum.

Les også: Statoil kritiseres

– Energibyrået sier at selv når vi skal nå togradersmålet vil en tredjedel av energien i 2050 fortsatt måtte komme fra olje og gass. Vi er villige til å lede an for å nå klimamålene og utfordrer blant annet politikerne til å satse på fanging og lagring av CO₂, sier Schjøtt-Pedersen.

– Globalt laboratorium

– Våre selskaper innen olje og gass og leverandørindustrien er den fremste globale laboratoriet for renere produksjon, sier Alfheim.

– Det er vel strengt talt bare punktene 1 og 5 som er kontroversielle?

– Nei, det er en lang vei å gå for å sikre at teknologien innen olje og gass kan utnyttes i andre sektorer. Det er et valg Norge må ta. Vi ser glitrende eksempler på det allerede. Statoil og Vattenfall utvikler et gasskraftverk for hydrogen, som bare slipper ut vanndamp.

– Og så må norsk ungdom forstå at det fortsatt er minst 40–50 år igjen for norsk oljevirksomhet; det trenges tusenvis av nye ingeniører og oljearbeidere i fremtiden og det er viktig med lærlingordninger og andre tiltak som kan bidra til rekruttering, sier Eggum.

– Krampaktig

TIL ANGREP: Une Aina Bastholm i miljøpartiet De grønne går kraftig ut mot oljeindustrien. Foto: Frode Hansen VG

Både Ap og Høyre er enige i de fem punktene, men de er begge avhengige av andre partier, og både Venstre og De Grønne varsler at de ikke vil bidra til mer oljeutvinning.

Talskvinne Une Aina Bastholm i De Grønne reagerer kraftig på utspillet.

Les: Advarer kraftig

– Dette er veldig krampaktig av oljelobbyen, de burde heller kjempe for gode betingelser til omstilling. Det vil være helt vanvittig om noe parti blir med på et slikt løfte til næringen, på bekostning av stabiliteten til norsk økonomi og vårt klimaansvar.

De Grønne sier det er flere gale påstander som kommer fra de fire lederne; blant annet at det er feil at det er et overveldende flertall som vil ha satsing på olje og at det er flere andre land som produserer olje mer klimavennlig enn Norge.

Venstre vil begrense

Venstres klimapolitiske talsmann, Ola Elvestuen, sier det slik:

– Oljeindustrien skal definitivt ikke få fritt frem i fremtiden. De vil ikke få lete utenfor Mørefeltene, Lofoten, Vesterålen, Senja, Finnmarkskysten, Jan Mayen og Skagerrak-kysten. Så vil vi stoppe letingen helt i nord, vi må få en grense ved iskanten som følger de faglige anbefalingene.Vi kommer ikke til å si ja til 24. konsesjonsrunde før det blir gjort en bedre klimavurdering.

– Når vi skal strekke oss etter at temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader, så må vi ta inn over oss at punkt fem også blir vanskelig: Forbruket av olje og gass må ned og vi mener at det er oljeselskapene som bør stå for risikoen i fremtiden, ikke den norske stat.

Han sier teknologioverføring til lavutslippsprosjekter er bra og at Norge må ha fullt trøkk på fangst og lagring av CO₂, hvor det også blir produsert ren hydrogen.

Fornøyd statsminister

Statsminister Erna Solberg (H) sier Høyre er på linje med industrien.

– Vi mener også at det er viktig å sørge for nye arealer, midler til teknologiutvikling og lavere klimautslipp, og sørge for kompetent arbeidskraft slik at vi beholder arbeidsplasser i næringen. Jeg er glad for at industrien er så tydelig på at de mener dette skal gjøres innenfor rammene av Parisavtalen, sier hun.

Les også: Statoil borer i indrefileten

Aps energipolitiske talsmann, Terje Aasland, sier kravene er løsbare.

– Dette er fem krav som er fornuftige. Vi trenger å skape flere arbeidsplasser og vil gi langsiktige rammebetingelser. Oljenæringens teknologi vil være veldig viktig for utvikling av lavutslippssamfunnet. Vi har også sagt ja til at industrien skal få tilgang til nye arealer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder