STOPPER SKATTEKUTT: Finansminister Siv Jensen (Frp) får ikke Hans Olav Syversen (KrF) med på forslaget om skattelette til bedriftene ved å kutte i kommunenes eiendomsskatt. Venstre avviser også forslaget. Bildet er fra budsjettdebatten i Stortinget høsten 2014. Foto:Terje Pedersen,NTB scanpix

KrF og Venstre avviser kutt i eiendomsskatten

Stopper forslag som kunne gitt kommunene milliard-tap

Venstre og KrF sier de vil stoppe et forslag fra finansminister Siv Jensen (Frp) om å gi næringslivet milliardlettelse i den kommunale eiendomsskatten.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Dermed er slaget om dette skattekuttet trolig tapt for regjeringen. Det er mange av Høyres egne ordførere også lettet over.

Kommunenes interesseorganisasjon KS, hvor Høyres tidligere fylkesordfører i Telemark, Gunn Marit Helgesen er styreleder, ber regjeringen stoppe lovforslaget. KS krever uansett full kompensasjon dersom regjeringen vil begrense kommunenes rett til å innkreve lokal eiendomsskatt.

– En endring som fører til så store inntektstap for kommunene, kan ikke Venstre være med på, sier Terje Breivik, Venstres nestleder, til VG.

Mens slaget om eiendomsskatt for boligeiendommer står i Oslo og andre steder, ønsker regjeringen å begrense kommunenes adgang til å legge eiendomsskatt på bedriftene.

I et høringsnotat som ble sendt ut i juni, foreslår regjeringen å unnta blant annet maskiner, kraftlinjer, ilandføringsanlegg for olje og gass og vindkraftanlegg fra kommunenes grunnlag for å innkreve eiendomsskatt.

Finansdepartementet anslår kommunenes inntektstap til 1,2 milliarder kroner, mens KS har beregnet skattetapet til 1,5 milliarder.

Enorme skattetap

Utslagene ville vært dramatisk for en rekke kommuner, og spesielt for dem som har store ilandføringsanlegg for olje og gass:

Hammerfest vil tape 180 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatt. Lindås vil tape 156 millioner, Øygarden 111 millioner, Tysvær 141 millioner og Aukra vil gå glipp av 122 millioner kroner i skatteinntekter.

KS har innhentet tall som angir skattetapet for 222 av de 343 kommunene som innkrever eiendomsskatt på næringslivets verker og bruk.

Her, i vedlegget til høringsbrevet fra KS, kan du se hvordan forslaget vil berøre din kommune

Mister hver femte krone

Hans Olav Syversen (KrF), leder i Stortingets finanskomité, besøkte nylig Øygarden og Lindås. Han sier at de to kommunene ville mistet om lag 20 prosent av sine skatteinntekter om forslaget skulle vedtas.

– Man kan ikke bare si at vel, det var synd, og så ferdig med det. KrF har gitt klar beskjed om at vi ikke vil støtte forslaget slik det ser ut nå. I høringsnotatet har ikke regjeringen sagt noe om hvordan kommunene skal få dekket dette skattetapet, sier Hans Olav Syversen til VG.

Alta: Statsbedriftene får størst skattekutt

Alta vil ifølge egne beregninger tape 10 millioner kroner i skatteinntekter på regjeringens forslag. Ordfører Laila Simonsen (H) er en av dem som har protestert:

– Jeg er kritisk til denne omleggingen. Jeg er for skattekutt til næringslivet, men her er det i stor grad statseide bedrifter som får lettelsen. I Alta er det Statnett som betaler denne eiendomsskatten. Vi ser på den som en slags leie av areal for kraftlinjer som båndlegger store områder, men som ikke gir oss arbeidsplasser, sier Simonsen.

Forstår behovet

Narvik-ordfører Tore Nysæter (H) gikk til sitt bystyre torsdag med beregninger som viser et mulig skattetap for den Terra-herjede kommunen på mellom 22 og 32 millioner kroner.

– Høyre og Frp ønsket å uttrykke stor forståelse for at næringslivet trenger denne lettelsen. Men det er en x-faktor her, nemlig hvordan staten skal fylle opp for tapet. Derfor sa bystyret «niks» til hele høringsforslaget, sier Nysæter,

Men regjeringen gir ikke opp selv om det er uklart om de neppe får flertall i Stortinget for de foreslåtte endringene. Dette er en del av en større omlegging av inntektssystemet for kommunene, som er planlagt innført fra 2017.

Ventet skepsis

– At KrF og Venstre nå melder skepsis, er ikke uventet basert på den debatten som har versert i det siste. Jeg tror vi skal finne gode løsninger når vi får satt oss ned og snakket sammen, sier Jon-Georg Dale (Frp), statssekretær hos Siv Jensen i Finansdepartementet, til VG.

– Det er viktig å huske at eventuelle endringer i reglene for eiendomsskatt er ment å komme samtidig med andre endringer i kommunenes inntektssystem fra 2017. Hvordan utslagene for enkeltkommunene ser ut nå, gir ikke noe korrekt bilde av hvordan regjeringen ser for seg dette. Vi har sendt ut et høringsbrev for å gå innspill og vil avvente høringsrunden før vi sier noe mer, sier Dale.

Unngå dobbel skatt

– Men det er viktig å adressere at mange kommuner beskatter små og mellomstore bedrifter to ganger, først betaler de eiendomsskatt av bygningene og deretter av maskinene.

– Hvordan forsvarer dere at flere kommuner med ilandføringsanlegg fra Nordsjøen vil tape over 100 millioner kroner i inntekter?

– Noen kommuner ser ut til å få store utslag, andre får små utslag av forslaget. Det er derfor vi gjennomfører høringen, for å finne ut av hvordan det vil slå ut. De som kritiserer forslaget nå, tar ikke hensyn til at det ikke kommer alene, men som en større varslet omlegging av inntektssystemet, sier Jon-Georg Dale.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder