Asylavtalen: Partiene strammer inn

Dropper matkuponger - vil utstede betalingskort

Bedre vilkår for enslige mindreårige

Et bredt flertall på Stortinget gir nå regjeringen føringer om hvordan asylstrømmen skal håndteres. SV og MDG har imidlertid hoppet av fordi de oppfatter tiltakene som altfor innstrammende.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Den nye asylavtalen ble offentliggjort på en pressekonferanse torsdag klokken 15.

Regjeringspartiene Høyre og Frp går sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre, og med Ap og Sp, om 18 punkter som endrer norsk asylpolitikk på flere viktige områder.

På pressekonferansen understreket Ap-leder Jonas Gahr Støre at de nye tiltakene ikke skal svekke asylsøkeres rettssikkerhet.

– Jeg tror folk i Norge og folk utenfor Norge trenger å vite at en del tiltak må treffes for at vi sikrer kontroll ved våre grenser og hvem som kommer til landet. Vi er derfor opptatt av å skape kontroll og raskere retur av de som ikke har grunnlag for opphold i Norge, uttalte Støre.

Se hele listen: Her er de 18 tiltakene som skal løse asylkrisen

Tilbakekalle oppholdstillatelser

Den brede avtalen beskrives overfor VG som en håndbok for regjeringen for å få kontroll over den store asyltilstrømningen som ikke ser ut til å avta.

Tvert imot har UDI torsdag formiddag sagt at det er behov for opp mot 100 000 mottaksplasser i 2016.

Regjeringen har tidligere anslått at det vil komme 33 000 asylsøkere i år, og like mange neste år.

I avtalen heter det også at norske myndigheter kan tilbakekalle oppholdstillatelsen for flyktninger som har fått opphold på grunn av et beskyttelsesbehov, hvis grunnlaget for dette er borte som en følge av politiske, sosiale eller humanitære forbedringer i hjemlandet.

I løpet av våren 2016 skal regjeringen også jobbe med å innføre et botidskrav for flyktninger som vil ha kontantstøtte og andre ytelser.

Les Audun Lysbakkens kronikk: «Stortingsflertallet har laget en avtale som vil ødelegge for integreringen»

Økt støtte til UDI

Avtalen har også en egen del om integrering og partilederne har forpliktet seg til umiddelbart å fortsette arbeidet sammen for å sikre rask og effektiv integrering, og bosetting ut i kommunene.

UDI og Politiets Utlendingsenhet (PU) vil få enda større ressurser til å håndtere asylstrømmen. I avtalen står det blant annet at man skal «hente inn jurister og annet nøkkelpersonell fra andre offentlige etater. Alle relevante offentlige etater må bidra inn i arbeidet».

Avtalen mellom partiene åpner for en større grad av selv-registrering blant de som søker asyl ved grensestasjonene, for raskest mulig å ta hånd om dem. All kontroll av opplysningene skal imidlertid myndighetene gjøre.

Sett denne? Slik vil regjeringen dobbelt-stenge russergrensen for asylsøkere

Dropper matkuponger

Men partiene strammer inn regimet for søkere fra land som åpenbart ikke kvalifiserer for beskyttelse i Norge. Kvaliteten på tilbudet til disse gruppene skal reduseres, og ytelsene de mottar må ikke overstige sammenlignbare ordninger i andre land - dette for å gjøre Norge noe mindre attraktivt for «økonomiske» flyktninger.

Forslaget om å gi asylsøkerne matkuponger i stedet for kontanter er også borte i det nye asylforliket. I den nye avtalen går det heller frem at regjeringen skal vurdere en ordning der asylsøkere blir utstyrt med et betalingskort som kun kan brukes til å kjøpe mat og klær.

«Det er viktig at det lages ordninger som forhindrer at asylsøkerne blir presset til å betale gjeld til menneskesmuglere istedenfor å kjøpe mat», står det i den nye avtalen.

Fått med deg? Dette kan bli det nye «asyl-fengselet»

Gir grønt lys for direktefly

Partiene er også enige om å gi grønt lys for direktefly til hjemlandene hvor det ligger til rette for rask retur, for å gjøre presset på mottaksapparatet i Norge minst mulig.

«Det opprettes en ordning med direktefly til de viktigste avsenderlandene for å sikre rask retur av asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov», heter det i avtalen.

Kravet om lengre botid før man kan søke statsborgerskap i Norge, er imidlertid ute av avtalen.

Opposisjonen har også fått gjennomslag for et punkt som slår fast at enslige mindreårige asylsøkere skal få bedre oppfølging i mottak.

Ellers legger avtalen opp til økt bruk av midlertidig opphold, nye regler for familiegjenforening og bortfall av regelen som gir rett til opphold dersom asylsøknaden ikke er behandlet i løpet av 15 måneder.

VG-spesial: Bli kjent med noen av flyktningene som kom til Norge fra Syria her

Saken fortsetter under bildet.

ENIGE: Partilederne på Stortinget - minus SV og MDG - er enige om en asylavtale som skal presenteres senere torsdag. Her er Harald T. Nesvik (Frp) og Jonas Gahr Støre (Ap) i dyp samtale i stortingssalen mandag. Foto: Ole Gunnar Onsøien , NTB scanpix

Frp er med på avtalen

Regjeringspartiet Frp brøt i vår ut av forhandlingene som før sommeren endte med at Norge skal ta imot 8000 kvoteflyktninger fra Syria.

Denne gang er imidlertid Frp med på avtalen, selv om noen av de 15 forslagene som Frp og Høyre ble enige om 9.november, er dempet ned. Partiets parlamentariske leder Harald T. Nesvik varslet på pressekonferansen at det jobbes med å bli enige om ytterligere seks tiltak for å løse asylkrisen.

– Frp er veldig godt fornøyd med forslagene. Det er flere tiltak partiet har kjempet for i nesten 30 år. Det er viktig at Norge ikke fremstår som en plass det er ekstra attraktivt og lukrativt å komme til som asylsøker, sa Nesvik på pressekonferansen.

I torsdagens avtale går det også frem at alle partier forplikter seg til å videreføre samtaler om kommunenes situasjon og integreringspolitikken på et senere tidspunkt. På pressekonferansen ønsket ikke noen av partiene å si noe om når dette arbeidet skal igangsettes.

SV og MDG står utenfor

Stortingets minste partier har imidlertid forlatt forhandlingene med de andre partilederne på Stortinget.

Rasmus Hansson (MDG) sier til VG at avtalen strammer altfor mye inn, uten at det er gitt konsesjoner til hans parti for å bedre integreringen. Han mener at avtalen vil være skadelig for integreringen på sikt.

– I forhandlinger må man gi og ta, men i disse forhandlingene ble vi bare invitert til å gi, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB torsdag ettermiddag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder