OPPGITT: Jonas Gahr Støre klør seg i hodet over at Høyre har gjort kutt i formuesskatten til hjertesak nummer én i denne stortingsperioden. Foto: Helge Mikalsen VG

Støre: - Det handler jo om lederskap: Jonas i skatte-strupen på Erna

Jonas Gahr Støre beskylder Erna Solberg for å ha gjort lettelser i formuesskatten for rike privatpersoner til hovedsaken i en reform som egentlig handler hvor mye skatt bedriftene skal betale.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Aps statsministerkandidat Støre og Høyres statsminister Solberg befinner seg nå midt i en glovarm stillingskrig om ny skattereform.

Ingen vil gi seg.

Nå venter alle i spenning på hvem som blunker først.

Sneglefart

I oktober i fjor la regjeringen frem sitt forslag til nytt skattesystem, basert på Scheel-utvalgets innstilling som ble lagt frem ett år tidligere.

I månedsvis har forhandlingene gått i sneglefart og knapt nok det.

I Stortingets finanskomité brøt forhandlingene sammen i forrige uke, etter at regjeringspartiene Høyre og Frp på overtid fikk med seg KrF og Venstre på to helt nye merknader.

Ap satte foten ned.

VG kunne i forrige uke avdekke at Venstre hadde advart Høyre og Frp mot de nye merknadene, fordi Venstre fryktet at Ap da ville trekke seg fra hele forliket.

Mandag ettermiddag hadde det fortsatt ikke kommet nye innspill på bordet fra Høyre og Frp.

Erna på banen?

– Nå har disse forhandlingene pågått siden oktober. Bør statsminister Erna Solberg på banen snart?

– Jeg skal ikke legge meg borti hvordan regjeringspartiene organiserer arbeidet sitt, men dette handler jo om lederskap. Det å jobbe frem forlik krever at du må gi og ta, sier Støre til VG.

– Er ditt inntrykk at formuesskatten er viktigere enn selskapsskatten for Høyre?

– Det ligger an til enighet for å redusere selskapsskatten. Denne reformen handler om bedriftsbeskatningen. I stedet velger Høyre, i siste sving, til å gjøre dette til en reform der formuesskatten, som dreier seg om privatpersoner, er hovedsaken, sier en tydelig misfornøyd Støre på sitt kontor i Stortinget.

Knappe

Høyre er svært knappe i sine kommentarer:

– Jeg ønsker ikke å kommentere samtalene i forbindelse med skattemeldingen. Vårt ønsker er å sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, og det håper vi Arbeiderpartiet også er opptatt av, skriver stortingsrepresentant Siri Meling (H) i en sms til VG.

– Har det vært samtaler om dette i dag?

– Kommentaren blir som nevnt i forrige sms, skriver Meling, som er saksordfører for skattemeldingen i Stortinget.

I fjor høst la regjeringen for tredje gang på rad frem et forslag til statsbudsjett med milliardkutt i formuesskatten til de superrike i Norge.

Men støtten til Regjeringens påstand om at kutt i formuesskatten til de rikeste vil gi økte investeringer og flere arbeidsplasser i næringslivet, har fått svært liten støtte fra fagøkonomisk hold. Rapporten «Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv» fra det økonomiske analyseselskapet Menon ble overlevert Siv Jensen bare én uke før regjeringens budsjettkonferanse i fjor sommer.

Det Scheel-utvalget først og fremst skulle vurdere, var om selskapsskatten på 27 prosent burde reduseres av hensyn til Norges konkurranseevne sammenlignet med skattenivået i våre naboland.

Utvalget konkluderte med at skatten på bedriftenes overskudd burde kuttes til 20 prosent. I forhandlingene i Stortinget er det oppnådd enighet om å kutte denne satsen til 23 prosent. Scheel-utvalget anbefalte å videreføre dagens formueskattesystem og -sats med visse endringer av verdifastsettelsen av de forskjellige formuesobjektene.

Norges fremste økonomer: Slakter Ernas kutt i formuesskatten

Gi og ta

– Nå har vi sjansen til å få til et forlik om bedriftsbeskatning i Norge. Det har Ap vært for, og vi gjør det med utgangspunkt i at vi må gi og ta, som vi har gjort ved hvert forlik om skatt de siste ti årene. Nå har vi innen rekkevidde redusert selskapsskatt, som er den skatten ifølge OECD som har størst betydning for investeringsvilje. Vi har foreslått 23 prosent. Det vil bety 10 milliarder kroner i skattelettelser for norske bedrifter. Vi kan samle oss om det, sier Støre.

Ap hevder å ha gitt i forhandlingene også når det gjelder formuesskatten:

– Vi kan samle oss om å gi en verdsettelsesrabatt på 20 prosent til de som eier aksjer og driftsmidler, slik at dette blir sidestilt med å eie næringseiendom eller flere boliger. Det er et godt kompromiss. Vi kan samle oss om skatt på finansnæringen, som regjeringen er enig i, sier han.

– Hvorfor reagerer Ap så sterkt på de nye merknadene?

Ikke overrasket

– Et forlik med et innebygget alternativt flertall inne i forliket er ikke et forlik. Et forlik betyr jo at vi samler oss om hva vi er enige om. Derfor håper jeg fortsatt at det vi så i forrige uke, nemlig at det skulle være et flertallsvedtak på siden av forliket, blir forlatt. Men la meg legge til: Jeg er ikke overrasket over at Høyre og Frp fortsatt vil prioritere å redusere og til slutt fjerne formuesskatten. Det har de full anledning til uavhengig av dette forliket. De kan fortsette å senke satsene og øke bunnfradraget om vil prioritere det, noe vi mener er en gal prioritering. Høyres prioriteringer øker ulikhetene og har liten effekt på investeringene, samtidig som det svekker inntektene til et fellesskap som har store oppgaver foran seg.

Støre oppfordrer Høyres leder Erna Solberg:

Grip muligheten!

– Alle partiene bortsett fra SV er enige om hovedpunktene: Grip muligheten!

– VG har avdekket at det er borgerlig splittelse i synet på om man bør trekke disse nye merknadene eller ikke, og at man advarte mot at dette kunne føre til at Ap trakk seg fra hele forliket. Hva tenker du om det?

– Når man inngår forlik, så inngår man forlik. Nå har vi siden oktober i fjor arbeidet med mål om forlik. Forhandlingene kom sent i gang, og med veldig store mangler. Et alternativt flertall i siste sving av forhandlingene er ikke i tråd med et bredt forlik. Dette skyldes Høyres store engasjement for å fjerne formuesskatten. Jeg er godt kjent med at de vil kutte i denne skatten, med svært skjev fordelingsprofil. Det er en ærlig sak, vi er uenige, men det er ingen grunn til å bringe dette inn i forliket i aller siste fase.

Full borgerlig splid bak lukkede dører for ett år siden: Erna ga beskjed – krever flere kutt i formuesskatten

Overrasket

– Er du overrasket over at Høyre og Erna Solberg, selv om de er aldri så mye for å fjerne formuesskatten, har gjort dette til sin desidert største hjertesak i hele denne stortingsperioden?

– Jeg vet at dette er en hjertesak for Høyre. Og det retter seg til en viktig del av Høyres velgere. Det får vi ha respekt for. Men det undrer meg at denne skatten blir gjort så sentral i forhold til kamp mot ledighet, for nye investeringer og aktivitet i økonomien, når Regjeringens egne fagorganer og uavhengig ekspertise setter dette tiltaket langt ned på listen over virksomme grep.

Hvis man skal bruke skatten for å øke investeringene, er det flere andre grep som burde tas i stedet. Denne standhaftigheten når det gjelder akkurat formuesskatten overrasker meg, sier Støre.

Forrige valgkamp bladde han opp: Stein Erik Hagen betalte Erna Solbergs helikopterturer

Også Støre har møtt eiere av bedrifter som ikke ønsker å betale formuesskatt.

– Jeg vet at endelaktører der ute setter formuesskatten øverst på prioriteringslisten. Men det er ikke i nærheten av å være det representative bildet når du er ute på besøk i norsk arbeidsliv , sier Støre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder