DNA-funn støttes av verdensledende eksperter

EKSPERT: Professor Peter Gills (innfelt) er en ledende forsker på bruk av DNA-analyser i straffesaker. Hans rapport støtter opp om politiets DNA-funn. Foto: ,

Politiet innstiller på drapstiltale i Monika-saken

Politiet innstiller på at morens tidligere samboer tiltales for forsettlig drap på Monika Sviglinskaja (8) på Sotra i 2011.

Artikkelen er over fire år gammel

Hordaland politidistrikt har i dag ferdigstilt etterforskningen etter gjenopptagelsen i august 2014. Det innstilles fra politidistriktet på at de tas ut tiltale for forsettlig drap mot den siktede i saken.

Politiet innstiller videre på at det tas ut tiltale for at drapet skal ha skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter og videre at det tas ut tiltale for tyveri. Politiet mener at den siktede 33-åringen stjal verdier for 20. 000 kroner da han oppsøkte Monikas hjem.

Saken som i 2012 ble henlagt som et selvmord, går nå i stikk motsatt retning: Bergenspolitiet mener de står overfor en barnemorder.

Monikas mor er lettet

En som er svært lettet over resultatet er Monikas mor, Kristina Sviglinskaja. Hun har aldri godtatt den første henleggelsen til bergenspolitiet.

Hun sier via sin bistandsadvokat at hun er lettet over at politiet vil ta ut tiltale mot hennes tidligere samboer.

LETTET: Kristina Sviglinskaja, moren til Monika, sier via sin bistandsadvokat at hun er lettet over at politiet vil ta ut tiltale mot hennes tidligere samboer. Foto: Paul Sigve Amundsen , NTB scanpix

– Hun møtte tidligere politimester John Reidar Nilsen i dag, der han beklaget det som skjedde i den første etterforskningen da saken ble henlagt. Det viktige for Kristina er at hun ikke er bitter på noen, men glad for det grundige arbeidet politiet har gjort nå, sier Stig Nilsen.

DNA-eksperter

Det viktigste beviset i den nye saken er omfattende DNA-funn.

Bergenspolitiet har hentet inn verdensledende eksperter på DNA, når de har ettergått de kontroversielle DNA-sporene i Monika-saken.

Professor og DNA-Gudfar Peter Gill bidro med bakgrunn til å få frikjent «Foxy Koxy» for et brutalt seksualdrap i Italia. I Monika-saken mener han DNA-bevisene er gode nok.

Monika Sviglinskaja ble funnet hengende etter et belte i hjemmet sitt på Sotra den 14. november 2011. Saken ble henlagt som selvmord, før den ble tatt opp på ny etter press fra politivarsleren Robin Schaefer og morens bistandsadvokat, Stig Nilsen.

Bakgrunn: Slik ble Monika-saken en politiskandale

DNA-Gudfaren: Professor Peter Gill regnes som verdens ledende ekspert på DNA. Han har levert en 40 siders rapport på DNA-funnene i Monika-saken. Foto: ,

Ledende i verden

En av ekspertene bergenspolitiet har brukt er den britiske professoren Peter Gill.

– Han ble bedt om gjøre denne jobben fordi han sammen med kollegaen regnes som verdens ledende på DNA, og spesielt de problemstillingene som er aktuelle i Monika-saken, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim til VG.

Han sier de to ekspertene har vært tydelige på at de ikke vil ha noe eksponering i pressen, og at de kun vil uttale seg dersom de blir bedt om å legge frem sine resultater i en eventuell rettssak.

VG har rettet en henvendelse til Gill, men ikke fått svar.

Rystende seksualdrap

Professor Peter Gills ekspertkunnskap var i fjor en medvirkende årsak til frikjennelsen av Amanda Knox, 27-åringen som var involvert i en av århundrets mest omtalte sexdrapssaker.

I fjor ble hun frikjent i Italiensk Høyesterett, etter at hun i januar 2014 ble dømt til 28 år og seks måneders fengsel for å ha drept venninnen, studenten Meredith Kercher. Hun ble funnet drept og seksuelt mishandlet, i studenthuset hun delte med Knox i Perugia i Italia.

I RETTEN: Professor Peter Gills ekspertkunnskap var i fjor en medvirkende årsak til frikjennelsen av Amanda Knox, 27-åringen som var involvert i en av århundrets mest omtalte sexdrapssaker. Her er hun i en av sine ankesaker. Foto: ,

Sentralt i frifinnelsen var professor Peter Gills gjennomgang av DNA-bevisene i saken, som han mildt sagt var kritisk til. Han sammenlignet bevisene med fantasifulle funnene som kommer ut av den fiktiveserien CSI. Han mente måten dommerne og rettsmedisinerne behandlet DNA-bevisene i saken var helt feil, og førte til at Knox ble dømt på feil grunnlag.

Feiltolkning av DNA

Peter Gill har også skrevet en bok om faren for feiltolkning av DNA og faren for justismord. Boken kom ut i 2014 og ble lagt frem som grunnlag i Høyesterett.

Den verdenskjente engelske professoren Peter Gill oppdaget DNAs betydning for oppklaring av straffesaker i 1985, og har vært ledende i europeisk rettsmedisin siden. Fra 2008 har han jobbet i Norge og er nå ansatt ved Folkehelseinstituttets avdeling for biologiske spor.

I Monika-saken har VG tidligere skrevet at de to britiske ekspertene har kommet til en konklusjon, som har gitt politiet et godt grunnlag til å kunne innstille på en mulig tiltale mot den 33 år gamle litaueren som er siktet for drapet i saken. De to vil også bli kalt inn som vitner i en eventuell hovedforhandling mot den drapssiktede litaueren.

Bakgrunn: Politiet om drapssiktet: Drevet av hevn

Omfattende DNA-funn

DNA-sporene i Monika-saken som først dukket opp tre år etter at politiet henla saken som selvmord, viser seg å være omfattende. Det er funnet DNA fra den siktede 33-åringen både på halsen, fingrene og armene til Monika.

DREPT?: Etterforskerne har avdekket den siktede litauerens DNA en rekke steder på kroppen til den avdøde Monika Sviglinskaja. DNA-sporene er svært avgjørende for drapsetterforskningen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Likevel har det vært intens diskusjon mellom forsvarer og påtale om hvordan man kan tolke sporene som «plutselig» dukket opp. Den siktede litaueren har selv kalt sporene for både fantasifulle og fantastiske, og har nektet for å ha noe som helst med dødsfallet til Monika å gjøre.

Han har også hevdet at DNA-sporene fra ham kunne ha en naturlig forklaring, fordi han selv bodde med Monika og moren i leiligheten en måned før Monika ble funnet død.

– Vi mener resultatene i DNA-analysene er diskutable og vi ser frem mot å kunne belyse dette i en eventuell rettssak, sier forsvarer Åsmund Sandland til VG.

Han mener det er en slagside for politiet at det ikke kan utelukkes fullstendig at DNA-fra siktede kan stamme fra sekundærkontakt og ha en naturlig forklaring, sier Sandland.

Advokaten har også ønsket seg en nærmere utredning om dødstidspunktet for jenta.

– Dette kommer vi ikke til å gi oss på, sier Sandland til VG.

LES OGSÅ: Monika siktet avviser DNA-bevis

DNA-krangel

Folkehelseinstituttet og Den rettsmedisinske kommisjon har også vært sterkt uenige om hvordan man skulle tolke et biologisk funn på beltet som politiet mener ble brukt til å kvele Monika. Folkehelseinstituttet har ment at det er umulig å finne tolkbart spor på beltet, mens kommisjonen mente at det var DNA-spor der fra en annen en den siktede.

– Dersom retten ønsker fornyet vurdering av saken, vil vi anbefale at dette foretas av nye sakkyndige fra en annen institusjon», skrev kommisjonen i sine føringer til Folkehelseinstituttets DNA-analyser.

FERDIG: Politiadvokat Asbjørn Onarheim leverer snart sin innstilling til Statsadvokaten i Monika-saken. Foto: ,

I sin vurdering av DNA-feiden mellom Folkehelseinstituttet og Den rettsmedisinske kommisjonen, støtter de verdenskjente ekspertene Folkehelseinstituttet. De mener de biologiske sporene på beltet ikke er tolkbart, får VG opplyst.

Når det gjelder faren for at DNA-sporene funnet på kroppen til Monika, kan stamme fra tiden da den drapssiktede bodde sammen med moren hennes, heller ekspertene i motsatt retning, slik VG har omtalt tidligere.

– Det er mer sannsynlig at DNA er avsatt gjennom direkte kontakt, enn at det er indirekte, har de to ekspertene konkludert i det som blir omtalt som en nøktern rapport på 40 sider.

Rettssak til våren

Politiadvokat Asbjørn Onarheim sier til VG at Bevismaterialet inneholder både biologiske og teknologiske spor.

– Det har vært svært arbeidskrevende. spesielt det arbeidet som er gjort for å analysere kommunikasjon på sosiale medier, sier Onarheim.

Han antyder at det har vært 200 nye vitneavhør i den nye etterforskningen.

Det har blitt antydet overfor retten at en mulig hovedforhandling kan være aktuell i løpet av våren.

LES OGSÅ: – Hører Monika skrike i lydopptak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder