Full oppvask i Helse-Norge etter VGs psykiatriavsløringer

Krisemøter, stortingdebatt, gransking, internrevisjon og ekstrabevilgninger i siste liten. Slik skal helse-Norge rydde opp etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I november avslørte VG massiv ulovlig fastbinding av pasienter i norsk psykiatri. Videre har VG avdekket hvordan kontrollorganet som skal ivareta rettssikkerheten til tvangsinnlagte pasienter har sviktet.

Se alle sakene her: VGs psykiatriavsløring

– Dette handler om de grunnleggende menneskerettighetene. Vi har gitt politi og helsetjenesten helt unike muligheter til å gripe inn mot den enkelte, rundt det har vi bygd noe som vi har trodd har vært et godt system for å ivareta rettssikkerheten for den enkelte. Den troen slår nå sprekker, sa Høie fra Stortingets talerstol onsdag.

Da var oppvasken etter det som både helseministeren og opposisjonen har omtalt som den mest alvorlige helsesaken i denne stortingsperioden allerede i gang:

HELSETOPPER: Mandag møtte helseminister Bent Høie (t.) ledere og styreledere i helseregionene. Her sammen med de administrerende direktørene i helseregionene - Stig Slørdahl (f.v), Herlof Nilssen, Lars Vorland og Cathrine Lofthus. Foto: Frode Hansen VG

• Mandag ble lederne og styrelederne i de fire helseregionene kalt inn på teppet for å forklare seg for Høie, som har lagt store deler av ansvaret for tvangsrotet på lederne i norsk psykiatri. VG har avslørt at beltelbruken nær dobles i sommerferien, og at de fleste belteleggingene skjer på ettermiddag og kveld når de faste behandlerne har gått hjem. Helseministeren har blant annet pålagt regionlederne å sikre at det er forsvarlig bemanning og kompetanse hele året.

Strakstiltak

– Dette vil bli fulgt opp i sykehusenes oppdragdokument for neste år. Det jobbes fremdeles med dokumentet, som presenteres i min sykehustale 10. januar, sa Høie etter møtet.

• Tirsdag var det Helsedirektoratet som måtte svare statsråden. Etter møtet lanserte helsemyndighetene flere strakstiltak etter VGs avsløringer om at kontrollkommisjonene har godkjent flere hundre tilfeller av ulovlig beltebruk.

– Helsedirektoratet vil nå gi beskjed til alle kontrollkommisjoner om at de må gå grundigere inn i alle situasjoner der pasienter utsettes for mye tvang – enten det er kortvarig eller langvarig – og undersøke den helhetlige situasjonen, ikke bare enkelthendelsene, sa Høie etter møtet.

PAPIR: VG har fått innsyn i sykehusenes håndskrevne tvangslogger. Foto: Erlend Daae VG

I juni ble det nedsatt et utvalg som skal vurdere all tvangslovgivning i Norge. Nå vurderer Høie å utvide deres rolle:

– Jeg skal møte lederen i tvangslovutvalget torsdag neste uke for å diskutere hvordan han vurderer mandatet knyttet til kontrollkommisjonene og deres arbeid. Deretter vil jeg vurdere om det er behov for å utvide mandatet eller gi et tilleggsoppdrag, sier Høie.

Må redegjøre gjennom 2017

• Onsdag måtte Høie selv redegjøre for Stortinget. Samtidig startet styremøtet i Helse Møre og Romsdal der styreleder Stein Kinserdal på forhånd hadde bedt om en full redegjørelse fra sykehusledelsen. Det skjedde som følge av VGs avsløringer om underrapportering av tvangsbruk - samt at pasienter i Møre og Romsdal har blitt utsatt for mer omfattende og langvarig beltebruk enn ved samtlige andre sykehus i VGs materiale.

– Dette er en omdømmesak som er trøblete, men for pasientene i Møre og Romsdal så er dette veldig alvorlig, sa styreleder Stein Kinserdal, etter at assisterende direktør Helge Ristesund hadde orientert styret.

SYKEHUS: Styret i Helse Møre og Romsdal ber klinikken redegjøre for opprydningen etter VG-avsløringer på alle styremøter i 2017. Her Hjelset psykiatriske sykehus i Molde. Foto: Erlend Daae VG

Klinikken har satt igang en intern gransking etter VGs saker, og vil også gjennomføre en risikoanalyse, samt en internrevisjon ved de seksjonene som bruker tvang. I tillegg skal alle tvangsvedtak fra nå av telles manuelt hver måned.

Sykehus i Møre og Romsdal: Luftet pasient i belter ved den lokale fotballbanen

Styret krever nå en redegjørelse for dette arbeidet hvert eneste styremøte i 2017. I tillegg ber styret om at legges frem en rapport og handlingsplan fra Klinikk for psykisk helsevern i Møre og Romsdal.

– Det er helt legitimt at et styre fører så tett kontroll med ett enkeltområde som de mener har hatt en uheldig utvikling, sier professor Jan Frich som leder Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

• Samme dag ble det kjent at budsjettkameratene setter av fem friske millioner på statsbudsjettet for å bedre kontrollkommisjonene i psykiatrien etter VGs saker om ulovlig beltetvang.

– Vi må sikre at kontrollkommisjonene blir den rettssikkerhetsgarantien vi har trodd at de er. Det var nødvendig å gjøre et raskt tiltak nå, sier leder for helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Åpnet tilsynssak

• I forrige uke åpnet Fylkeslegen i Oslo og Akershus tilsynsak mot Ullevål, Oslo universitetssykehus i saken der en kvinne ble holdt i belter i tre måneder. Til tross for at hun to ganger fikk medhold i at beltebruken var ulovlig, så fortsatte den.

• I vår avslørte VG at helsemyndighetene ikke har kontroll over tvangsbruken. En rekke sykehus har underrapportert tvangsbruken, blant annet St.Olavs hospital i Trondheim der 9 av 10 beltelegginger aldri ble registrert, slik sykehuset er lovpålagt å gjøre. Alle sykehus må derfor levere nye tvangsdata for 2014 og 2015, og disse publiseres vinteren 2017. Fra nå av må sykehusene melde inn tvangstall hver tredje måned.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder