PENSJONSKRAV: Carl I. Hagen var på plass i Høyesterett da retten i starten av januar behandlet spørsmålet om sin egen inhablitet i Hagens søksmål mot Statens pensjonskasse. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix ,

15 dommere inhabile i Hagen-saken

Bare fem av Høyesteretts 20 dommere er habile til å behandle pensjons-søksmålet som Carl I. Hagen har reist mot Statens Pensjonskasse.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Fredag formiddag bestemte de fem habile dommerne i en egen kjennelse at deres 15 kolleger er inhabile fordi de omfattes av samme pensjonssystem som den tidligere lederen i Fremskrittspartiet.

Dermed nådde Carl I.Hagen fram med sitt krav om at dommere med samme type pensjon som hans egen, ikke skal delta i behandlingen av ankesaken.

Dermed er det de samme fem dommerne i Høyesterett – Wenche Elisabeth Arntzen, Knut H. Kallerud, Per Erik Bergsjø, Arne Ringnes og Ingvald Falch – som skal avgjøre Hagens ankesak.

De fem ble utnevnt etter at lovene om pensjon for stortingsrepresentanter og Høyesterett ble endret i 2011, og påvirkes ikke av utfallet i Hagens sak.

VG har forgjeves forsøkt å få Carl I. Hagens kommentar til avgjørelsen fredag ettermiddag. I forrige uke sa Hagen at han har full tillit til de dem dommerne som nå sitter igjen og skal ta stilling til hans sak.

Underregulering

Hagens hovedkrav er at den såkalte underreguleringen i pensjonsforliket, som gir 0,75 prosent lavere regulering av pensjonene i forhold til lønnsutviklingen hvert eneste år, er grunnlovsstridig fordi den griper inn i forventede pensjonsordninger.

Hagen tapte imidlertid i lagmannsretten, og anket derfor til Høyesterett i 2015.

Ifølge advokat Ketil Bøe Moen hos Regjeringsadvokaten, kan forskjellen i pensjonsutbetaling for en pensjonert dommer i Høyesterett bli omlag 100 000 kroner i året når dommeren har passert 80 år.

Regjeringsadvokaten mente at alle dommere utnevnt etter 2004 kunne være habile, ettersom de var kjent med at det kunne bli endringer. Men det var Høyesterett ikke enig i.

Kollegial habilitet

De fem dommerne i Norges øverste domstol måtte også vurdere sin egen habilitet, som nære kolleger av de 15 inhabile dommerne.

«Disse dommerne har ingen egeninteresse i saken, og kollegene er ikke parter i tvisten. Den omstendighet at avgjørelsen kan få en viss fremtidig betydning for dommerkollegene er etter mitt syn ikke egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet», skriver dommer Wenche Elisabeth Arntzen i dagens kjennelse.

Carl I. Hagen varslet allerede i 2008 at han ville vurdere å saksøke staten og ta saken til Høyesterett, dersom Stortinget rørte hans egne pensjonsforventninger.

Bakgrunn: Hagen saksøker staten for «pensjonsran»

Habilitetsfloke

Da han gikk ut av Stortinget i 2009, var det akkurat det som skjedde: Stortinget la samme begrensning inn i gullpensjonsordningen for stortingsrepresentanter - og høyesterettsdommerne - tilsvarernde underreguleringen av alle andre statspenjonister.

Trygderetten avviste Hagens krav i første instans i 2014.

Hagen anket til Høyestrett etter at Borgarting lagmannsrett sist sommer avviste hans søksmål og frikjente staten.

De fem habile dommerne i Høyesterett skal nå ta stilling til om Hagen har rett i at pensjonsendringene er i strid med Grunnlovens paragraf 97 om tilbakevirkende kraft.

Saken er berammet til 2. og 3.februar i Høyesterett.

VG på lederplass: Hagen tar grunnleggende feil

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder