Lover full gass med biodrivstoff

Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Kan gi store utslippskutt fra 2020

Produsentene av biodrivstoff i Finland og Sverige er klare til å øke produksjonen kraftig, dersom regjeringen blir enige med Ventre og KrF om høyere omsetningskrav.

Venstre har krevd at 20 prosent av drivstoffet som selges i 2020, skal være biodrivstoff. Dette er et av kravene som ligger på bordet i forhandlingene om neste års statsbudsjett, mellom regjeringspartiene Høyre og Frp, og KrF og Venstre.

Regjeringens opplegg er syv prosent i 2017, stigende til 8,5 prosent i 2020.

Mika Aho, direktør for samfunnskontakt i energiselskapet ST1 sier til VG at de kan levere langt mer biodrivstoff til det norske markedet allerede fra 2020, forutsatt at Norge allerede nå tallfester konkrete krav fram mot 2030.

Biodrivstoff-kravet fra Venstre er nå gjenstand for harde forhandlinger i budsjettprosessen med regjeringspartiene.

Les også: Ny strid om bilpakken i budsjettfloken

Kan levere

– Biodrivstoff kan redusere utslippene av CO2 med 80-90 prosent sammenlignet med fossilt drifstoff, sier Aho.

På spørsmål om industrien kan klare å levere på et omsetningskrav fra 2020 på 20 prosent biodrivstoff, svarer han:

– I øyeblikket har vi god produksjonskapasitet både av biodiesel og etanol. Så før den planlagte produksjonen på Fullum starter opp, vil vi trolig være i stand til å levere større volum. Forutsetningen er et forpliktende og høyere omsetningskrav i 2030, da vil industrien kunne levere på det, sier Mika Aho.

Han er i Norge på klimastiftelsen Zeros årskonferanse, sammen med en rekke andre av de nordiske biodrivstoff-produsentene.

Finske ST1, som driver 1500 bensinstasjoner i Norden, blant annet Shell-stasjonene i Norge, planlegger å produsere 50 millioner liter biodrivstoff på Follum i Buskerud fra 2021 basert på råstoff fra skogen.

Beslutningen er ventet i 2018.

Frp-topper: – Bilpakken er ufravikelig

Trenger klare 2030-mål

Betingelsen for å klare høyere leveringskrav er imidlertid at myndighetene allerede nå bestemmer et omsetningskrav i 2030, for at bedriftene skal kunne sette opp nok produksjonskapasitet.

– Vi ønsker at myndighetene setter forutsigbare og bindende mål for minst 15 år fram i tid, sier Petter Holland, konsernsjef i det svenske energiselskapet Preem.

Skogeierne ønsker seg også mer forpliktende mål:

– Det er bra at regjeringen legger mål tre år fram, men det er ikke nok til å gi forutsigbarhet. De som skal investere, trenger en 15 års horisont, sier Erik Lahnstein i Norsk Skogeierforbund.

Forhandler videre

Terje Breivik, som er Venstres hovedforhandler i budsjettforhandlingene med regjeringen, bekrefter at biodrivstoff fortsatt er tema i budsjettforhandlingene. Han er fornøyd med signalene som industrien nå gir i VG:

– Venstre ønsker et omsetningskrav på 20 prosent i 2020 og 100 prosent i 2030. 2020-målet er viktig for å gi et sterkt signal til økt produksjon, men vi er helt avhengig av at dette er drivstoff av høy kvalitet som virkelig reduserer utslippene. Dette er en del av løsningen, sier han.

Fylkeslederne i Venstre nekter å vike: – Klima er viktigere enn regjeringssamarbeidet

Torsdag ettermiddag går partienes selvpålagte frist ut, men allerede torsdag formiddag så forhandlerne at fristen sprakk enda en gang:

– Vi konstaterer at vi fortsatt er i samtaler, men at vi ikke når fristen torsdag klokken 18, sier KrFs finanspolitiske talsmann og finanskomiteens leder Hans Olav Syversen til NTB.

Les også: Hareide kan godta regjeringens forslag til drivstoffavgifter

Denne artikkelen handler om