LEVER I JORDAN: Familien til Neda (12) ble kastet ut av Norge etter 10 år på asylmottak i Sandnes-Dale. Nå er de i Jordan hvor de bor sammen med besteforeldre, til sammen åtte personer på et rom bak et bilverksted. Foto:Terje Bringedal,VG

Neda og familien anker utvisningsdom

Familien til 13 år gamle Neda Ibrahim anker dommen i Oslo
tingrett, som slår fast at Utlendingsnemndas vedtak om å tvangsutsende  den palestinske familien var riktig.

Artikkelen er over fem år gammel

13-åringen og hennes familie ble sendt ut av Norge til Jordan i juni i fjor etter vedtak i Utlendingsnemnda (UNE). Da hadde familien bodd i Norge i ti år. De to yngste av de fire barna er født i Norge.

Saken har fått stor oppmerksomhet i norske medier.

– Ikke forsvarlig

– Familien har bestemt seg for å anke tingrettens dom. Vi er enig i at dommen bør ankes. Konsekvensene av retur for barna, særlig for sønnen Nael, er ikke forsvarlig vurdert av UNE, sier familiens advokat Arild Humlen i en pressemelding.

Familien har totalt fått fem avslag på søknaden om asyl, men i en dom i Oslo tingrett i november 2013 ble utvisningsvedtaket opphevet.

Bare noen uker senere fattet UNE et nytt og likelydende utvisningsvedtak. Nemnda mente at innvandringsregulerende hensyn veide tyngre enn at to av familiemedlemmene har helseproblemer og det samlede hensynet til barnas beste.

Saksøkte UNE

Familien saksøkte dermed UNE for feil lovanvendelse og en rekke andre mangler i saken, feilaktig vekting av barnets beste og for at utvisningen var i strid med menneskerettighetene. Men i dommen fra Oslo tingrett 30. september i år fikk de ikke medhold.

– UNEs begrunnelse for utvisningsvedtaket er etter vårt syn ikke blitt tilstrekkelig etterprøvd av tingretten, ut fra de krav loven og barnekonvensjonen stiller. Den barnepsykiatrisk sakkyndiges vurdering, slik den fremkom under hovedforhandlingen for tingretten, er etter vårt skjønn ikke dekkende beskrevet i dommen. Vi er sterkt uenig i dommen når den reduserer mye av barnekonvensjonen til rene formålsbestemmelser, sier Humlen. (NTB)

Mer om

  1. Innvandring

Flere artikler

  1. Humlen mener UNE misbrukte sin makt i Neda-saken

  2. Neda (13) får ikke komme tilbake til Norge: Familien er i sjokk

  3. Neda (14) får ikke komme tilbake til Norge

  4. Neda og familien anker til Høyesterett

  5. Asyljenta Neda: – Håper ikke Norge har glemt meg

  6. Retten skal avgjøre om syke Alkeo (8) får bli i Norge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder